Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékA Munka- és szervezetpszichológia specializáció javasolt tantervi hálója

 

 

 

Tantervi modulok megnevezése

ZV

Típus

Jelleg

Félévek

Szakmai törzsanyag: 26 kredit

1

2

3

4

Elméleti alapozás (16)

 

 

 

 

Fejlődéspszichológia

 

K

SZT

2/0/v/4

 

 

 

Kognitív és evolúciós pszichológia

 

K

SZT

 

2/0/v/4

 

 

Személyiségpszichológia

 

K

SZT

2/0/v/4

 

 

 

Szociálpszichológia

 

K

SZT

 

2/0/v/4

 

 

Szakmai törzstárgyak (10)

 

 

   

Módszertani készségfejlesztés I.

 

K

SZT

2/1/f/3

 

 

 

Módszertani készségfejlesztés II.

 

K

SZT

 

2/1/f/3

 

 

Pályaszocializáció és pszichológus etika

 

K

SZT

2/0/f/2

 

   

Kommunikációs készségfejlesztés

 

K

SZT

0/2/f/2

 

 

 

Szakirányi stúdiumok: (68) kredit (mesterkurzusok + társtudomány + szakmai gyakorlat és vezetett kutatómunka)

1

2

3

4

Specializációs mesterkurzusok (32)

 

 

 

 

A XXI. század munkapszichológiája

ZV

K

SZS

6/2/v/9

 

 

 

Szervezetpszichológia és vezetés

ZV

K

SZS

 

4/4/v/9

 

 

HR folyamatok pszichológiája

ZV

K

SZS

 

 

2/4/v/8

 

Munkapszichológiai módszerek 1.

 

KV

SZS

0/1/f/2

 

 

 

Munkapszichológiai módszerek 2.

 

KV

SZS

0/1/f/2

 

 

 

Szervezetpszichológiai módszerek 1.

 

KV

SZS

 

0/1/f/2

 

 

Szervezetpszichológiai módszerek 2.

 

KV

SZS

 

0/1/f/2

 

 

Ember-számítógép interakció és felhasználói élmény

 

KV

SZS

 

 

0/1/f/2

 

Termékélmény

 

KV

SZS

 

 

0/1/f/2

 

 

 

 

Társtudomány (3)

 

 

 

 

Munkajog

 

KV

SZS

 

2/0/f/3

 

 

Marketingmenedzsment

 

KV

SZS

 

2/0/f/3

 

 

Szakmai terepgyakorlat és vezetett kutatómunka (33)

 

 

 

 

Terepgyakorlat I.

 

K

SZS

 

 

0/10/f/16

 

Terepgyakorlat II.

 

K

SZS

 

 

 

0/6/f/10

Kutatástervezés

 

K

SZS

 

 

0/3/f/3

 

Szaknyelvi kommunikáció és irodalomkutatás

 

K

SZS

 

1/2/f/4

 

 

Szabadon választható: 6 kredit

1

2

3

4

Szabadon választható tárgy I.

 

V

-

2/0/f/2

 

 

 

Szabadon választható tárgy II.

 

V

-

 

2/0/f/2

 

 

Szabadon választható tárgy III.

 

V

-

 

 

2/0/f/2

 

Diplomamunka: 20 kredit

1

2

3

4

Diplomamunka

 

K

SZS

 

 

 

0/12/f/20

Összes félévi (további szabadon választható tárgyak nélkül) (elméleti óra/gyakorlati óra/v/f/kredit)

16/6/3v/
5f/28

15/8/3v/5f/31

4/18/1v/
5f/31

0/18/0v/
2f/30

Testnevelés

 

V

 

0/2/f/0

0/2/f/0

 

 

Idegen nyelv

 

V

 

0/4/f/0

0/4/f/0

 

 

1. sz. táblázat: A Munka- és szervezetpszichológia specializáció javasolt tantervi hálója

 

A Kognitív pszichológia specializáció javasolt tantervi hálója


Tantervi modulok megnevezése

ZV

Típus

Jelleg

Félévek

 

1

2

3

4

1. félév:

 

 

 

 

Fejlődéspszichológia

 

K

SZT

2/0/v/4

 

 

 

Személyiségpszichológia

 

K

SZT

2/0/v/4

 

 

 

Módszertani készségfejlesztés I.

