Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékSzakdolgozatok

 

SorszámA diplomamunka készítőjeA diplomamunka címeFélévSzak
1 Angyal Andrea Vizuális kommunikáció alkalmazása a munkahelyi egészségfejlesztésben 2011. nyár MES
2 Bogdán Brigitta A hivatásos gépjárművezetők eseményezése elhivatottságuk tükrében. A pozitív pszichológia relevanciája a szervezeti kultúra fejlesztésében 2011. nyár MES
3 Farkas Judit Eszter Stressz és kiégés- vizsgálat az OMSZ dolgozói körében 2011. nyár MES
4 Gresz Márta FMCG vállalatnál használt toborzási csatornák feltérképezése, hatékonyság mérése, különös tekintettel az Y generációs sajátosságokhoz való alkalmazkodás kérdésében 2011. nyár MES
5 Marcsó Ferenc A halogatás pszichológiája. A halogatás és a kognitív stílus vizsgálata egyetemi hallgatók körében 2011. nyár MES
6 Hári Péter Visszajelzés hatása a teljesítményre és az intrinzik motivációra 2011. nyár MES
7 Kazi Sarolta A 360 fokos értékelés (újra) értékelése 2011. nyár MES
8 Koronczi Kinga A kiválasztásban használt személyiség- és képességtesztek előrejelző érvényességének vizsgálata 2011. nyár MES
9 Papp Enikő "Intelligens megküzdés": A vezető érzelmi intelligenciája, mint a stresszmegküzdési stílusának előrejelzője 2011. nyár MES
10 Pataki Boglárka A külföldi munkavállaláshoz szükséges személyiségjegyek, motivációk és az idegen kultúrába való sikeres beilleszkedés feltételeinek vizsgálata 2011. nyár MES
11 Petrovics Ildikó A munkahelyi elkötelezettség és azt befolyásoló tényezők vizsgálata 2011. nyár MES
12 Salamon Fruzsina Vezetői kompetencia modell kialakítása pszichológiai vizsgálati eszközök alkalmazásával 2011. nyár MES
13 Vámosi Katalin Az egyetemi hallgatók pályaválasztásának vizsgálata, az identitás és a megküzdési mechanizmus feltárásával 2011. nyár MES
14 Vass Fruzsina Külszolgálati misszióból hazatérő katonák munkahelyi reszocializációja a Magyar Honvédségnél 2011. nyár MES
15 Vass Judit Telefonos ügyfélszolgálati munkakör kiválasztási folyamatában szerepet játszó prediktorok és kritériumok közötti kapcsolat vizsgálata 2011. nyár MES
16 Zubány Emese A termékélményt meghatározó tényezők különböző iPod modellek esetében 2011. nyár MES
17 Kocsis Zsuzsanna A hallási jelenetelemzés szekvenciális és szimultán hang-csoportosító funkcióinak kapcsolata 2011. nyár KOG
18 Ujma Przemyslaw Péter Kiemelkedő intelligenciájú alanyok alvás EEG-je: a spektrum alakja, mint potenciális marker 2011. nyár KOG
19 Vakli Pál Arcadaptáció vizsgálata pszichofizikai és elektrofiziológiai módszerekkel 2011. nyár KOG
20 Várhelyi Klára Williams szindrómás személyek alvásának mikrostrukturális elemzése 2011. nyár KOG
21 Ferencz Éva Munkahelyi elégedettség felmérés eredményeinek eredményes szervezeti kommunikációja 2012. tél MES
22 Farkas Nóra A kiválasztási folyamat igazságosság észlelésének hatásai a szervezet megítélésére 2012. tél MES
23 Polgár Szilvia Aktuális és ideális szervezeti kultúra összehasonlító vizsgálata vezetők és beosztottak körében 2012. tél MES
24 Remsei Rita Belső motiváció a vezetésben
Alcím: A spirituális vezetési stílus magyarországi validálása
2012. tél MES
25 Szlama Ildikó Egy világkonferencia önkéntes szervezőinek motivációs vizsgálata 2012. tél MES
26 Köles Máté A mentális erőfeszítés szívritmus-variabilitásra és egyéb fiziológiai jelekre alapuló mérésének alkalmazása az ember-számítógép interakció néhány másodperces elemeinek vizsgálatára 2012. tél KOG
27 Adorján Katalin Anna A munkamotiváció és a személyiségjellemzők összefüggéseinek, a munkamotiváció időbeli változásának vizsgálata 2012. június MES
