Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékAz ENOP referencia modellnek megfelelően az elméleti és a módszer specifikus tantárgyak a következőképpen csoportosíthatóak témájuk alapján.
Munkapszichológia (W) tanulmányi terület

 • Munkahelyi egészségfejlesztés
 • Munkaelemzés
 • Munkahelyi képzés és készségfejlesztés
 • Munkahely, munkakörnyezet kialakítása

Személyzetpszichológia (P) tanulmányi terület

 • Humánerőforrás menedzsment
 • Toborzás és személyzet kiválasztás
 • Teljesítményértékelés
 • Személyügyi munka informatikai támogatása

Szervezetpszichológia (O) tanulmányi terület

 • Szervezetpszichológia
 • Szervezeti diagnosztika
 • Szervezetfejlesztés
 • Vezetői tanácsadás, coaching
 • Szervezeti kommunikáció

Társtudományok: gazdasági és jogi tanulmányi terület

 • Gazdasági ismeretek
 • Jogi ismeretek
 • Vállalkozási ismeretek

Szakmai gyakorlati képzés

 • Terepgyakorlat I.
 • Terepgyakorlat II.
 • Terepgyakorlat III.

Az elméleti ismeretek elsajátítása a kontaktórákon való részvétel mellett e-learninges környezetben, a tananyag alapos megvitatásával, esettanulmányok közös feldolgozásával történik. Az eredményes tanulást személyes konzultációk is segítik.

A szakmai gyakorlat szervezetek emberi erőforrás fejlesztéséért felelős szervezeti egységeiben, szervezeti és vezetési tanácsadó cégeknél valamint olyan ágazati (egészségügyi, fegyveres testületek, közlekedési stb.) intézményekben valósul meg, amelyekben munka- és szervezetpszichológiai tevékenység folyik. A felügyelt szakmai gyakorlat (terepgyakorlat) célja, az elsajátított munka- és szervezetpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása, az önálló munkavégzéshez szükséges kompetenciák megszerzése. A terepgyakorlat mellett, egyetemi kontaktórák során módszerspecifikus képzésre, valamint a terepgyakorlat tapasztalatainak irányított megvitatására, feldolgozására is sor kerül.

A szakképzés formája távoktatási elemekkel kiegészített levelező képzés. A képzés szemeszterenkénti kontaktóra száma: 120 óra. Szemeszterenként 6 alkalommal kerül sor, alkalmanként 20 kontaktórát magába foglaló (vagyis tanári jelenléttel megtartott) foglalkozási blokkra. Ezeket a szorgalmi időben arányosan elosztva (átlagosan 3 hetenként), péntek reggeltől - szombat délutánig tartó idősávban tartjuk.