Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékSzakdolgozatok

 

SorszámA diplomamunka készítőjeA diplomamunka címeFélévSzak
1 Angyal Andrea Vizuális kommunikáció alkalmazása a munkahelyi egészségfejlesztésben 2011. nyár MES
2 Bogdán Brigitta A hivatásos gépjárművezetők eseményezése elhivatottságuk tükrében. A pozitív pszichológia relevanciája a szervezeti kultúra fejlesztésében 2011. nyár MES
3 Farkas Judit Eszter Stressz és kiégés- vizsgálat az OMSZ dolgozói körében 2011. nyár MES
4 Gresz Márta FMCG vállalatnál használt toborzási csatornák feltérképezése, hatékonyság mérése, különös tekintettel az Y generációs sajátosságokhoz való alkalmazkodás kérdésében 2011. nyár MES
5 Marcsó Ferenc A halogatás pszichológiája. A halogatás és a kognitív stílus vizsgálata egyetemi hallgatók körében 2011. nyár MES
6 Hári Péter Visszajelzés hatása a teljesítményre és az intrinzik motivációra 2011. nyár MES
7 Kazi Sarolta A 360 fokos értékelés (újra) értékelése 2011. nyár MES
8 Koronczi Kinga A kiválasztásban használt személyiség- és képességtesztek előrejelző érvényességének vizsgálata 2011. nyár MES
9 Papp Enikő "Intelligens megküzdés": A vezető érzelmi intelligenciája, mint a stresszmegküzdési stílusának előrejelzője 2011. nyár MES
10 Pataki Boglárka A külföldi munkavállaláshoz szükséges személyiségjegyek, motivációk és az idegen kultúrába való sikeres beilleszkedés feltételeinek vizsgálata 2011. nyár MES
11 Petrovics Ildikó A munkahelyi elkötelezettség és azt befolyásoló tényezők vizsgálata 2011. nyár MES
12 Salamon Fruzsina Vezetői kompetencia modell kialakítása pszichológiai vizsgálati eszközök alkalmazásával 2011. nyár MES
13 Vámosi Katalin Az egyetemi hallgatók pályaválasztásának vizsgálata, az identitás és a megküzdési mechanizmus feltárásával 2011. nyár MES
14 Vass Fruzsina Külszolgálati misszióból hazatérő katonák munkahelyi reszocializációja a Magyar Honvédségnél 2011. nyár MES
15 Vass Judit Telefonos ügyfélszolgálati munkakör kiválasztási folyamatában szerepet játszó prediktorok és kritériumok közötti kapcsolat vizsgálata 2011. nyár MES
16 Zubány Emese A termékélményt meghatározó tényezők különböző iPod modellek esetében 2011. nyár MES
17 Kocsis Zsuzsanna A hallási jelenetelemzés szekvenciális és szimultán hang-csoportosító funkcióinak kapcsolata 2011. nyár KOG
18 Ujma Przemyslaw Péter Kiemelkedő intelligenciájú alanyok alvás EEG-je: a spektrum alakja, mint potenciális marker 2011. nyár KOG
19 Vakli Pál Arcadaptáció vizsgálata pszichofizikai és elektrofiziológiai módszerekkel 2011. nyár KOG
20 Várhelyi Klára Williams szindrómás személyek alvásának mikrostrukturális elemzése 2011. nyár KOG
21 Ferencz Éva Munkahelyi elégedettség felmérés eredményeinek eredményes szervezeti kommunikációja 2012. tél MES
22 Farkas Nóra A kiválasztási folyamat igazságosság észlelésének hatásai a szervezet megítélésére 2012. tél MES
23 Polgár Szilvia Aktuális és ideális szervezeti kultúra összehasonlító vizsgálata vezetők és beosztottak körében 2012. tél MES
24 Remsei Rita Belső motiváció a vezetésben
Alcím: A spirituális vezetési stílus magyarországi validálása
2012. tél MES
25 Szlama Ildikó Egy világkonferencia önkéntes szervezőinek motivációs vizsgálata 2012. tél MES
26 Köles Máté A mentális erőfeszítés szívritmus-variabilitásra és egyéb fiziológiai jelekre alapuló mérésének alkalmazása az ember-számítógép interakció néhány másodperces elemeinek vizsgálatára 2012. tél KOG
27 Adorján Katalin Anna A munkamotiváció és a személyiségjellemzők összefüggéseinek, a munkamotiváció időbeli változásának vizsgálata 2012. június MES
28 Angyal Tímea Pszichoszociális kockázatok felmérése egy wellness szállodába 2012. június MES
29 Balázs Eszter Réka Egy energetikai szervezet új karriermenedzsment programjával kapcsolatos célok, elvárások, hiedelmek feltárása pályázók és távolmaradók szemszögéből 2012. június MES
30 Bencsics Zsuzsanna Éva Az elégedettség kapcsolathálója 2012. június MES
31 Dalanics Gabriella A szervezeti kultúra összehasonlító vizsgálata egy multinacionális cég leányvállalatai között 2012. június MES
32 Dióssi Eszter Értékelői torzítások típusai assessment és development centerekben 2012. június MES
33 Fekete Anita Katalin Teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása és bevezetése egy magyar kereskedelmi nagyvállalatnál 2012. június MES
34 Ferles Péter Az agilis szoftverfejlesztési módszertan holarchikus, illetve holonikus tulajdonságainak vizsgálata 2012. június MES
35 Gémes Helga A teljesítményértékelési rendszer és a teljesítményorientált kultúra kialakításának összefüggései 2012. június MES
36 Héger Nóra Zsuzsanna A szervezeti elkötelezettség, a szervezeti igazságosság és a szervezeti önkéntesség összefüggéseinek vizsgálata 2012. június MES
37 Kiss Barbara Munkahelyi társas kapcsolatok vizsgálata a „Munkahely térkép”- teszt módszerével 2012. június MES
38 Kocsis Bernadett A kompetenciamenedzsment rendszer bevezetésének és munkahelyi alkalmazhatóságának vizsgálata munkapszichológiai szemszögből az Audi Hungaria Vállalatnál 2012. június MES
39 Kovács Melinda A kiválasztási folyamattal kapcsolatos elvárások hatása a szervezeti vonzóságra, valamint az ajánlási szándékra 2012. június MES
40 Mészáros Dóra A teljesítményértékelési rendszer észlelt igazságosságának a hatása az önkéntes szervezeti viselkedésre, egyenlőtlen TÉR következmények mellett 2012. június MES
41 Morvai Cintia A kibontakozó felnőttkor megoldandó feladatai, a 18-26 év közötti fiatalok életnehézségei: Van-e kapunyitási pánik? 2012. június MES
