Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékA képzés tantárgyainak időbeosztása

Tantervi modulok megnevezése

ZV

Típus

Jelleg

Félévek

Szakmai törzsanyag: 26kredit

1

2

3

4

Fejlődéspszichológia

 

K

SZT

3/0/v/4

 

 

 

Személyiségpszichológia

 

K

SZT

3/0/v/4

 

 

 

Kognitív pszichológia

 

K

SZT

 

3/0/v/4

 

 

Szociálpszichológia

 

K

SZT

 

3/0/v/4

 

 

Pályaszocializáció és pszichológus etika

 

K

SZT

2/0/f/2

 

 

 

Kommunikációs készségfejlesztés

 

K

SZT

0/2/f/2

 

 

 

Módszertani készségfejlesztés I.

 

K

SZT

2/1/f/3

 

 

 

Módszertani készségfejlesztés II.

 

K

SZT

 

2/1/f/3

 

 

Szakirányi stúdiumok: 68 kredit

1

2

3

4

Munka

Munka- és kompetenciaelemzés, munkakörértékelés

ZV

K

SZS

1/1/v/3

 

 

 

Ergonómia

K

SZS

2/0/f/2

 

 

 

Intelligens alkalmazások a munkában

K

SZT

 

2/0/f/3

 

 

Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés

K

SZS

2/0/v/3

 

 

 

Személyzet

 

Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás

ZV

K

SZS

 

1/1/f/3

 

 

Teljesítményértékelés és ösztönzési rendszerek

K

SZS

 

2/1/f/3

 

 

Szervezet

Munkahelyi szocializáció, beilleszkedés

ZV

K

SZS

2/0/f/3

 

 

 

Szervezeti viselkedés és szervezetfejlesztés

K

SZS

 

2/1/v/3

 

 

Vezető a szervezetben

K

SZS

 

2/1/v/3

 

 

Válogatott fejezetek a mikroökonómiából

 

KV

SZS

 

2/0/f/2

 

 

Munkajog

 

KV

SZS

 

2/0/f/2

 

 

A marketing alapjai

 

KV

SZS

 

2/0/f/2

 

 

Terepgyakorlat I.

 

K

SZS

 

 

0/20/f/20

 

Terepgyakorlat II.

 

K

SZS

 

 

 

0/6/f/6

Munkapszichológiai módszerek 1.

 

KV

SZS

 

 

0/1/f/2

 

Munkapszichológiai módszerek 2.

 

KV

SZS

 

 

0/1/f/2

 

Szervezetpszichológiai módszerek 1.

 

KV

SZS

 

 

0/1/f/2

 

Szervezetpszichológiai módszerek 2.

 

KV

SZS

 

 

0/1/f/2

 

Kutatástervezés

 

K

SZS

 

1/1/f/2

 

 

Szaknyelvi kommunikáció és irodalomkutatás

 

K

SZS

1/1/f/2

 

 

 

Pszichológiai vizsgálati eszközök fejlesztése

 

K

SZS

 

 

2/2/v/6

 

Szabadon választható: 6 kredit

1

2

3

4

Szabadon választható tárgy I.

 

V

-

2/0/f/2

 

 

 

Szabadon választható tárgy II.

 

V

-

 

 

 

2/0/f/2

Szabadon választható tárgy III.

 

V

-

 

 

 

2/0/f/2

Diplomamunka: 20 kredit

1

2

3

4

Diplomamunka

 

K

SZS

 

 

 

0/15/f/15

Tudományos eredmények bemutatása

 

K

SZS

 

 

 

0/2/f/2

Konzultáció

 

K

SZS

 

 

 

0/3/f/3

Összes félévi (kritériumtárgyak nélkül) (óra/v/f/kredit)

25/4v/7f
/30

26/4v/8f
/30

26/1v/5f
/30

30/0v/6f
/30

Testnevelés

 

V

 

0/2/f/0

0/2/f/0

 

 

Idegen nyelv

 

V

 

0/4/f/0

0/4/f/0

 

 

 

A számonkérés módja: v:vizsga, f:félévközi jegy, a: aláírás.

Tárgy típusa:K:kötelező tárgy, KV:kötelezően választható tárgy, V:szabadon választható tárgy, KR: kritériumkövetelmény.

A tantárgy jellege: a képesítési és kimeneti követelmények szerint: SZT: szakmai törzsanyag, SZS: szakirányú stúdiumok, ZV: záróvizsgatárgy: a záróvizsga tematikáját, tételeit meghatározó tantárgy M.


ELŐTANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK


I.                félév

Feltétel

Szaknyelvi kommunikáció és irodalomkutatás

Angol komplex középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű angol nyelvtudás

II.              félév

Feltétel

Módszertani készségfejlesztés II.

Módszertani készségfejlesztés I.

Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás

Munka- és kompetenciaelemzés

III.            félév

Feltétel

Terepgyakorlat I.

Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás

Szervezeti viselkedés, szervezetfejlesztés

Vezető a szervezetben

IV.            félév

Feltétel

Terepgyakorlat II.

Terepgyakorlat I.

Diplomamunka

Kutatástervezés