Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékKutatás / projektek

 

Tanszékünk kutatócsoportjairól és kutatási témáiról jubileumi tanulmánykötetünkben is olvashat.

 
 

PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOK FELMÉRÉS MAGYARORSZÁGON, 2015

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát. A munkáltatóknak fel kell mérniük, hogy milyen kockázatot jelent a munkahelyi szervezetükben a stressz, és hogyan lehet azt kezelni, megelőzni.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 

Foglalkozási rehabilitáció ergonómiai és pszichológiai kérdései

2010. évben első alkalommal indított Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot 2014 januárjától keresztféléves kezdéssel tanszékünk rendszeresen (évente) indítja. A képzés során tanszékünk együttműködő partnerei között találhatók a BME GTK Közgazdaságtan Tanszék, GPK Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, Gyártástudomány és –technológia Tanszék, ÉPK Lakóépülettervezési Tanszék, Urbanisztika Tanszék, VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, valamint az Egyesült Innovációs és Tudásközpont, valamint megbízott külsős oktatók a Semmelweis Egyetemről, a Pannon Egyetemről és az Óbudai Egyetemről. Szakmai partnereink a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Egyetemes Tervezés Kutatóközpont, MTA-SZTAKI W3C Magyar Iroda, amelynek munkatársai az elméleti és gyakorlati oktatásban is részt vesznek megbízott oktatóként.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 

Munkahely ergonómia: iroda- és ipari ergonómia

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék több évtizedes tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik az ipari és irodai munkahelyek fejlesztése érdekében végzett ergonómiai értékelések, vizsgálatok terén. Ez idő alatt változatos, egyre bővülő módszertani eszköztárunk az egyszerű megfigyeléses, papír-ceruza alapú módszerektől a videó elemzésen át számítógéppel támogatott tervezés/értékelésig terjedt. A vizsgálatok a helyi igények és lehetőségek függvényében magukba foglalták a tevékenység elemzését és a munkaeszközök ergonómiai értékelését, a munkahelyek elrendezés, a fizikai és szociális környezet felmérését és fejlesztési javaslatok kidolgozását.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 
 

Munkahelyi stressz és egészségfejlesztés

A stressz és az egészség kérdésköre a munka világában is egyre inkább azon témák közé tartozik, amelyekkel a munkaadó szervezeteknek nem csak lehetőségként, hanem kötelességként és foglalkozni kell. Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék munkatársai speciális munkapszichológiai elméleti és módszertani tudással nyújtanak segítséget a különböző szervezeteknek a pszichoszociális kockázatértékelés eszközeinek és folyamatának megtervezésében és kivitelezésében, valamint az egészségfejlesztési programok pszichológiai moduljainak kidolgozásában. Mindez magába foglalja a kérdőívek kidolgozását, az adatok felvételét és értékelését, a megoldási javaslatok megfogalmazását, valamint a stresszkezelő és egészségfejlesztő programok megvalósításában való részvételt.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 

Oktatás - munkahelyi képzések, tréningek

A Tanszék széleskörű tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a felsőoktatáson kívüli, munkahelyi képzések és tréningek szervezésében és lebonyolításában. Többek között a BME GTK dékáni vezetésének megbízásából kutatást végeztünk a hallgatói sikeresség és halogatás témakörében. A képzési paletta kiterjed munkahelyi készségfejlesztő (pl. stressz-kezelés, kompetenciafejlesztés) és mentori felkészítő programok, valamint munkahelyi ergonómia és szoftverergonómia témájú oktatások lebonyolítására, e-learning alapú belső képzési rendszerek kidolgozására, üzemeltetésére és online tananyagfejlesztésre. A tanszék több tízéves szakmai együttműködések keretében folyamatosan végzi fogyasztóvédelmi és szellemi-tulajdonvédelmi ismeretek oktatását az egyetem több szakán a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szakembereinek tutorálásával.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 
 

