Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékA Pszichológia mesterképzés, Munka- és Szervezetpszichológia specializáció célja, hogy a hallgatók olyan kompetenciákkal rendelkezzenek a képzés végére, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy sikeresen megállják a helyüket a munka világában tanácsadóként, gondolkodó HR-esként vagy vállalkozóként.

A képzés bemeneti feltétele a 3 éves pszichológia alapképzés (BA). A képzés ideje összesen 4 félév. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120.

Aki ezt a mesterszakot sikeresen elvégzi Okleveles pszichológus „Munka- és szervezetpszichológia specializáció” címet kapja meg.

A Mesterképzésünk főbb jellemzői:

 • A képzés tematikája az European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) követelményei szerint épül fel.
 • Az Európai Pszichológus (EuroPsy) Diploma megszerzéséhez szükséges követelményeket szem előtt tartjuk, ezért a nálunk végzett hallgatók megigényelhetik az EuroPsy diplomát.
 • A képzés 4 félévében vannak rendszeresen visszatérő programok: az első félév szeptemberében külső helyszínen tartunk 2-napos tréninget az első éveseinknek. A tréning elsődleges célja, hogy a hallgatók megismerjék egymást, és megalapozzuk az együttműködést; másodlagos célja pedig az, hogy a képzés tatalmát, célját, elvárásokat minél részletesebben megismertessük velük. A második félévben gyárlátogatást szervezünk, ahol lehetőségünk van a gyár HR részlegével is találkozni, és megnézni a gyári munkát munkapszichológus szemmel. A harmadik félévben nagy hangsúlyt fektetünk a terepgyakorlatra, amelyet - igény szerint - megszervezünk a hallgatóinknak. Tanszékünk már több mint 50 céggel van kapcsolatban. A gyakorlatokon szerzett tapasztalatokat kiscsoportos munkában dolgozzák fel a hallgatók, együttműködve az egyetemi oktatóval. A negyedik félév pedig már egyértelműen a diplomamunka megírásáról szól.
 • A képzésünk során nemcsak a szakmai ismeretek elsajátítását hangsúlyozzuk, hanem a hatékony és eredményes munkavégzéshez szükséges kompetenciákat kialakítását és fejlesztését is. A jó kommunikációs és együttműködési kompetenciák ahhoz kellenek, hogy a munkapszichológus képes legyen munkája során más szakemberekkel is együttdolgozni, együtt gondolkozni, és toleráns legyen más nézőpontokkal szemben. Mindezeket a szakmai és személyes kompetenciákat szeretnénk az egyes kurzusainkkal fejleszteni, amelyeket az oktatóink nagy gondossággal hangolnak össze.
 • A kurzusainkat elektronikus tananyaggal támogatjuk, amelyekhez csak a mesterképzés hallgatói férhetnek hozzá. Ezen a felületen követhető a hallgató számára a kurzussal kapcsolatos aktualitás.
 • Zömmel olyan év közbeni feladatokat adunk a hallgatóknak, mint a beadandó dolgozatok, csoportban végzendő projektfeladatok, kutatástervezés és a kutatás poszter formájában való bemutatása, egyéni és csoportos prezentációk magyarul és angolul.
 • Oktatási módunkra jellemző a felnőtt-felnőtt oktató-diák kapcsolat és kommunikáció. Minden félév elején „szerződést” kötünk az évfolyammal, amelyben ismertetjük az egész félév elvárásait és időütemtervét. Ezt követően elvárjuk, hogy ezeknek az elvárásoknak és követelményeknek a hallgatóink megfeleljenek és időre leadják feladataikat. Ezt követően minden oktató ad az elvégzett feladatokról - írásban vagy szóban – visszajelzést, ami szintén a hallgatók fejlesztését szolgálja.

Azt tanácsoljuk, hogy akkor jelentkezz hozzánk, ha

 • érdekel a cégek működése,
 • szeretnél vállalati szférában elhelyezkedni,
 • érdekelnek a gazdasági ismeretek,
 • autonómnak/önállónak, céltudatosnak, felelősségteljesnek tartod magad és kézben tartod a saját tanulmányi ügyeidet,
 • nyitott vagy és jó a kapcsolatteremtő készséged,
 • jók a kommunikációs készségeid, mint például a prezentációs készség,
 • jó csapatjátékos vagy, mivel sokszor kell kiscsoportos projektfeladatban dolgozni,
 • jó vagy multitasking-ban, például határidők összeegyeztetése és határidők betartása,
 • tudsz és akarsz tanulni így tudod vállalni a nappali tagozatos képzéssel járó kötelezettségeket.

Dr. Juhász Márta
Munka- és szervezetpszichológia mesterképzés specializáció vezetője

„A felvételivel kapcsolatos információkat, benne az írásbeli referenciamunka feltöltésének helyét a Felvételi tájékoztatóban találják: http://www.erg.bme.hu/mesterkepzes/felveteli-tajekoztato”