42 Németh Nóra Feszültség és felelősség a munkahelyen: a menedzserbetegségek nyomában, A fokozott pszichés terhelésnek kitett dolgozók munkahelyi stressz-vizsgálata 2012. június MES
43 Orbán Beáta Bevált munkavállalók kompetencia profiljának meghatározása 2012. június MES
44 Pál Anikó Munkahelyi stressz tényezők vizsgálata egy informatikai cégnél 2012. június MES
45 Páli Nóra Pszichoszociális kockázatok értékelése egy elektrotechnikai termékeket gyártó nagyvállalat alkalmazottai körében 2012. június MES
46 Papp Gabriella Munkavállalói értékelések az atipikus munkavégzésről 2012. június MES
47 Ráskó Eszter A kapunyitási pánik jelensége pályakezdő pszichológus és mérnökhallgatók körében 2012. június MES
48 Reguly Márta Megküzdés a túlterheltséggel Az érzelmi és a problémaközpontú megküzdés összefüggései a változásra való nyitottsággal a projekt alapon működő szervezetekben 2012. június MES
49 Sajni Nóra Kompetencia alapú kiválasztás egy bank életében 2012. június MES
50 Salamon János Szervezeten belüli tudásmegosztási hajlandóság feltérképezése 2012. június MES
51 Szőke Szandra A munkáltatói márka szerepe a toborzásban 2012. június MES
52 Vörös Barbara A munkakeresés hossza és a munkatalálat sikeressége a személyiségjellemzők függvényében 2012. június MES
53 Zagatto Alessandra A fejlesztő központok alkalmazásának szükségessége belső kiválasztás esetén 2012. június MES
54 Papp Zsuzsanna Szintaktikai sértésekre adott olvasási szemmozgások magyar nyelvű anyagon 2012. június KOG
55 Havasi Krisztina Dóra Orvosi rehabilitációs team szociometriai vizsgálata 2013. január MES
56 Juhász Anita A vezetővé válás mérföldkövei 2013. január MES
57 Kecskés Judit Dohányzásról leszoktató program eredményességének növelési lehetősége résztvevői specifikációval 2013. január MES
58 Kukovecz Lilla Pszichológiai módszerek az egyetemi hallgatók életpálya-tanácsadásának gyakorlatában (A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Támpont Irodájában folytatott diáktanácsadás szakmai protokollja) 2013. január MES
59 Tóth Nikolett A kollektív intelligencia vizsgálata csoportos problémamegoldás keretében 2013. január MES
60 Tupi Adrienn Kibontakozó felnőttkor
A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata egyetemisták és fiatal pályakezdők körében
2013. január MES
61 Sóváry Dóra Tudásmenedzsment A tapasztalati tudás feltárásának módszertana 2013. január MES
62 Kovács Ágnes A memória és a figyelem evolúciós meghatározottsága 2013. január KOG
63 Szelényi Nóra A szemmozgás-mintázat változása perceptuális tanulás hatására a kontúrintegrációs feladatban 2013. január KOG
64 Béres Eszter Magánélet a munkahelyen, A magánélet munkahelyen való megjelenését befolyásoló egyéni és szervezeti tényezők 2013. június MES
65 Berkes Lilla A szervezeti karriermenedzsment rendszer értékelése a generációs különbségek tükrében 2013. június MES
66 Bodnár Attila Viselkedéses változás mérés egy vállalati tréning eredményeként 2013. június MES
67 Bodor Andrea A 360°-os értékelés jellemzőinek összehasonlító vizsgálata az értékelők válaszainak tükrében 2013. június MES
68 Csepeli Dorina Ida A vezető szerepe és hatása a teljesítményértékelés megítélésére és gyakorlatára 2013. június MES
69 Gadanecz Péter Az agresszió, a düh, és a szubjektív jóllét alakulása labdarúgó csapatoknál különböző erősségű téthelyzetekben 2013. június MES
70 Heffner Katalin Az Y-generáció munkahelyi attitűdje
Generációk közötti különbségek és ebből adódó problémák feltárása egy szervezetben
2013. június MES
71 Hegyi Béla Levente A tréningről való vélekedések mögöttes mintázata és a Big Five személyiségkonstruktum közötti kapcsolat 2013. június MES
72 Ilyés András A szervezeti önkéntes viselkedés vizsgálata tűzoltói állományban 2013. június MES
73 Iványi Zsuzsanna A munka-magánélet közti egyensúly megteremtésének nehézségei 2013. június MES
74 Konyha Rita Online team megbeszéléseken zajló kollaboratív tudásépítés vizsgálata 2013. június MES
75 Medgyes Péter A munkamotiváció három-faktoros modelljének vizsgálata 2013. június MES
76 Orosz Ágnes A csapatpszichológusok szerepe, elégedettsége és megítélése a Magyar Honvédségnél 2013. június MES
77 Oyinlola-Dávid Alexandra A munkahelyi társas támasz hatása a jóllétre és a munka-család egyensúlyra 2013. június MES
78 Petrik Emese A Kritikus Stresszel való Megküzdés (Critical Incident Stress Management, CISM) program implementációja a magyar légiforgalmi irányításban 2013. június MES
79 Szerdel Péter Dávid Preferenciavizsgálat az okostelefon felhasználók és a potenciális felhasználók körében 2013. június MES
80 Szitás Mariann A foglalkozási rehabilitáció eredményességét befolyásoló egyéni tényezők 2013. június MES
81 Takács Veronika Klára Nők a vállalkozások világában
Attitűdjeink a női vállalkozók kompetenciáival, motivációival és üzleti esélyeivel kapcsolatban
2013. június MES
82 Kovács Petra Magasabb szintű vizuális inger-kategóriák feldolgozásának elektrofiziológiai korrelátumai hozzáadott vizuális zaj esetén 2013. június KOG
83 Somos Eszter Tesztelési hatás és munkamemória 2013. június KOG
84 Szabó Zsófia Éva Body Gestalt – a testészlelés neurális korrelátumai 2013. június KOG
85 Szászi Barnabás Imre Tesztelési Hatás Stresszhelyzetben 2013. június KOG
86 Takács Szilvia Kisgyermekek és felnőttek hiteles szövegemlékezete 2013. június KOG
87 Babos Barbara Az Audi Hungaria Motor Kft. megítélése a potenciális munkavállalók körében 2014. január MES
88 Bodonyi Lóránd A megváltozott munkaképességű személyek munkamotivációját befolyásoló egyéni jellemzők feltárása 2014. január MES
