Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékKépzéseink

 

A tanszék oktatási tevékenysége széleskörű. Tantárgykínálatában a BA/BSc Műszaki menedzser, Ipari termék és formatervező mérnök, Gazdálkodási és menedzsment, Kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatók számára meghirdetett kötelező tárgyak mellett, több kötelezően választható (gazdasági-humán tárgyak tárgykörbe tartozó) és szabadon választható tantárgyat hirdetünk meg a BME alapszakos hallgatói számára az ergonómia, szoftverergonómia, pszichológia, munkapszichológia vezetés, termékmenedzsment, termékélmény, kommunikáció- és készségfejlesztő tréningek témakörökben. A tanszék a mester képzésben saját mesterszakkal rendelkezik (MA Pszichológia), valamint több mester szakban vállal kiemelkedő szerepet (MSc Műszaki menedzser, MSc Terméktervező mérnök, MA Kommunikáció és médiatudomány szak). A mérnöki, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, pedagógiai képzési területek hallgatói számára ergonómiai elemzések, termékfejlesztés-menedzsment, termékélmény, munkakörnyezet fejlesztés, pszichológia, alkalmazott vezetéspszichológia témakörökben hirdetünk meg kötelezően és szabadon választható tárgyakat.

Termékmenedzsment modul alap- és mesterképzésen

 

A BME Műszaki menedzserképzés (BSc és MSc) Termékmenedzsment modulra, amely tanszékünk gondozásában áll, 1999 óta jelentkezhetnek a hallgatók. A modul olyan leendő termékmenedzserek képzését célozza meg, akik az alap és mester képzés során szerzett műszaki és gazdasági ismereteikre alapozva be tudnak kapcsolódni a termékfejlesztési folyamatok egyes szakaszaiba.
A modulon a hallgatók a terméktervezéshez és piaci bevezetéshez kapcsolódó termékmenedzsment feladatokkal foglalkoznak, mindvégig szem előtt tartva a felhasználó-központú tervezést és piaci magatartást. A hallgatók piacképes elméleti és módszertani tudást sajátíthatnak el a termékmenedzsment és az ergonómia tárgykörében. Az oktatás gyakorlat orientált.
A folyamatosan fejlesztett, sokszor gyakorlat keretein belül oktatott tárgyak alapvető célkitűzése a hallgató ismereteinek komplex bővítése mind a termékmenedzsment, mind az ergonómia tárgykörében.
A modul a műszaki menedzser alap-, és mesterszakon 2 félévből áll.
A modult nappali formában indítjuk, amely államilag támogatott.
A modulról bővebben itt olvashat:
Műszai menedzser alapszak
Műszai menedzser mesterszak

Munka- és szervezetpszichológia mesterképzés

 

A BME Pszichológia mesterképzés Munka- és szervezetpszichológiai szakiránya 2008 őszén indult. Képzésünk célkitűzése, hogy a hallgatóink a piaci igényeknek megfelelő, „használható”, korszerű tudást szerezzenek. Képzésünk során törekszünk arra, hogy hallgatóink minél többféle munka- és szervezetpszichológiai jelenséggel, folyamattal, modellel és eszközzel ismerkedjenek meg, biztos elméleti alapot szerezve, melyre építhetnek a munkavállalásuk során. Képzésünket projektmunka-alapú tudásátadásra építjük, így a hallgatók nemcsak elmélyítik elméleti tudásukat, de megtanulják valós feladathelyzetekben is alkalmazni azt. Képzésünkben kötelező terepgyakorlat van beépítve, amelyben minden egyes hallgató számára biztosítunk gyakorló helyet. Jelenleg több mint 50 céggel állunk kapcsolatban, ezek között most már külföldi cégek is megtalálhatók.
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés bemeneti követelménye: Pszichológia BA
A képzést nappali és levelező formában is indítjuk, államilag támogatott és önköltséges formában.
A képzésről bővebben itt olvashat: http://www.erg.bme.hu/mesterkepzes

Munka- és szervezet szakpszichológus szakirányú továbbképzés

 

Tanszékünkön a Munka- és szervezet-szakpszichológus képzés több évtizedes múltra tekint vissza. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik munka és szervezet pszichológiai felkészültségük révén képesek a munka és szervezetek világában önállóan olyan feladatokat megoldani, amelyek a munkatevékenység, a munkakörnyezet, a személyzet (egyén, csoport), a szervezet és a vezetés elemzésére, értékelésére, fejlesztésére irányulnak. 2010-ben az európai szakmai szervezetek (EAWOP és ENOP) által létrehozott szakmai követelmények alapján jelentősen megújított szakképzést kétévente kis csoportos formában körülbelül 15-20 fővel indítjuk. A képzés sikeres elvégzésével Európai Pszichológus Diploma is igényelhető
Oktatóink a piac elismert szakemberei, akik hasznos, gyakorlatban könnyen és jól alkalmazható tapasztalatokat és módszereket osztanak meg. Nagy hangsúlyt helyezünk a hallgatói munkákkal kapcsolatos visszajelzésekre, és a felügyelt szakmai gyakorlat keretében pedig a gyakorlati oktatókkal párban végzett közös szakmai munkára. Szabadon választható tárgyainkat a hallgatói igények alapján szervezzük meg.
A képzés bemeneti követelménye: Pszichológusi diploma és legalább egy éves szakirányú gyakorlat
A képzés 4 félévből áll, levelező munkarendű, önköltséges.
A képzésről bővebben itt olvashat: http://www.erg.bme.hu/szakkepzes

Foglalkozási rehabilitációs humán- és műszaki szaktanácsadó szakképzés

 

Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkahelyeinek szakszerű kialakítása és széles értelemben vett akadálymentesítéséhez kapcsolódó tanácsadás és tervezés területén; a támogató technológiák fejlesztése, tesztelése és minősítése területén; valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő alkalmasságvizsgálati és képességfejlesztő eszközök alkalmazása terén.
A képzés bemeneti követelménye: legalább BSc szintű oklevél műszaki, természet-, orvos-, egészség-, társadalom-, gazdaságtudományi vagy bölcsész (pszichológus) területen.
A mérnöki alapvégzettséggel rendelkező jelentkezők számára jelen képzés a BME Építészmérnöki Karán meghirdetett „Rehabilitációs környezettervező mérnök” szakirányú továbbképzés első két félévének teljesítésével egyenértékű (ezeket a féléveket abban a képzésben elismerik).
A képzés 2 félévből áll, levelező munkarendű, önköltséges.

BME-MPT Vezetői Akadémia

 

„Miért kellene bárkinek is elfogadnia, hogy Ön vezesse?” A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszéke, valamint a Magyar Pszichológiai Társaság szervezésében működő Vezetői Akadémia a jelen és a közeli jövő vezetői számára kínál megoldást. Célunk, hogy a vezetői identitás erősítésén és formálásán keresztül stabil alapokat és egy rugalmasan alkalmazható eszköztárat adjunk át a résztvevőknek.

A BME-MPT Vezetői Akadémiáról bővebben itt olvashat: Vezetői Akadémia

Trénerképző kurzus

 

A Magyar Coaching-Pszichológiai Egyesület és a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszéke trénerképző kurzust indít pszichológusok (Pszichológia BA és MA) és nem pszichológus végzettségű, de humán vagy szociális területen dolgozó felsőfokú végzettségű, a tréningekben tapasztalatokkal rendelkező szakemberek számára, 2017. szeptembertől. A képzés időtartama a pszichológus végzettségűek számára 160 óra, nem pszichológusok számára 170 óra.

A trénerképző kurzusról bővebben itt olvashat: Trénerképző kurzus