28 Angyal Tímea Pszichoszociális kockázatok felmérése egy wellness szállodába 2012. június MES
29 Balázs Eszter Réka Egy energetikai szervezet új karriermenedzsment programjával kapcsolatos célok, elvárások, hiedelmek feltárása pályázók és távolmaradók szemszögéből 2012. június MES
30 Bencsics Zsuzsanna Éva Az elégedettség kapcsolathálója 2012. június MES
31 Dalanics Gabriella A szervezeti kultúra összehasonlító vizsgálata egy multinacionális cég leányvállalatai között 2012. június MES
32 Dióssi Eszter Értékelői torzítások típusai assessment és development centerekben 2012. június MES
33 Fekete Anita Katalin Teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása és bevezetése egy magyar kereskedelmi nagyvállalatnál 2012. június MES
34 Ferles Péter Az agilis szoftverfejlesztési módszertan holarchikus, illetve holonikus tulajdonságainak vizsgálata 2012. június MES
35 Gémes Helga A teljesítményértékelési rendszer és a teljesítményorientált kultúra kialakításának összefüggései 2012. június MES
36 Héger Nóra Zsuzsanna A szervezeti elkötelezettség, a szervezeti igazságosság és a szervezeti önkéntesség összefüggéseinek vizsgálata 2012. június MES
37 Kiss Barbara Munkahelyi társas kapcsolatok vizsgálata a „Munkahely térkép”- teszt módszerével 2012. június MES
38 Kocsis Bernadett A kompetenciamenedzsment rendszer bevezetésének és munkahelyi alkalmazhatóságának vizsgálata munkapszichológiai szemszögből az Audi Hungaria Vállalatnál 2012. június MES
39 Kovács Melinda A kiválasztási folyamattal kapcsolatos elvárások hatása a szervezeti vonzóságra, valamint az ajánlási szándékra 2012. június MES
40 Mészáros Dóra A teljesítményértékelési rendszer észlelt igazságosságának a hatása az önkéntes szervezeti viselkedésre, egyenlőtlen TÉR következmények mellett 2012. június MES
41 Morvai Cintia A kibontakozó felnőttkor megoldandó feladatai, a 18-26 év közötti fiatalok életnehézségei: Van-e kapunyitási pánik? 2012. június MES
42 Németh Nóra Feszültség és felelősség a munkahelyen: a menedzserbetegségek nyomában, A fokozott pszichés terhelésnek kitett dolgozók munkahelyi stressz-vizsgálata 2012. június MES
43 Orbán Beáta Bevált munkavállalók kompetencia profiljának meghatározása 2012. június MES
44 Pál Anikó Munkahelyi stressz tényezők vizsgálata egy informatikai cégnél 2012. június MES
45 Páli Nóra Pszichoszociális kockázatok értékelése egy elektrotechnikai termékeket gyártó nagyvállalat alkalmazottai körében 2012. június MES
46 Papp Gabriella Munkavállalói értékelések az atipikus munkavégzésről 2012. június MES
47 Ráskó Eszter A kapunyitási pánik jelensége pályakezdő pszichológus és mérnökhallgatók körében 2012. június MES
48 Reguly Márta Megküzdés a túlterheltséggel Az érzelmi és a problémaközpontú megküzdés összefüggései a változásra való nyitottsággal a projekt alapon működő szervezetekben 2012. június MES
49 Sajni Nóra Kompetencia alapú kiválasztás egy bank életében 2012. június MES
50 Salamon János Szervezeten belüli tudásmegosztási hajlandóság feltérképezése 2012. június MES
51 Szőke Szandra A munkáltatói márka szerepe a toborzásban 2012. június MES
52 Vörös Barbara A munkakeresés hossza és a munkatalálat sikeressége a személyiségjellemzők függvényében 2012. június MES
53 Zagatto Alessandra A fejlesztő központok alkalmazásának szükségessége belső kiválasztás esetén 2012. június MES
54 Papp Zsuzsanna Szintaktikai sértésekre adott olvasási szemmozgások magyar nyelvű anyagon 2012. június KOG
55 Havasi Krisztina Dóra Orvosi rehabilitációs team szociometriai vizsgálata 2013. január MES
56 Juhász Anita A vezetővé válás mérföldkövei 2013. január MES