89 Hegyi Krisztina A munka iránti elhivatottság hatása a munka-magánélet egyensúlyra 2014. január MES
90 Kardos Ákos A sikeres és sikertelen „B” kategóriás gépjárművezetői vizsgát tett jelöltek összehasonlítása a proaktív megküzdés, az érzelmi intelligencia és az énhatékonyság dimenziói mentén 2014. január MES
91 Filep Orsolya Mezőfüggőség és a magasabb szintű viselkedéses-kognitív beállítódás összefüggései 2014. január KOG
92 Bauer Gábor Hálózatkutatás alapú tudásmenedzsment 2014. június MES
93 Bereczki Nelli Álláskeresési preferenciák és elhelyezkedéssel kapcsolatos elvárások megváltozott és normál munkaképességű fiataloknál 2014. június MES
94 Borbély Rózsa A 360 fokos értékelés megítélését és eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata egy vegyipari nagyvállalatnál 2014. június MES
95 Dervaderics Dániel A tanári kiégés vizsgálata összefüggésben az érzelmi intelligenciával, a szervezeti tényezőkkel és a társas támasszal 2014. június MES
96 Frank Mira A kiégés vizsgálata a humor, mint megküzdési stratégia tükrében multinacionális vállalatoknál 2014. június MES
97 Gál Gabriella Globális kiválasztási folyamatok: állásinterjúk nemzetközi összehasonlítása orosz, német, indiai mintán 2014. június MES
98 Jakab Tünde A hatékony vezetéssel összefüggő személyiségjellemzők feltárása 2014. június MES
99 Kiss Zsolt Énkép-komplexitás „puffer” hatásának vizsgálata a stresszkeltő események hatásaival szemben magas stresszkockázatú munkakörök esetén 2014. június MES
100 Kondás Orsolya Ildikó Stressz a megkülönböztetett jelzésű gépjármű volánjánál. 2014. június MES
101 Kovács György A szervezeti kultúra vizsgálata és formálása 2014. június MES
102 Kozó Anett A munkával való elégedettség vizsgálata egy folyamatosan változó nemzetközi bank mindennapjaiban 2014. június MES
103 Lauter Adrienn A kreatív munkahelyi klíma háttértényezőinek és versengéssel való összefüggésének vizsgálata 2014. június MES
104 Lőrincz Zsuzsanna Az informatikai területen való elhelyezkedéssel kapcsolatos attitűdök a nemek függvényében 2014. június MES
105 Macher Petra Döntéseink irracionális komponensei a lehetőségek kontextusában. A fiatalok döntési folyamatának elemzése 2014. június MES
106 Matavovszky Péter Atipikus foglalkoztatási formák kapcsolata a centrális munkaattitűdökkel és az észlelt szervezeti támogatással 2014. június MES
107 Máté Tímea Egészségfejlesztési terv kidolgozásának megalapozása pszichoszociális kockázatértékelés alapján gépjárműgyártással foglalkozó szervezet számára 2014. június MES
108 Merczel Levente Az információ feldolgozás vizsgálata szemmozgás-követéses eljárással egy PowerPoint diasoron 2014. június MES
109 Meszlényi Annamária Vezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiák a nem és a munkatapasztalat függvényében fiatal felnőtteknél 2014. június MES
110 Mondi Csaba Vezetők mentális komplexitásának és személyiségének vizsgálata 2014. június MES
111 Palóczi Zita Dolgozó fiatal felnőttek halogatása az identitás-állapot függvényében 2014. június MES
112 Róka Anita/ Skribot Anita Az emberi erőforrás tervezés sikertényezői és ezek összefüggése a szervezeti kultúra sajátosságaival 2014. június MES
113 Róka Emese Az explicit szervezeti értékek integrálása a teljesítményértékelési rendszerbe 2014. június MES
114 Sallay Vanda Fiatal vezetők mentális komplexitásának vizsgálata 2014. június MES
115 Sántha Judit A munkahelyi stressz megélése pedagógusok körében, a spiritualitás, a tudatos jelenlét és az alternatív stresszkezelő módszerek tükrében 2014. június MES
116 Szarka Diána Zsófia A kisgyermekes nők visszatérése a munka világába. Szervezeti segítségnyújtás és work-life balance vizsgálata az Audi Hungaria Motor Kft-nél 2014. június MES
117 Tajti Luca A munka-család konfliktus vizsgálata az én-hatékonyság és a coping mechanizmusok tekintetében 2014. június MES
118 Urbán Ágnes A kevesebb néha több?! A teljes körű tájékoztatás korlátai a telekommunikációs ajánlatok esetén 2014. június MES
119 Varga Ádám Rudolf Komplex szervezeti diagnosztika egy állami tulajdonú gazdasági társaságnál a motivációs struktúrára és a szervezeti akadályokra fókuszálva 2014. június MES
120 Zeleni Katalin A rendőri hivatásban megjelenő stressz és a stresszkezelés a belső pszichológiai erőforrások tükrében 2014. június MES
121 Gyüre Tamás A szkizofréniában tapasztalható specifikus kognitív károsodások feltérképezése a MATRICS tesztbattéria és a "Kilroy" feladat felhasználásával. Neurokognitív fejlesztési lehetőségek a CRT segítségével. 2014. június KOG
122 Erdélyi Viola A kognitív terhelés kiváltotta pupilla dilatáció vizsgálata 2014. június KOG
123 Neszmélyi Bence A cselekvés révén kialakuló hallási szuppresszió viselkedéses korrelátumainak vizsgálata 2014. június KOG
124 Novák Bálint A szociális stressz hatása a különböző tanulási módszerrel tanult anyagok előhívására 2014. június KOG
125 László Szandra Tesztelési hatás és interferencia 2014. június KOG
126 Barna Eszter Dolgozói elégedettség mérése a vendéglátásban 2015. január MES
127 Bublik Tímea A pozitív pszichológia szemléletmódjának alkalmazása a teljesítményértékelésben. Az erősség-alapú visszajelzés hatásának vizsgálata. 2015. január MES
128 Debreczenszki Fanni A szervezeti bizalom és az önkéntes szervezeti magatartás összefüggéseinek vizsgálata a generációs sajátosságok függvényében 2015. január MES
129 Egri Zsuzsanna Változó generációk, változó igények- gamifikációs megoldások helye az oktatásban 2015. január MES
