Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2020

 

 

A BME Pszichológia mesterképzési szak (Munka- és szervezetpszichológia és Kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal) felvételi követelményei:

A felvételi eljárás írásbeli (20 pont) dolgozat leadásából és szóbeli (25 pont) vizsgából, elbeszélgetésből áll.

Írásbeli vizsga

A pályázónak egy előzetesen elkészített, empirikus vizsgálatot tartalmazó referencia munkát kell beküldenie, amely dolgozat készülhet bármilyen témákból (például általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia).

A pályázónak az írásbeli dolgozatban egy empirikus vizsgálatot kell bemutatnia, az eredményeket feldolgoznia, értelmeznie és ennek megfelelő szakirodalmi háttérbe rendeznie.

Az írásbeli referencia munka elkészítésének formai kritériumai:

A referencia munka maximum 10 oldal legyen + fedőlap + tartalomjegyzék + mellékletek + egy oldalas összefoglaló. A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12 betűnagysággal, 2,5 margókkal és 1,5 sortávolsággal kell elkészíteni.

A dolgozat leadási határideje: 2020. május 10. 23.55 óra

A referencia munkát hamarosan itt lehet feltölteni!

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgára a pályázónak egy portfóliót kell elkészítenie, amelyben ismerteti a specializációnak megfelelő szakmai alkalmasságát, rátermettségét és azt, hogy miért az adott specializációra szeretne jelentkezni. A felvételi vizsgán a bizottság értékeli a jelölt írásbeli dolgozatának bemutatását (szakirodalmi tájékozottság, a vizsgálat logikus összefüggéseinek kiemelése és az eredmények gyakorlati használhatósága), valamint a motivációját, szakmai alkalmasságát.

A portfólió elkészítésének formai kritériuma:

A portfólió maximum 2 oldalas lehet, a következőkkel: 1) Indokolja meg a pályázó jelentkezését, motivációját, célját (miért ezt a szakterületet választotta, miért áll közel hozzá, milyen jövőbe mutató, szakmai/karriercéljai vannak). 2) Foglalja össze röviden eddigi tanulmányait, főbb eredményeit, főbb érdeklődési területeit. 3) Írja le eddig milyen szakmai tapasztalatot szerzett, milyen önkéntes munkákban vett részt, milyen szabadidős tevékenységet végez. 4) Vázolja, hogy mit vár a képzéstől és önmagától. 4) Jellemezze önmagát (milyen embernek tartja magát, milyennek tartják mások, milyen tulajdonságok, képességek/kompetenciák mentén tartja magát alkalmasnak a választott szakma műveléséhez);

A felvételi vizsgán a bizottság arra kéri a jelöltet, hogy röviden, érthetően mutassa be a referenciamunka kérdésfelvetését és főbb eredményeit. Majd arra kéri, hogy mondja el, miért szeretné ezen a mesterképzésen folytatni a tanulmányait. A felvételi bizottság adja meg a többletpontokat a szakmai gyakorlatról és a kutatás, publikációról.

A felvételi elbeszélgetések jó hangulatban, pozitív légkörben folynak.

A szóbeli felvételi vizsga ideje: 2020. június 15-16-17.

Amit magaddal kell hozni a felvételire:

  • 1. Igazolás a szakmai gyakorlatról
  • 2. Igazolás a kutatási tevékenységről
  • 3. Igazolás a publikációról (publikáció fénymásolata és/vagy nyomtatott verziója)
  • 4. Személyazonosságot igazoló dokumentumok
  • 5. Kinyomtatott írásbeli referencia munka
  • 6. Szakmai portfólió
  • 7. Kumulált átlagról szóló dokumentum /6 félév kredit átlaga/ (Kérjük a Tanulmányi osztályról kérjenek egy erről szóló igazolást! Egyetlen értéket kell tartalmaznia.)

FONTOS: Kérjük a felvételizőktől, hogy hozzanak igazolást a súlyozott tanulmányi átlagról, ha nem kapnak, akkor a lent leírt módon tudják kiszámolni vagy a Neptunból is ki lehet nyomtatni.

Súlyozott tanulmányi átlag: A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani:

TÁ = SUM (teljesített kredit x érdemjegy) / teljesített kreditek összege

A súlyozott tanulmányi átlag az indexben is benne van – összesített oldal (a régebben végzetteknek valószínűleg nincs). Pontszámítás: súlyozott tanulmányi átlag x 9 = hozott pont.

A felvételi vizsga helyszíne:

Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület „A” szárny I. emelet 112.

TÉRKÉP

További információ:

Munka- és szervezetpszichológia specializáció:
Pribelszki Ágnes
Tel: 463-1621
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kognitív pszichológia specializáció:
Tel: 463-3734
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.