 

K

SZT

2/1/f/3

 

 

 

Pályaszocializáció és pszichológus etika

 

K

SZT

2/0/f/2

 

 

 

Kommunikációs készségfejlesztés

 

K

SZT

0/2/f/2

 

   

Neurobiológia 1. – Alapok, az észlelés neurobiológiája

ZV

K

SZS

2/2/v/5

     

Szabadon választható tárgy

 

V

-

2/0/f/2

 

 

 

Pszicholingvisztika

ZV

K

SZS

2/0/f/3

 

 

 

Az emlékezet és tanulás pszichológiája

ZV

K

SZS

2/0/v/3

 

 

 

Bevezetés a kognitív tudományba

 

K

SZS

2/0/f/2

 

 

 

2. félév:

 

 

 

 

Kognitív és evolúciós pszichológia

 

K

SZT

 

2/0/v/4

 

 

Szociálpszichológia

 

K

SZT

 

2/0/v/4

 

 

Módszertani készségfejlesztés II.

 

K

SZT

 

2/1/f/3

 

 

Neuropszichológia

ZV

K

SZS

 

2/2/f/5

   

Evolúciós pszichológia

ZV

K

SZS

 

2/0/v/3

   

Szabadon választható tárgy

 

V

-

 

2/0/f/2

 

 

Laborgyakorlat I.

 

K

SZS

 

0/6/f/7

   

Neurobiológia 2.

ZV

K

SZS

 

2/0/v/2

 

 

 


3. félév:

 

 

 

 

Neurobiológia 3.

ZV*

KV

SZS

 

 

2/0/f/3

 

Elmefilozófia

ZV*

KV

SZS

 

 

2/0/f/3

 

Kognitív neuropszichiátria

 

KV

SZS

 

 

0/4/f/6

 

Nyelvi olvasószeminárium

ZV*

KV

SZS

 

 

0/2/f/3

 

Megismerés és érzelem

ZV*

KV

SZS

 

 

2/0/f/3

 

Társas megismerés

ZV*

KV

SZS

 

 

0/2/f/3

 

Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet

ZV*

KV

SZS

 

 

0/2/f/3

 

(N)Agy bajban

ZV*

KV

SZS

 

 

2/2/f/6

 

Fejlődési neuropszichológia

ZV*

KV

SZS

 

 

2/2/f/6

 

Neuropszichológiai diagnosztika

ZV*

KV

SZS

 

 

2/2/f/6

 

Az emlékezeti zavarok neuropszichológiája

ZV*

KV

SZS

 

 

2/0/f/3

 

Tudománykommunikáció

ZV*

KV

SZS

 

 

2/0/f/3

 

Laborgyakorlat II.

 

K

SZS

 

 

0/6/f/12

 

Szabadon választható tárgy

 

V

-

 

 

2/0/f/2

 

4. félév:

 

 

 

 

Diplomamunka

 

K

SZS

 

 

 

0/12/f/20

Kutatómunka

 

K

SZS

 

 

 

0/8/f/10

Összes félévi (további szabadon választható tárgyak nélkül) (óra/v/f/kredit)

23/4v/6f/30

23/4v/4f/30

20/0v/3-6f/30

20/0v/2f/30

Testnevelés

 

V

 

0/2/f/0

0/2/f/0

 

 

Idegen nyelv

 

V

 

0/4/f/0

0/4/f/0

 

 

2.sz. táblázat: A Kognitív pszichológia specializáció javasolt tantervi hálója

(ZV* jelöli, hogy a hallgató 3. féléves óraválasztásának függvényében egy elméleti vagy egy gyakorlati, neuropszichológiai tételsorból húz tételt)


 

A számonkérés módja: v:vizsga, f:félévközi jegy, a: aláírás.

Tárgy típusa:K:kötelező tárgy, KV:kötelezően választható tárgy, V:szabadon választható tárgy, KR: kritériumkövetelmény.

A tantárgy jellege: a képesítési és kimeneti követelmények szerint: SZT: szakmai törzsanyag, SZS: szakirányú stúdiumok, ZV: záróvizsgatárgy: a záróvizsga tematikáját, tételeit meghatározó tantárgy M.


ELŐTANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK

 

I.                félév

Feltétel

Szaknyelvi kommunikáció és irodalomkutatás

Angol komplex középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű angol nyelvtudás

II.              félév

Feltétel

Módszertani készségfejlesztés II.

Módszertani készségfejlesztés I.

Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás

Munka- és kompetenciaelemzés

III.            félév

Feltétel

Terepgyakorlat I.

Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás

Szervezeti viselkedés, szervezetfejlesztés

Vezető a szervezetben

IV.            félév

Feltétel

Terepgyakorlat II.

Terepgyakorlat I.

Diplomamunka

Kutatástervezés