130 Feinek Georgina Kisgyermekes anyák munkába való visszatérésének folyamata, motivációja 2015. január MES
131 Felföldi Enikő A munkáltatói márka szerepe a pályakezdők körében 2015. január MES
132 Gyuris Katalin A szervezeti elkötelezettség, a munkahelyi elégedettség és az önkéntes szervezeti magatartás (OCB) összefüggéseinek vizsgálata egy multinacionális nagyvállalatnál 2015. január MES
133 Gyurján Eliza Teljesítményértékelés bevezetése és az ezzel kapcsolatos dolgozói attitűdök felmérése 2015. január MES
134 Hajdú Bianka Az asszertivitás vizsgálata megváltozott munkaképességűek körében 2015. január MES
135 Hollai Barbara Vezető a sportban – sport a vezetésben 2015. január MES
136 Horváth Júlia A mediáció szervezeti bevezethetőségének feltárása 2015. január MES
137 Illés Eszter Agilis szoftverfejlesztés munkamotivációs hatásainak vizsgálata 2015. január MES
138 Mező Andrea Munka-magánélet egyensúly a vezetői kompetenciák tükrében 2015. január MES
139 Nagy Eszter Pénzügyi szférára optimalizált kiégést mérő eszköz fejlesztése 2015. január MES
140 Baló Emese A növekvő kisvállalkozások kihívásainak vizsgálata szervezetpszichológiai aspektusból 2015. június MES
141 Bellovicz Lilla A kapunyitási pánik az időperspektíva függvényében 2015. június MES
142 Benkő Zsófia Az Y generáció karrierelvárásai. Új kihívások a munkáltatók számára 2015. június MES
143 Czabán Csaba Szimulátorok alkalmazási lehetőségei a hazai munkapszichológiában 2015. június MES
144 Dombóvári Fanni A munkahelyi féltékenység, mint a jéghegy csúcsa 2015. június MES
145 Effenpergel Veronika Kiválasztási folyamat tervezése az Y generáció számára 2015. június MES
146 Geszten Dalma A felhasználói élmény elemzése a virtuális valóságban 2015. június MES
147 Gyurics Gergely Felhasználói élmény és vásárlói viselkedés elemzése egy webáruházban 2015. június MES
148 Halóka Balázs A TQM (Total Quality Management) és a nemzeti kultúra összefüggései 2015. június MES
149 Hámori Dorottya Mindfulness a munkahelyen. Van-e létjogosultsága a tudatos jelenlét fejlesztésének a munkahelyen? 2015. június MES
150 Kántor Judit Ágota A sportoló-edző kongruencia hatása a sportoló teljesítménymotivációjára 2015. június MES
151 Kása Nikolett Proaktív katonai élet. Coping mechanizmusok mintázatainak feltárása a Magyar Honvédség külszolgálatot teljesítő katonái körében 2015. június MES
152 Lovas Dorottya A pszichológiai tőke és az értelmes munka lehetséges szerepe a burnout megelőzésében 2015. június MES
153 Németh Flóra Vezetői profilok vizsgálata magyar nagyvállalati környezetben 2015. június MES
154 Nyisalovits Zsófia A HR business partneri modell által igényelt kompetenciák vizsgálata 2015. június MES
155 Pusztai Barbara Képesség alapú alkalmasságvizsgálati rendszerek produkciófelületének összehasonlítása 2015. június MES
156 Radics Orsolya Szervezeti változással kapcsolatos attitűdök vizsgálata Q módszertannal 2015. június MES
157 Rehák Izabella A BME Formula Racing Team szervezetfejlesztése. SWOT elemzés nyomán végzett szervezeti átalakítások kivitelezése és értékelése 2015. június MES
158 Rigó Krisztina Az elégedettség és a jóllét összefüggéseinek vizsgálata szervezeti környezetben 2015. június MES
159 Szabó Orsolya A motiváló teljesítmény-visszajelzés jellemzőinek vizsgálata Q szortírozással 2015. június MES
160 Szabó Viktória A sikeres női vállalkozók karakter-jellemzőinek feltárása 2015. június MES
161 Szántó Eszter Vezetői tehetség program hatása a dolgozói és a szervezeti elköteleződésre 2015. június MES
162 Szemes Ágnes Klinikai vagy munka-és szervezet pszichológiai mesterképzés? Pszichológia szakos hallgatók szakterület választását befolyásoló háttértényezők és személyiségük, munka-értékrendjük összehasonlító vizsgálata 2015. június MES
163 Tőkés Anna Y és Z generáció munkahelyi elégedettségvizsgálata az AIESEC Diákszervezetben 2015. június MES
164 Treit Noémi A kockázatvállalás, mint személyiségjellemző vizsgálata a kiválasztási folyamatban 2015. június MES
165 Bata Ágnes Az extra erőfeszítésre való hajlandóság és a végrehajtó működés 2015. június KOG
166 Blaskovich Borbála Alvás és irányított felejtés: A délutáni alvás szerepe a releváns és irreleváns emlékek rögzülésében 2015. június KOG
167 Dobó Zsófia Stressz hatása a prospektív emlékezeti működésre 2015. június KOG
168 Damsa Dan Mi történik, ha új a főnök? Vezetőváltás szervezetpszichológiai támogatása egy fitness kisvállalkozásban 2016. január MES
169 Fódi Petra Kompetens önkéntesség. A Magyar Pszichológiai Társaság önkénteseinek kompetencia alapú kiválasztása 2016. január MES
170 Marek László Az Y generáció munkamotivációjának és munkával kapcsolatos attitűdjének vizsgálata 2016. január MES
171 Kardos - Szabó Zsófia Fizikai munkakörben dolgozók teljesítményértékelési rendszerének kialakítása és bevezetése 2016. január MES
172 Szentes Barbara Egy magyar termelőcég elmúlt 25 évének a vizsgálata a szervezeti kultúra változásain keresztül 2016. január MES
173 Tóth Zsuzsanna A használhatóság és a felhasználói élmény összefüggései: Egy magyar középvállalat weboldalának vizsgálata szemmozgáskövetéses módszerrel 2016. január MES
174 Balogh Eszter Sikerfaktorok és karriermintázatok - Generációk közti eltérések 2017. január MES
175 Baranyai Réka A szervezet szerepe a munka-magánélet egyensúly kialakulásában 2017. január MES
176 Berényi Dániel Munkahelyi stressz és reziliencia vizsgálata a nemzetközi szállítmányozásban dolgozók körébe 2017. január MES