57 Kecskés Judit Dohányzásról leszoktató program eredményességének növelési lehetősége résztvevői specifikációval 2013. január MES
58 Kukovecz Lilla Pszichológiai módszerek az egyetemi hallgatók életpálya-tanácsadásának gyakorlatában (A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Támpont Irodájában folytatott diáktanácsadás szakmai protokollja) 2013. január MES
59 Tóth Nikolett A kollektív intelligencia vizsgálata csoportos problémamegoldás keretében 2013. január MES
60 Tupi Adrienn Kibontakozó felnőttkor
A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata egyetemisták és fiatal pályakezdők körében
2013. január MES
61 Sóváry Dóra Tudásmenedzsment A tapasztalati tudás feltárásának módszertana 2013. január MES
62 Kovács Ágnes A memória és a figyelem evolúciós meghatározottsága 2013. január KOG
63 Szelényi Nóra A szemmozgás-mintázat változása perceptuális tanulás hatására a kontúrintegrációs feladatban 2013. január KOG
64 Béres Eszter Magánélet a munkahelyen, A magánélet munkahelyen való megjelenését befolyásoló egyéni és szervezeti tényezők 2013. június MES
65 Berkes Lilla A szervezeti karriermenedzsment rendszer értékelése a generációs különbségek tükrében 2013. június MES
66 Bodnár Attila Viselkedéses változás mérés egy vállalati tréning eredményeként 2013. június MES
67 Bodor Andrea A 360°-os értékelés jellemzőinek összehasonlító vizsgálata az értékelők válaszainak tükrében 2013. június MES
68 Csepeli Dorina Ida A vezető szerepe és hatása a teljesítményértékelés megítélésére és gyakorlatára 2013. június MES
69 Gadanecz Péter Az agresszió, a düh, és a szubjektív jóllét alakulása labdarúgó csapatoknál különböző erősségű téthelyzetekben 2013. június MES
70 Heffner Katalin Az Y-generáció munkahelyi attitűdje
Generációk közötti különbségek és ebből adódó problémák feltárása egy szervezetben
2013. június MES
71 Hegyi Béla Levente A tréningről való vélekedések mögöttes mintázata és a Big Five személyiségkonstruktum közötti kapcsolat 2013. június MES
72 Ilyés András A szervezeti önkéntes viselkedés vizsgálata tűzoltói állományban 2013. június MES
73 Iványi Zsuzsanna A munka-magánélet közti egyensúly megteremtésének nehézségei 2013. június MES
74 Konyha Rita Online team megbeszéléseken zajló kollaboratív tudásépítés vizsgálata 2013. június MES
75 Medgyes Péter A munkamotiváció három-faktoros modelljének vizsgálata 2013. június MES
76 Orosz Ágnes A csapatpszichológusok szerepe, elégedettsége és megítélése a Magyar Honvédségnél 2013. június MES
77 Oyinlola-Dávid Alexandra A munkahelyi társas támasz hatása a jóllétre és a munka-család egyensúlyra 2013. június MES
78 Petrik Emese A Kritikus Stresszel való Megküzdés (Critical Incident Stress Management, CISM) program implementációja a magyar légiforgalmi irányításban 2013. június MES
79 Szerdel Péter Dávid Preferenciavizsgálat az okostelefon felhasználók és a potenciális felhasználók körében 2013. június MES
80 Szitás Mariann A foglalkozási rehabilitáció eredményességét befolyásoló egyéni tényezők 2013. június MES
81 Takács Veronika Klára Nők a vállalkozások világában
Attitűdjeink a női vállalkozók kompetenciáival, motivációival és üzleti esélyeivel kapcsolatban
2013. június MES
82 Kovács Petra Magasabb szintű vizuális inger-kategóriák feldolgozásának elektrofiziológiai korrelátumai hozzáadott vizuális zaj esetén 2013. június KOG
83 Somos Eszter Tesztelési hatás és munkamemória 2013. június KOG
84 Szabó Zsófia Éva Body Gestalt – a testészlelés neurális korrelátumai 2013. június KOG
85 Szászi Barnabás Imre Tesztelési Hatás Stresszhelyzetben 2013. június KOG
86 Takács Szilvia Kisgyermekek és felnőttek hiteles szövegemlékezete 2013. június KOG