Pszichológia az emberi erőforrás gazdálkodásban

Az emberi erőforrás gazdálkodási feladatok ellátásában a munka- és szervezetpszichológia ismereteinek és gyakorlati módszereinek alkalmazása hatékony segítséget nyújthatnak a HR szakembereknek az emberi erőforrások működtetése és fejlesztése, HR rendszerek kialakítása és eredményes bevezetése szempontjából. Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék olyan szakterületekhez kapcsoltan rendelkezik megbízható szakmai ismeretekkel és több éves módszertani, gyakorlati tapasztalattal, mint a munkaerő toborzás és kiválasztás, kiválasztási eszközök, módszerek fejlesztése, munkakörelemzés és -tervezés, munkakör-értékelés, teljesítményértékelési-, képzési rendszer kialakítása, karrier-menedzsment és vezetőfejlesztés.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 

Team-munka és kommunikáció

A tanszékünk Team Interakció és Kommunikáció Kutatócsoportja a magas kockázatú munkahelyeken dolgozó teamek, csapatok kommunikációs stratégiájának vizsgálatával foglalkozik. Kutatásaink célja, hogy a viselkedés és a kommunikáció mintázatain keresztül azonosítsuk a biztonságos működés és magas teljesítményhez szükséges kompetenciákat. Kutatásunkban alkalmazunk etnográfiai módszereket (terepen történő megfigyeléseket), videó elemzéseket, szövegelemzéseket, interjúkat, szociometriát, kérdőíveket.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 
 

Termékergonómia és termékpszichológia

Tanszékünk az elmúlt évtizedben több, a szóban forgó fogalomkört érintő projektben vett részt. A korábbiakra jellemző a termékfókusz és a termékergonómia dominanciája, míg az újabbakban már markánsan megjelenik egy újabb vonal, a termékélmény is. A termék egyik aspektusa az objektív, fizikai oldal, mely alatt Sanders és McCormick (1993) nyomán a termékhez kapcsolódó hatékony működést, a biztonságos és kényelmes emberi használat (alkalmazás) feltételeit értjük. Míg a pszichológia oldal (termékélmény) alatt Schifferstein és Hekkert (2008) nyomán az adott terméknek a vele való interakcióban történő szubjektív megtapasztalását, egyedi pszichés megélését és sajátos tudatosulását, mindezen kiváltott pszichés hatások összességét értjük. A témakörben kivitelezett tanszéki projekteket változatos, egyre bővülő módszertani eszköztár jellemzi, és a témák is széles spektrumot fednek le a postai kézbesítő kerékpártól kezdve az intelligens dinamikus világításon át a bolti vásárlást vizsgáló szemmozgáskövetéses és pupillometriás vizsgálati módszerek kidolgozásáig.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 

Vezetés- és szervezetpszichológia

A tanszékünkön dolgozó kollégák nemcsak oktatók, hanem munka- és szervezet szakpszichológusok is, akik számos gyakorlati munka, projektek felelősei. A gyakorlati munkáink során összehangoljuk a korszerű irodalmakban leírtakat a megrendelő igényeivel, így harmonikus kapcsolatot biztosítunk a tudományos szakirodalom és a gyakorlati munkák elvárásai között. Szakembereink cégeknek, szervezeteknek végeznek szervezeti diagnosztikát, szervezeti kultúra felmérést, szervezeti elégedettség és elkötelezettség vizsgálatot. Szervezeti, csoportos és egyéni szintű felmérési eredmények alapján fejlesztő beavatkozásokat végzünk pl. a szervezeti felépítés, folyamatok átalakításával, illetve workshopok, tréningek, egyéni coaching, csoportos- vagy team coaching keretében. Foglalkozunk közép- és felsővezetők kompetenciáinak felmérésével, és speciálisan vezetők, teamvezetők képzésével, fejlesztésével. Szervezetek vezetői számára blended learning oktatási formában vezetői készségfejlesztéseket szervezünk.

Tovább a projektek megtekintéséhez

 
 
 

Ember-számítógép interakció