177 Fülöp Péter Gergely Életkezdési krízis: kórkép vagy kor-kép? 2017. január MES
178 Götz Katalin Alexandra A reziliencia a boldogság záloga? - A munkahelyi boldogság és a reziliencia összefüggései magyar tanárok körében 2017. január MES
179 Győri Zsófia Női karrier és gyermekvállalás - A gyermekvállalást követő munkahelyi reintegráció kérdése 2017. január MES
180 Klein Katalin Karrierváltók énképe, motivációi és karriercéljai önjellemzésük alapján 2017. január MES
181 Kormos Réka A Wizz Air munkáltatói márkájának elemzése az Y generációs elvárások tükrében 2017. január MES
182 Molnár Nikolett Megépíthetjük közös gondolatainkat? - A Team Mentális Modell prototípusépítéssel történő fejlesztése multidiszciplináris projektcsapatoknál 2017. január MES
183 Németh Bianka Zsófia Tornacipő, kávé és ami mögötte van – startup kultúra és mérési lehetőségei 2017. január MES
184 Pallos Máté Munkahelyi stresszorok és kiégés ügyfélszolgálati és tanácsadói munkakörben 2017. január MES
185 Sasvári Luca A munkavállalói igények feltérképezése és a munkáltatói márka hitelességének vizsgálata munkavállalói vélemények alapján 2017. január MES
186 Tállai Zsófia A munkabevonódást befolyásoló munkahelyi követelmények és erőforrások vizsgálata egy multinacionális vállalatnál 2017. január MES
187 Varga Nelli A készségfejlesztő tréningek hatékonyságának vizsgálata 2017. január MES
188 Arendt Anna Az érzelmi stílusok indikátor kérdőív validálása 2017. június MES
189 Balogh János Reziliencia faktorok a légiforgalmi irányító kiválasztásban 2017. június MES
190 Benyák Laura PD Team Touchpoint vezetői teljesítményértékelés 2017. június MES
191 Benyovszky Tünde A vállalati tréningek hatékonyságnövelésének lehetőségei - Az utánkövetés és a munkahelyi környezet szerepe a tréninghatékonyság és a tudástranszfer fokozásban 2017. június MES
192 Horváth Viola Hanga A légiforgalmi irányítás kiválasztási és képzési rendszerének kompetencia alapú elemzése 2017. június MES
193 Kasek Roland A valós, az észlelt és a vélt teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata 2017. június MES
194 Kázsmér Dóra A vezetővé fejlődés folyamatának vizsgálata egy multinacionális szervezetben 2017. június MES
195 Lipics Barna Szervezetfejlesztési folyamat bemutatása egy magyarországi színházban 2017. június MES
196 Marttila Anna-Greta Eveliina A BELSŐ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE A MUNKAHELYI PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOKKAL VALÓ HATÉKONY MEGKÜZDÉSÉRT 2017. június MES
197 Nagy Renáta Multikulturális teamek tudásmegosztása teamen belül és teamek között 2017. június MES
198 Sneé Gergely Sámuel MUNKAKÖRI MAGATARTÁSÉRTÉKELÉS A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENTBEN – A VEZETŐI ÉRTÉKELÉS ÉS BEOSZTOTTI ÖNÉRTÉKELÉS KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA 2017. június MES
199 Szabó Anett Erősségek vizsgálata a munkahelyen Munkahelyi karaktererősség kérdőív kidolgozása, és az erősségek kapcsolata a munkahelyi elégedettséggel és elkötelezettséggel 2017. június MES
200 Tevesz-Fejes Zsófia Önkéntes szervezeti szerepvállalás - Betekintés egy autóipari vállalat kulisszái mögé 2017. június MES
201 Tótok Veronika A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő utasbiztonsági ellenőrzés minőségének javítása a lean termelés emberi erőforrás menedzsment és gyakorlatai segítségével 2017. június MES
202 Balogh Nikolett Ivett Megoldásközpontú (SF) coachok áramlat élménye - Flow szinkronizációs élmény brief coaching interakcióban 2017. június MES
203 Barna Boglárka A munkával való elégedettség életkori sajátosságai 2017. június MES
204 Bartók Dorka Új megközelítésű teljesítményértékelési módszertan bevezetése 2017. június MES
205 Császár Zsanett Rövid mindfulness beavatkozás hatása főállásban dolgozó szülők munka - család egyensúlyára 2017. június MES
206 Faluvégi Gábor-Csaba Miben más egy vállalkozó? 2017. június MES
207 Füzesi Brigitta Henrietta Employer Branding: Egy telekommunikációs cég X és Y generációjának percepciói és elvárásai a munkáltatói márkázás tükrében 2017. június MES
208 Hevesi Júlia Ágnes A megküzdési stratégiák és a személyiség szerepe a Burnout szindróma kockázatának csökkentésében, az egyén-szervezet illeszkedésének tekintetében 2017. június MES
209 Hontendrei Katalin Kockázatvállalás a közlekedésben a közúti eseményezés függvényében 2017. június MES
210 Kengyel-Kosztka Rita Karrierváltó nők az élet közepén – kényszer vagy önmegvalósítás? 2017. június MES
211 Kiss Dóra A jóllét és munkahelyi jóllét nemzetközi vizsgálata 2017. június MES
212 Kollár Alexandra A kiégés és munka-élet egyensúly összefüggéseinek vizsgálata ápolók és tanárok körében 2017. június MES
213 Konecsni Zsófia Munka-magánélet egyensúly hatása a szubjektív jóllétre, az énhatékonyságra és a munkahelyi stresszre 2017. június MES
214 Kovács Enikő A Flow-élmény belső feltételei - a Flow-élmény és a személyiség összefüggései 2017. június MES
215 Lukács Alexandra Munkahelyi elégedettség mérésére alkalmas eszköz kidolgozása pedagógusok számára 2017. június MES
216 Mezei Lehel Proaktív megküzdés és észlelt szociális támasz különböző stressz-kockázatú munkakörökben 2017. június MES
217 Mucs Béla A kognitív komplexitás automatizált vizsgálata és összefüggései az elsőbbségi hatással 2017. június MES
218 Nagy Krisztina A közösségi irodák és a személyiségvonások összefüggései 2017. június MES
219 Olasz Sándor Dávid Mire elég a TAT teszt? - Egy kibővített modell pénzügyi tanácsadók kiválasztásához 2017. június MES