87 Babos Barbara Az Audi Hungaria Motor Kft. megítélése a potenciális munkavállalók körében 2014. január MES
88 Bodonyi Lóránd A megváltozott munkaképességű személyek munkamotivációját befolyásoló egyéni jellemzők feltárása 2014. január MES
89 Hegyi Krisztina A munka iránti elhivatottság hatása a munka-magánélet egyensúlyra 2014. január MES
90 Kardos Ákos A sikeres és sikertelen „B” kategóriás gépjárművezetői vizsgát tett jelöltek összehasonlítása a proaktív megküzdés, az érzelmi intelligencia és az énhatékonyság dimenziói mentén 2014. január MES
91 Filep Orsolya Mezőfüggőség és a magasabb szintű viselkedéses-kognitív beállítódás összefüggései 2014. január KOG
92 Bauer Gábor Hálózatkutatás alapú tudásmenedzsment 2014. június MES
93 Bereczki Nelli Álláskeresési preferenciák és elhelyezkedéssel kapcsolatos elvárások megváltozott és normál munkaképességű fiataloknál 2014. június MES
94 Borbély Rózsa A 360 fokos értékelés megítélését és eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata egy vegyipari nagyvállalatnál 2014. június MES
95 Dervaderics Dániel A tanári kiégés vizsgálata összefüggésben az érzelmi intelligenciával, a szervezeti tényezőkkel és a társas támasszal 2014. június MES
96 Frank Mira A kiégés vizsgálata a humor, mint megküzdési stratégia tükrében multinacionális vállalatoknál 2014. június MES
97 Gál Gabriella Globális kiválasztási folyamatok: állásinterjúk nemzetközi összehasonlítása orosz, német, indiai mintán 2014. június MES
98 Jakab Tünde A hatékony vezetéssel összefüggő személyiségjellemzők feltárása 2014. június MES
99 Kiss Zsolt Énkép-komplexitás „puffer” hatásának vizsgálata a stresszkeltő események hatásaival szemben magas stresszkockázatú munkakörök esetén 2014. június MES
100 Kondás Orsolya Ildikó Stressz a megkülönböztetett jelzésű gépjármű volánjánál. 2014. június MES
101 Kovács György A szervezeti kultúra vizsgálata és formálása 2014. június MES
102 Kozó Anett A munkával való elégedettség vizsgálata egy folyamatosan változó nemzetközi bank mindennapjaiban 2014. június MES
103 Lauter Adrienn A kreatív munkahelyi klíma háttértényezőinek és versengéssel való összefüggésének vizsgálata 2014. június MES
104 Lőrincz Zsuzsanna Az informatikai területen való elhelyezkedéssel kapcsolatos attitűdök a nemek függvényében 2014. június MES
105 Macher Petra Döntéseink irracionális komponensei a lehetőségek kontextusában. A fiatalok döntési folyamatának elemzése 2014. június MES
106 Matavovszky Péter Atipikus foglalkoztatási formák kapcsolata a centrális munkaattitűdökkel és az észlelt szervezeti támogatással 2014. június MES
107 Máté Tímea Egészségfejlesztési terv kidolgozásának megalapozása pszichoszociális kockázatértékelés alapján gépjárműgyártással foglalkozó szervezet számára 2014. június MES
108 Merczel Levente Az információ feldolgozás vizsgálata szemmozgás-követéses eljárással egy PowerPoint diasoron 2014. június MES
109 Meszlényi Annamária Vezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiák a nem és a munkatapasztalat függvényében fiatal felnőtteknél 2014. június MES
110 Mondi Csaba Vezetők mentális komplexitásának és személyiségének vizsgálata 2014. június MES
111 Palóczi Zita Dolgozó fiatal felnőttek halogatása az identitás-állapot függvényében 2014. június MES
112 Róka Anita/ Skribot Anita Az emberi erőforrás tervezés sikertényezői és ezek összefüggése a szervezeti kultúra sajátosságaival 2014. június MES
113 Róka Emese Az explicit szervezeti értékek integrálása a teljesítményértékelési rendszerbe 2014. június MES
114 Sallay Vanda Fiatal vezetők mentális komplexitásának vizsgálata 2014. június MES
