Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékTörténetünk

 

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1992-ben vált önálló tanszékké a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán. Jogelődjei az 1971-ben létesített Tanárképző és Pedagógiai Intézetben működő Pszichológia Osztály, valamint az 1989-ben ugyancsak az Intézet keretében létesült Ergonómia és Munkapszichológia Osztály voltak.

A tanszékünk alapítója Dr. Antalovits Miklós, aki 1992-től 2006-ig vezette a tanszéket. 2006-tól Dr. Izsó Lajos, 2012-től Dr. Takács Ildikó, 2019-től Dr. Hercegfi Károly a tanszék vezetője.

A tanszék feladata a két összekapcsolódó - a nevében is szereplő – tudományterület művelése. Az ergonómia történetében elsőként vált a tanszéken fő oktatási területté, és kapcsolódott a műszaki képzés rendszerébe. Az ergonómia és a munkapszichológia oktatása a Műegyetemen Vaszkó Mihály kezdeményezésére indult el, s itt készült el a munkapszichológia első összefoglaló műve Klein Sándor tollából.

A pszichológia területei közül elsősorban a munka-és szervezetpszichológia szakmai kérdései kerültek fókuszba, de változatlanul megmaradt a szakmai tanárképzéshez kapcsolódó pszichológiai tárgyak oktatása.

Az oktató munka az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült. A tanszék fontos szerepet kapott előbb az ipari forma- és terméktervező képzés ergonómiai területén, majd a műszaki menedzser képzés indulásakor a termékmenedzsmenthez kötődő tárgyainak kidolgozásában és tanításában.

Az ergonómiai tárgyak között olyan tantárgyak váltak ismertté és népszerűvé a tanszék munkatársainak kialakításában, mint a szoftverergonómia, a fogyasztóvédelem, a szabadalom- és versenyelőny, az adatbányászat, a termékélmény. 

A tantárgyak körének bővülése a pszichológiai tárgyakat is érintette, s ehhez jelentősen hozzájárult a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megalakulása. A karon induló képzésekben kötelező tárgyként megjelent a pszichológia is. Így a mérnökhallgatók mellett jelentős számú műszaki menedzser és közgazdász hallgató is tanul pszichológiát. A pszichológiai tárgyak között egyre több érdeklődő hallgatót vonzanak azok a tárgyak, amelyek hozzájárulnak a műszaki képzésben résztvevők pszichológiai ismereteinek gazdagításához, személyiségük fejlesztéséhez. Ilyenek a készségfejlesztő tréningek, a munkavégzés és a vezetés, a társas kapcsolatok pszichológiai jellegzetességeinek megismerését elősegítő tantárgyak sora. 

Hazánkban a kezdetektől fogva kizárólag a tanszékünkön van munka- és szervezetpszichológiai szakképzés. 2009-ben pedig elindítottuk pszichológus mesterképzésünket is, amelyben a munka- és szervezetpszichológiai szakirányt gondozzuk. 

Tanszékünk elsőként indított Rehabilitációs szakmérnökképzést 2010-ben. 

Tanszékünk történetéről és kutatási témáiról jubileumi tanulmánykötetünkben olvashat.