220 Óvári Virág A munka, a magánélet és a tanulmányok közti egyensúly az Y generáció körében 2017. június MES
221 Pistyán Eszter PÁLYAKEZDŐ NŐK CSALÁD ÉS KARRIER TERVEINEK VIZSGÁLATA 2017. június MES
222 Preszburger András Bence A BME Management Szakkollégium felvételi stratégiájának és kiválasztási rendszerének elemzése 2017. június MES
223 Salamon Babett KISZERVEZETT MUNKAVÁLLALÓK SZERVEZETI ELKÖTELEZETTSÉGE 2017. június MES
224 Schmidt Barbara AZ Y - GENERÁCIÓ MOTIVÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A NAGYVÁLLALATI ÉS A STARTUP SZFÉRÁBAN 2017. június MES
225 Somogyi Borbála A külföldön tartózkodás hatása az Y generációs diákok szemléletére - A Sojournerek attitűdjei a kultúrsokk szakaszain keresztül 2017. június MES
226 Szabó Vanda A munkarend hatása a munka-magánélet egyensúly és a kiégés kapcsolatára 2017. június MES
227 Szatmári Dóra Az IT-szakemberek kilépési szándékát meghatározó tényezők: a munkával való elégedettség és a szervezeti elkötelezettség hatása 2017. június MES
228 Tóthová Nikoleta NŐI KARRIERINSPIRÁCIÓ AZ ANYASZEREP TÜKRÉBEN 2017. június MES
229 Vasvári Fanni A munkahelyi jóllét és a karaktererősségek kapcsolata a PwC Magyarország dolgozói körében 2017. június MES
230 Végh Olívia Zsófia A fogyatékos személyek munkaérték preferenciái a generációk tükrében 2017. június MES
231 Bárdos Luca APASÁGI SZABADSÁG ÉS KARRIER MIKÉNT VÉLEKEDIK A TÁRSADALOM, A MUNKÁLTATÓ ÉS MAGA A FÉRFI? 2017. június MES
232 Abt Lilla Izabella Az Y generáció munkavállalói attitűdje: Összehasonlító elemzés a külföldi tanulás függvényében 2017. június MES
233 Benedek Zsófia Kisgyermekes anyák munka-magánélet egyensúlyát segítő szervezeti intézkedések vizsgálata 2017. június MES
234 Dóra Márton Zoltán A vállalati elkötelezettség és a beágyazottság kapcsolata a munkahelyi stresszel és felmondási hajlandósággal 2017. június MES
235 Farkas Eszter Szervezeti diagnózis készítése egy magyar gyártó cégnél a Gerber modell alapján 2017. június MES
236 Farkas Katalin Employer Branding a hadseregben: a szimbolikus, instrumentális hiedelmek és a szervezeti kultúra meghatározó jellege a magyar katonaság munkáltatói márkájában 2017. június MES
237 Halmosi Imola Kitti Startup-alapítók személyiségének feltárása a kognitív komplexitás, a BigFive személyiségjegyek és a motiváció vizsgálatának segítségével 2017. június MES
238 Juhász Bianka Erzsébet A LinkedIn-ben rejlő lehetőségek az egyének és szervezetek számára 2017. június MES
239 Juhász Lili A karrier profil és a szervezeti elköteleződés kapcsolata az IT szektorban 2017. június MES
240 Kovács Péter A szervezeti polgár viselkedés és az Employer Braning kapcsolata a szereptúlterheltséggel 2017. június MES
241 Nyolczas Zsuzsa A boldogság nyomában: szubjektív boldogság, munkahelyi jóllét, belső pszichológiai erősorrások és társas támasz nemzetközi vizsgálata ausztrál és magyar mintán 2017. június MES
242 Lakatos Zsófia Mitől lesz sikeres egy értékesítő? Az értékesítők teljesítményét befolyásoló faktorok feltárása 2017. június MES
243 Szabó Rebeka A hálózatelemzés, mint szervezetdiagnosztikai eszköz alkalmazása a tudásmenedzsment területén 2017. június MES
244 Szolnoki Eszter Eltérések az Y generáció munkahelyi elköteleződésében 2017. június MES
245 Zupkó Judit Fiatal felnőttek karrier elvárásainak vizsgálata 2017. június MES
246 Kárpáti Emőke Munkahelyi elégedettség felmérés egy IT vállalatnál 2017. június MES
247 Lénárd-Bella Dorina Elégedettségfelmérés és szervezetfejlesztés multinacionális vállalat 1300 fős leányvállalatánál 2017. június MES
248 Gombos Eszter A vezetői támogatás hatása a tréning hatékonyságára 2018. június MES
249 Slezák Anikó Coaching szemléletű vezetés fiatal vezetők körében 2018. június MES
250 Szili Nóra Hogyan állítsunk össze egy agilis teamet? Az agilis teamek együttműködését meghatározó szociális készségek feltárása 2018. június MES
251 Tanos Gergely Hálózatelemzésre épülő szervezetfejlesztési folyamat elemzése 2018. június MES
252 Albert Dorottya Fejvadászok pszichológiai tőkéjének, szervezet iránti elkötelezettségének és észlelt teljesítményének vizsgálata a magyarázó stílusuk függvényében 2018. június MES
253 Asszonyi Zsófia A távmunka és a munkahelyi társas kapcsolatok összefüggései 2018. június MES
254 Balogh Erzsébet Blanka Karaktererősségeken alapuló intervenciós lehetőségek munkehelyi környezetben 2018. június MES
255 Boldizsár Szilvia Szervezeti kultúra és a szervezeten belüli konfliktuskezelés vizsgálata egy önkormányzatban 2018. június MES
256 Bukovics Bianka Éva A dolgozó nők gyermekvállalását segítő szervezeti intézkedések vizsgálata egy pénzintézetnél 2018. június MES
257 Csepely Fanni Munkaerő-megtartás vizsgálata társas kapcsolatok segítségével 2018. június MES
258 Danka Bianka Éva Önmonitorozás Sötét Triád vonásokkal rendelkező személyeknél 2018. június MES
259 Gajdos Dóra DISC profil vizsgálata operatív vezetőknél, a munkahelyen eltöltött évek és az életkor tekintetében 2018. június MES
260 Hegyes Ágnes Z generáció a Magyar Honvédségben 2018. június MES
261 Holp Rebeka Rita Értékelő Központ alkalmazásával kiválsztott tutorok beválás-vizsgálata 2018. június MES
262 Honti Judit Orientációs program kialakítása egy magyar nagyvállalat számára 2018. június MES
263 Horpácsi Dóra A Hogan Personality Inventory (HPI) használata a kiválasztásban. Személyiségteszt standardizálása egy magyarországi banknál 2018. június MES
264 Illy Eszter A kultúrsokk megélése a 6D-modell tükrében - Erasmuson Olaszországban 2018. június MES