115 Sántha Judit A munkahelyi stressz megélése pedagógusok körében, a spiritualitás, a tudatos jelenlét és az alternatív stresszkezelő módszerek tükrében 2014. június MES
116 Szarka Diána Zsófia A kisgyermekes nők visszatérése a munka világába. Szervezeti segítségnyújtás és work-life balance vizsgálata az Audi Hungaria Motor Kft-nél 2014. június MES
117 Tajti Luca A munka-család konfliktus vizsgálata az én-hatékonyság és a coping mechanizmusok tekintetében 2014. június MES
118 Urbán Ágnes A kevesebb néha több?! A teljes körű tájékoztatás korlátai a telekommunikációs ajánlatok esetén 2014. június MES
119 Varga Ádám Rudolf Komplex szervezeti diagnosztika egy állami tulajdonú gazdasági társaságnál a motivációs struktúrára és a szervezeti akadályokra fókuszálva 2014. június MES
120 Zeleni Katalin A rendőri hivatásban megjelenő stressz és a stresszkezelés a belső pszichológiai erőforrások tükrében 2014. június MES
121 Gyüre Tamás A szkizofréniában tapasztalható specifikus kognitív károsodások feltérképezése a MATRICS tesztbattéria és a "Kilroy" feladat felhasználásával. Neurokognitív fejlesztési lehetőségek a CRT segítségével. 2014. június KOG
122 Erdélyi Viola A kognitív terhelés kiváltotta pupilla dilatáció vizsgálata 2014. június KOG
123 Neszmélyi Bence A cselekvés révén kialakuló hallási szuppresszió viselkedéses korrelátumainak vizsgálata 2014. június KOG
124 Novák Bálint A szociális stressz hatása a különböző tanulási módszerrel tanult anyagok előhívására 2014. június KOG
125 László Szandra Tesztelési hatás és interferencia 2014. június KOG
126 Barna Eszter Dolgozói elégedettség mérése a vendéglátásban 2015. január MES
127 Bublik Tímea A pozitív pszichológia szemléletmódjának alkalmazása a teljesítményértékelésben. Az erősség-alapú visszajelzés hatásának vizsgálata. 2015. január MES
128 Debreczenszki Fanni A szervezeti bizalom és az önkéntes szervezeti magatartás összefüggéseinek vizsgálata a generációs sajátosságok függvényében 2015. január MES
129 Egri Zsuzsanna Változó generációk, változó igények- gamifikációs megoldások helye az oktatásban 2015. január MES
130 Feinek Georgina Kisgyermekes anyák munkába való visszatérésének folyamata, motivációja 2015. január MES
131 Felföldi Enikő A munkáltatói márka szerepe a pályakezdők körében 2015. január MES
132 Gyuris Katalin A szervezeti elkötelezettség, a munkahelyi elégedettség és az önkéntes szervezeti magatartás (OCB) összefüggéseinek vizsgálata egy multinacionális nagyvállalatnál 2015. január MES
133 Gyurján Eliza Teljesítményértékelés bevezetése és az ezzel kapcsolatos dolgozói attitűdök felmérése 2015. január MES
134 Hajdú Bianka Az asszertivitás vizsgálata megváltozott munkaképességűek körében 2015. január MES
135 Hollai Barbara Vezető a sportban – sport a vezetésben 2015. január MES
136 Horváth Júlia A mediáció szervezeti bevezethetőségének feltárása 2015. január MES
137 Illés Eszter Agilis szoftverfejlesztés munkamotivációs hatásainak vizsgálata 2015. január MES
138 Mező Andrea Munka-magánélet egyensúly a vezetői kompetenciák tükrében 2015. január MES
139 Nagy Eszter Pénzügyi szférára optimalizált kiégést mérő eszköz fejlesztése 2015. január MES
140 Baló Emese A növekvő kisvállalkozások kihívásainak vizsgálata szervezetpszichológiai aspektusból 2015. június MES
141 Bellovicz Lilla A kapunyitási pánik az időperspektíva függvényében 2015. június MES
142 Benkő Zsófia Az Y generáció karrierelvárásai. Új kihívások a munkáltatók számára 2015. június MES
143 Czabán Csaba Szimulátorok alkalmazási lehetőségei a hazai munkapszichológiában 2015. június MES
144 Dombóvári Fanni A munkahelyi féltékenység, mint a jéghegy csúcsa 2015. június MES
