Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékTantárgyak és mintatanterv

 

Az ENOP referencia modellnek megfelelően az elméleti és a módszer specifikus tantárgyak a következőképpen csoportosíthatóak témájuk alapján.


Munkapszichológia (W) tanulmányi terület
• Munkahelyi egészségfejlesztés
• Munkaelemzés
• Munkahelyi képzés és készségfejlesztés
• Munkahely, munkakörnyezet kialakítása


Személyzetpszichológia (P) tanulmányi terület
• Humánerőforrás menedzsment
• Toborzás és személyzet kiválasztás
• Teljesítményértékelés
• Személyügyi munka informatikai támogatása

Szervezetpszichológia (O) tanulmányi terület
• Szervezetpszichológia
• Szervezeti diagnosztika
• Szervezetfejlesztés
• Vezetői tanácsadás, coaching
• Szervezeti kommunikáció


Társtudományok: gazdasági és jogi tanulmányi terület
• Gazdasági ismeretek
• Jogi ismeretek
• Vállalkozási ismeretek


Szakmai gyakorlati képzés
• Terepgyakorlat I.
• Terepgyakorlat II.
• Terepgyakorlat III.

 

Az elméleti ismeretek elsajátítása a kontaktórákon való részvétel mellett e-learninges környezetben, a tananyag alapos megvitatásával, esettanulmányok közös feldolgozásával történik. Az eredményes tanulást személyes konzultációk is segítik.

A szakmai gyakorlat szervezetek emberi erőforrás fejlesztéséért felelős szervezeti egységeiben, szervezeti és vezetési tanácsadó cégeknél valamint olyan ágazati (egészségügyi, fegyveres testületek, közlekedési stb.) intézményekben valósul meg, amelyekben munka- és szervezetpszichológiai tevékenység folyik. A felügyelt szakmai gyakorlat (terepgyakorlat) célja, az elsajátított munka- és szervezetpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása, az önálló munkavégzéshez szükséges kompetenciák megszerzése. A terepgyakorlat mellett, egyetemi kontaktórák során módszerspecifikus képzésre, valamint a terepgyakorlat tapasztalatainak irányított megvitatására, feldolgozására is sor kerül.

Mintatanterv

Tantárgy megnevezése

Típus

Jelleg

1. szemeszter

2. szemeszter

3. szemeszter

4. szemeszter

Munkahelyi egészségfejlesztés

K

W

12/0/v/3

     

Humánerőforrás menedzsment

K

P

12/8/f/4

     

Szervezetpszichológia

K

O

12/0/v/3

     

Munkaelemzés

K

W

12/12/f/4

     

Szervezeti diagnosztika

K

O

8/16/f/4

     

Gazdasági ismeretek

K

A

16/4/v/4

     

Speciális alapozó ismeretek

KR

A

8/0/v/8

     

Alkalmasságvizsgálati eszközök, módszerek

K

P

 

12/10/v/3

   

Munkahelyi képzés és készségfejlesztés

K

P

 

12/10/v/3

   

Szervezetfejlesztés módszertana

K

O

 

12/12/f/4

   

Terepgyakorlat I.

KR

S

 

8/28/f/18

   

Választható 1.

KV

S

 

12/4/v/2

   

Vezetői tanácsadás, coaching

K

P

   

12/10/v/3

 

Teljesítményértékelés

K

P

   

12/10/v/4

 

Munkajog

K

A

   

12/12/f/3

 

Terepgyakorlat II.

KR

S

   

8/28/f/18

 

Választható 2.

KV

S

   

12/4/v/2

 

Szervezeti kommunikáció

K

O

     

16/8/v/4

Személyügyi munka informatikai támogatása

K

W

     

12/8/f/3

Munkahely, munkakörnyezet kialakítása

K

W

     

12/12/f/3

Terepgyakorlat III. (Diplomamunka előkészítés)

K

S

     

8/20/f/8

Választható 3.

KV

S

     

12/4/v/2

Szakdolgozat

KR

S

     

8/0/f/10

Összesen (ea/gy/v/f)
kredit

   

80/40/4v/3f
30

56/64/3v/2f
30

56/64/3v/2f
30

68/52/2v/4f
30

Kontakt órák száma:
Elmélet/gyakorlat aránya (%):

   

120
67/33

120
47/53

120
47/53

120
57/43

A szakképzés formája távoktatási elemekkel kiegészített levelező képzés. A képzés szemeszterenkénti kontaktóra száma: 120 óra. Szemeszterenként 6 alkalommal kerül sor, alkalmanként 20 kontaktórát magába foglaló (vagyis tanári jelenléttel megtartott) foglalkozási blokkra. Ezeket a szorgalmi időben arányosan elosztva (átlagosan 3 hetenként), péntek reggeltől - szombat délutánig tartó idősávban tartjuk.