265 Jakab Viktória A Z generáció elvárásainak vizsgálata a vezetői stílusokkal kapcsolatban 2018. június MES
266 Juhász Anikó Halálos kimenetelű közúti balesetek feltételezett okozóinak vizsgálati tapasztalatai a képesség- és személyiségtesztek tükrében 2018. június MES
267 Katona Dorottya A tudatos jelenlét szerepe a pszichológiai tőke és a munkahelyi jóllét kapcsolatában 2018. június MES
268 Kertész Lilla Az önvezetés (self-leadership) és a pozitív pszichológia összefüggései az innovatív és tradicionális szervezeti kultúrákban 2018. június MES
269 Kotlár Roland Ákos A szociális szorongás és félénkség kapcsolata a munkahelyi beilleszkedéssel 2018. június MES
270 Kosztolnik Lili Szervezeti és vezetési kultúra vizsgálata egy nagyvállalatnál a lean eredményes bevezetése céljából 2018. június MES
271 Kozma Mária Munkahelyi boldogság, jóllét és stressz kapcsolatának nemzetközi vizsgálata 2018. június MES
272 Krécsó Cintia Szervezeti kultúra összehasonlító vizsgálata egy magyar cégcsoport különböző szervezeteiben 2018. június MES
273 Lehóczki Fanni A 9M motivációs modell alkalmazása állami szektorban dolgozók körében 2018. június MES
274 Liska Eszter "Growwwing" talents. A MOL Group frissdiplomás programjának hosszú távú hatásai 2018. június MES
275 Novellaová Boglárka A női és férfi munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák vizsgálata 2018. június MES
276 Patak Anna A toborzás-kiválsztásban dolgozók szervezeti elköteleződése és jólléte 2018. június MES
277 Patterman Péter Sötéten, de boldogan? A Sötét Triász, valamint az élettel és a munkával való elédedettség összefüggése 2018. június MES
278 Pálfi Bernadett Viktória A jóga kapcsolata az érzelmi intelligenciával, valamint hatása a stresszre és az észlelt teljesítményre munkahelyi környezetben 2018. június MES
279 Péntek Dorina Hogyan lehetnének sikeresebbek a vállalati tréningek? A tréning transzfer hatékonyságát befolyásoló dimenziók vizsgálata 2018. június MES
280 Sipka Bence Webalapú tréning koncepciójának kidolgozása a stressz csökkentésének érdekében 2018. június MES
281 Szabó Georgina Éva Komment, lájk, öt csillag. Az online szájreklám hatása a munkáltatói márka megítélésére 2018. június MES
282 Szűcs-Nagy Dorina A toborzás-kiválasztás jövője: a chatbotok hatása a kiválasztási folyamatokra 2018. június MES
283 Sztantics Máté A tréning transzfer sikerességét befolyásoló dimenziók vizsgálata: a vezetői támogatás hatása a képzésen tanultak mindennapi alkalmazására 2018. június MES
284 Tábori Dorina Örömmel a munkában, munkában az örömért - A munka örömének forrásai a karaktererősségek és a csoportszerepek függvényében 2018. június MES
285 Tóth Beáta A teljesítmény visszajelzés jellemzőinek vizsgálata személyes és virtuális vezető-beosztott kapcsolatban 2018. június MES
286 Varga Borbála A munkahelyen megélt magányosság vizsgálata pedagógusok körében 2018. június MES
287 Vörösmarty Gergő A társas identitás és a munkahelyi jól-lét kapcsolata 2018. június MES
288 Baranya Krisztina Általános iskolai pedagógusok generációinak munkahelyi elégedettség-vizsgálata 2019. január MES
289 Boros Áron Videójáték használhatósági teszt: Az útmutatók hatása a betanulási fázis, illetve a használhatóság tekintetében 2019. január MES
290 Holdinger Anett Szervezeti szubkultúrák összehasonlító vizsgálata eltérő szervezeti egységben dolgozók körében 2019. január MES
291 Pék Krisztina Autista gyermeket nevelő szülők munka-magánélet kihívásai a munkaerőpiacon 2019. január MES
292 Szabó Gyöngyvér Hanga A Sötétség több mint 50 árnyalata. A sötét vonások vizsgálata vezetőknél a pozitív pszichológia tükrében 2019. január MES
293 Várhelyi Anna Orsolya A képzés-fejlesztési rendszerrel való elégedettség és az affektív szervezeti elköteleződés kapcsolata az IT szektorban 2019. január MES
294 Ágoston Viktória A munkahelyi diszkrimináció és hatásai 2019. január MES
295 Borsi Edit A pszichológiai tőke hatásai a munkahelyi elégedettség alakulására 2019. január MES
296 Bonin Ádám András A munkáltatói márka az IT-s munkavállalók világában 2019. január MES
297 Nagy Levente A machiavellizmus és a munkával való elégedettség kapcsolata a szervezeti kultúrák kontextusában 2019. január MES
298 Udvari Zsolt Seneca tévedett? A kognitív stratégiák (optimizmus és defenzív pesszimizmus) pszichológiai tőke tényezők által mediált hatása az elköteleződésre és kiégésre 2019. január MES
299 Schmidt Barbara AZ Y - GENERÁCIÓ MOTIVÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A NAGYVÁLLALATI ÉS A STARTUP SZFÉRÁBAN 2019. január MES
300 Jakab Lívia A kreativitást befolyásoló tényezők egy 3D-s animációk gyártásával foglalkozó vállalatnál 2019. január MES
301 Kruppa Alexandra A kultúrsokk hatása a munkavállalók beilleszkedésére 2019. január MES
302 Kohutics Karina Szervezet a szervezetlenség tükrében. A munkaszervezés racionalizálása a munka-elégedettség növelése érdekében 2019. január MES
303 Zámbori Miklós Márkaépítéssel a toborzásért az MPK Csoportnál 2019. január MES
304 Bali Dóra Pszichofiziológiai adatokon alapuló stressz-profil eszköz fejlesztése 2019. június MES
305 Bánki-Tóth Rebeka Kiválasztási eljárások konkurrens validitása. Fizikai dolgozók beválás vizsgálata 2019. június MES
306 Engelhardt Fanni Teréz Pozitív pszichológiai intervenciók a gyakorlatban. A karaktererősségek kiemelése a munkahelyen 2019. június MES
307 Gerlei Anna Eszter A biztonság értelmezései: Egy erős szervezeti kultúra narratív elemzése 2019. június MES