145 Effenpergel Veronika Kiválasztási folyamat tervezése az Y generáció számára 2015. június MES
146 Geszten Dalma A felhasználói élmény elemzése a virtuális valóságban 2015. június MES
147 Gyurics Gergely Felhasználói élmény és vásárlói viselkedés elemzése egy webáruházban 2015. június MES
148 Halóka Balázs A TQM (Total Quality Management) és a nemzeti kultúra összefüggései 2015. június MES
149 Hámori Dorottya Mindfulness a munkahelyen. Van-e létjogosultsága a tudatos jelenlét fejlesztésének a munkahelyen? 2015. június MES
150 Kántor Judit Ágota A sportoló-edző kongruencia hatása a sportoló teljesítménymotivációjára 2015. június MES
151 Kása Nikolett Proaktív katonai élet. Coping mechanizmusok mintázatainak feltárása a Magyar Honvédség külszolgálatot teljesítő katonái körében 2015. június MES
152 Lovas Dorottya A pszichológiai tőke és az értelmes munka lehetséges szerepe a burnout megelőzésében 2015. június MES
153 Németh Flóra Vezetői profilok vizsgálata magyar nagyvállalati környezetben 2015. június MES
154 Nyisalovits Zsófia A HR business partneri modell által igényelt kompetenciák vizsgálata 2015. június MES
155 Pusztai Barbara Képesség alapú alkalmasságvizsgálati rendszerek produkciófelületének összehasonlítása 2015. június MES
156 Radics Orsolya Szervezeti változással kapcsolatos attitűdök vizsgálata Q módszertannal 2015. június MES
157 Rehák Izabella A BME Formula Racing Team szervezetfejlesztése. SWOT elemzés nyomán végzett szervezeti átalakítások kivitelezése és értékelése 2015. június MES
158 Rigó Krisztina Az elégedettség és a jóllét összefüggéseinek vizsgálata szervezeti környezetben 2015. június MES
159 Szabó Orsolya A motiváló teljesítmény-visszajelzés jellemzőinek vizsgálata Q szortírozással 2015. június MES
160 Szabó Viktória A sikeres női vállalkozók karakter-jellemzőinek feltárása 2015. június MES
161 Szántó Eszter Vezetői tehetség program hatása a dolgozói és a szervezeti elköteleződésre 2015. június MES
162 Szemes Ágnes Klinikai vagy munka-és szervezet pszichológiai mesterképzés? Pszichológia szakos hallgatók szakterület választását befolyásoló háttértényezők és személyiségük, munka-értékrendjük összehasonlító vizsgálata 2015. június MES
163 Tőkés Anna Y és Z generáció munkahelyi elégedettségvizsgálata az AIESEC Diákszervezetben 2015. június MES
164 Treit Noémi A kockázatvállalás, mint személyiségjellemző vizsgálata a kiválasztási folyamatban 2015. június MES
165 Bata Ágnes Az extra erőfeszítésre való hajlandóság és a végrehajtó működés 2015. június KOG
166 Blaskovich Borbála Alvás és irányított felejtés: A délutáni alvás szerepe a releváns és irreleváns emlékek rögzülésében 2015. június KOG
167 Dobó Zsófia Stressz hatása a prospektív emlékezeti működésre 2015. június KOG
168 Damsa Dan Mi történik, ha új a főnök? Vezetőváltás szervezetpszichológiai támogatása egy fitness kisvállalkozásban 2016. január MES
169 Fódi Petra Kompetens önkéntesség. A Magyar Pszichológiai Társaság önkénteseinek kompetencia alapú kiválasztása 2016. január MES
170 Marek László Az Y generáció munkamotivációjának és munkával kapcsolatos attitűdjének vizsgálata 2016. január MES
171 Kardos - Szabó Zsófia Fizikai munkakörben dolgozók teljesítményértékelési rendszerének kialakítása és bevezetése 2016. január MES
172 Szentes Barbara Egy magyar termelőcég elmúlt 25 évének a vizsgálata a szervezeti kultúra változásain keresztül 2016. január MES
173 Tóth Zsuzsanna A használhatóság és a felhasználói élmény összefüggései: Egy magyar középvállalat weboldalának vizsgálata szemmozgáskövetéses módszerrel 2016. január MES