308 Kintner Máté A kompetencia és a személyiségtényezők hatása az értékesítési teljesítményre egy magyarországi biztosítótársaságnál 2019. június MES
309 Kurdi Laura A munkahelyi pszichoszociális kockázatokban jelentkező generációs különbségek 2019. június MES
310 Lenner Nóra Munkahelyi szocializációt segítő játékos platform vizsgálata egy multinacionális nagyvállalatnál 2019. június MES
311 Új Annamária Elektronikus rendszerrel támogatott teljesítményértékelési folyamat bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok vizsgálata szervezeti környezetben 2019. június MES
312 Fülöp Gergő Employer branding: Munkáltatói márkázás az új és meglévő munkavállalóknál 2019. június MES
313 Fullér Bianka Kilépési szándék okainak vizsgálata egy szolgáltató központ pénzügyi és ügyfélszolgálati munkavállalóinak körében 2019. június MES
314 Galambos Ádám Számítógépes tesztelés és értékelő központ alkalmkazása belső kiválasztásban 2019. június MES
315 Hadadi Ágnes Munkahelyi elégedettség, pszichés jóllét és munkaérték preferencia az X, Y és a Z generáció körében 2019. június MES
316 Hartai Krisztina Szenzoros élménykeresés, rezilliencia és problémamegoldás a videojátékosok körében 2019. június MES
317 Helfrich Réka Toborzási folyamat sztenderdizálása egy tanácsadó cégnél 2019. június MES
318 Kovács Adél A munkáltató által közvetített és különféle generációs munkavállalók által érzékelt munkáltatói márka különbségei, valamint ezek kapcsolata munkavállalók szabálykövetésével és munka-magánélet egyensúlyával 2019. június MES
319 Krázsik Dóra Onboarding a munkavállalói tapasztalatok és a szervezeti korlátok tükrében 2019. június MES
320 Krén Heléna Érzelmi intelligencia a teljesítmény záloga? 2019. június MES
321 Laczkó Fanni Judit Fiatal felnőttek munkahelyi elköteleződése 2019. június MES
322 Madari Regina A jelen kor vezetői kihívásai többgenerációs teamekben . Melyek a vezetői "generációs kompetenciák"? 2019. június MES
323 Nagy Petra A különböző irodai környezet pszichológiai aspektusai - Megzavarások kezelése 2019. június MES
324 Nagy Petra A munkamániára való hajlam szülői háttere, annak kapcsolata feltételes önbecsüléssel és a munka-magánélet egyensúllyal 2019. június MES
325 Oberfrank Márk Mihály Szabadúszó arculati hub: a personal branding jelentősége, társas vonatkozásai és eszközei a szabadúszóknál 2019. június MES
326 Riczu Dalma Mérnök és pszichológia szakos női hallgatók karrier elképzeléseinek és gyermekvállalási szándékának összehasonlítása 2019. június MES
327 Sápi Andrea Az új belépők szervezeti integrációját meghatározó tényezők feltárása az onboarding tükrében 2019. június MES
328 Sipos Ágnes A gyakornoki program az onboarding új eszköze 2019. június MES
329 Szerencsés Gabriella Vevői élmény vizsgálata luxusmárka esetében 2019. június MES
330 Szilágyi Szabina A nagylelkűség ára a munkában. Interakciós stílus és nagylelkűséggel kapcsolatos kiégés a munkahelyi jóllét és boldogság függvényében 2019. június MES
331 Szikszai Eszter A fluktuáció vizsgálata a szubjektív-jóllét tükrében. Kockázatelemzés és megoldási javaslatok egy hazai, ipari nagyvállalatnál 2019. június MES
332 Tóth Anna Eszter Tréningtranszfer vizsgálata 2019. június MES
333 Tóth Boglárka Katalin Szoftverfejlesztők munkahelyi preferenciái Employer Branding szempontból 2019. június MES
334 Tóth Laura Munkaerő-megtartással a fluktuáció ellen – a lemorzsolódást befolyásoló tényezők 2019. június MES
335 Vass Vivien Vezetői stílus a személyiségjellemzők tükrében 2019. június MES
336 Vida Bettina Munkahelyi stressz és kiégés a pedagóguspályán 2019. június MES
337 Zelenyák Fanni A munkaérték és a munkával kapcsolatos elvárások vizsgálata mesterképzésen tanuló pszichológus és mérnök-informatikus hallgatók körében 2019. június MES
338 Bánki-Tóth Rebeka Kiválasztási eljárások konkurrens validitása. Fizikai dolgozók beválás vizsgálata 2019. június MES
339 Engelhardt Fanni Teréz Pozitív pszichológiai intervenciók a gyakorlatban. A karaktererősségek kiemelése a munkahelyen 2019. június MES
340 Gerlei Anna Eszter A biztonság értelmezései: Egy erős szervezeti kultúra narratív elemzése 2019. június MES
341 Kintner Máté A kompetencia és a személyiségtényezők hatása az értékesítési teljesítményre egy magyarországi biztosítótársaságnál 2019. június MES
342 Kurdi Laura A munkahelyi pszichoszociális kockázatokban jelentkező generációs különbségek 2019. június MES
343 Lenner Nóra Munkahelyi szocializációt segítő játékos platform vizsgálata egy multinacionális nagyvállalatnál 2019. június MES
344 Új Annamária Elektronikus rendszerrel támogatott teljesítményértékelési folyamat bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok vizsgálata szervezeti környezetben 2019. június MES
345 Halmos Alexandra Anna Hallgatói jóllét és pozitív pszichológiai intervenció a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2020. január MES
346 Heilmann Zsófia Az ideális vezetés vizsgálata fiatal felnőttek körében – milyen vezetőre vágyik az Y generáció? 2020. január MES
347 Kristóf Rebecca HAz Y generáció stratégiái a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére 2020. január MES
348 Rácz Viktória Kitty Új munkatárs ajánlási program kapcsolata a munkavállalói elkötelezettséggel és a munkáltatói márkával 2020. január MES
349 Sas Eszter Krisztina A szervezeti kultúra aktuális és ideális állapotának összehasonlító vizsgálata egy dinamikusan változó startupon belül 2020. január MES
350 Vuk Szimonetta A munkahelyi csapat reziliencia vizsgálata összefüggésben az egyéni rezilienciával és a társas kapcsolatokkal 2020. január MES