Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékGyakorlati oktatók

 
Bencs Zsuzsanna
Bencs Zsuzsanna
 
Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytattam. 2001-ben pszichológus, 2008-ban munka- és szervezetpszichológus képesítést szereztem. 2003 óta dolgozom a Nemzeti Közlekedési Hatóság Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály Előzetes Alkalmasság-vizsgálati Osztályán vezető pszichológusként, ahol közúti gépjárművezetők alkalmasság-vizsgálatát végzem. Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaság Közlekedéspszichológiai Szekciójának és a Tesztbizottságnak, illetve a Német Közlekedéspszichológus Társaság Nemzetközi Munkacsoportjának.
 
 
Bóka Ferenc
Bóka Ferenc
 
2003-ban Pszichológus diplomát szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus képesítést szereztem 2009-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2003-óta a Centura Kft.-nél dolgozom vezető tanácsadóként, ahol többek között kompetencia alapú értékeléseket, 360 fokos vizsgálatokat és személyiség- és képességteszteket végzet. 2010-óta pedig az Ascor Survey-nél vagyok tanácsadó, ahol Online kérdőívek fejlesztését és tervezését, valamint adatgyűjtést, riportok készítését végzem
 
 
Csányi Zsuzsa
Csányi Zsuzsa
 
1996-ban szereztem pszichológus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 1999-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológusként. 2006 óta a Salva Vita Alapítványnál dolgozom munkáltatói programvezetőként, ahol a feladatom a munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás és szolgáltatás-nyújtás annak érdekében, hogy növekedjen a fogyatékos emberek foglalkoztatására nyitott munkáltatók száma. Korábban a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadónál dolgoztam, mint tanácsadó pszichológus, illetve később a MOL Nyrt.-nél, többek között kompetenciamenedzsment szakértőként.
 
 
Döbrentey Zsolt
Döbrentey Zsolt
 
1991-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológia szakán majd 1995-ben megszereztem a klinikai pszichológiai szakképesítést. 2006-ban megszereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Munka- és szervezetpszichológia szakképesítést. 1993-tól vezetői tréningek tartásával, szervezetfejlesztési projektek menedzselésével, humán képzési rendszerek fejlesztésével, vezetői tanácsadással, teljesítmény-coachinggal és life-coachinggal foglalkozom. Vezetője vagyok a Magyar Coaching Pszichológiai Társaság Tanulmányi és Etikai Bizottságának.
 
 
Kovácsné Vajger Éva
Kovácsné Vajger Éva
 
2003 óta dolgozom a rendvédelmi pszichológia területén. Munkapszichológusként főként alkalmasságvizsgálatokat végzek, emellett részt vettem kompetencia alapú kiválasztási és képzési projektekben és kutatásokban, munkahelyi egészségfejlesztési programokban is. A Magyar Pszichológiai Társaság Hon- és Rendvédelmi Tagozatában végzett munkám során és a munka- és szervezetpszichológus szakképzés gyakorlatvezetőjeként is törekszem a civil és a rendvédelmi pszichológia tudásanyagának integrálására, a legjobb gyakorlatok megosztására, a szakmai együttműködésre a fejlődés és a gyakorlati igényeknek való megfelelés érdekében.
 
 
Németh Gergely
Németh Gergely
 
Okleveles pszichológusként, valamint munka- és szervezetpszichológia szakpszichológusként gazdaságpszichológiával foglalkozom. A szervezetfejlesztési tanácsadáson belül kiemelt területeim közé tartoznak a szervezeti filozófiák és a stratégiai kérdéskörök, a szervezeti kiválóság irányába történő fejlesztési folyamatok tervezése és megvalósítása. Tanácsadói munkám mellett egyetemi, főiskolai oktatóként dolgozom, valamint hazai és európai uniós kutatási projektekben veszek részt. Hosszú előkészítő munka után megvalósult az OD szervezetfejlesztési szakértő szakirányú továbbképzés, amelyet a BKF-en koordinálok. Törekszem arra, hogy tudományos kutatásaim eredményeit a gyakorlatban is felhasználhatóvá tegyem.
 
 
Németh Zita
Németh Zita
 
2000 óta dolgozom intenzíven a tréningek és egyéni fejlesztések területén, szervezeteken belül (GE Szolgáltató központ) és 2004 óta szabadúszóként magyar és nemzetközi cégekkel szervezeteken kívül (Simonyi és Tóth Személyzeti tanácsadó iroda, ASKEurope). 1999-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem pszichológus diplomát, majd szervezeti és munka szakirányú szakpszichológus diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Módszertanban kamatoztatom Gestalt tréneri, NLP MASTER-i és Business Coach képesítéseimet, valamint sokféle teszt ismeretemet. Érdeklődésem középpontjában a vezetői utánpótlás kinevelése és elsősorban a menedzseri szintről a leader-i szint meglépése foglalkoztat. Emellett Középiskolai német irodalom és nyelvtanár, valamint Általános Tolmács és fordító egyetemi végzettségekkel is rendelkezem.
 
 
Pethő Bálint
Pethő Bálint
 
Munka és szervezet szakpszichológus vagyok. 2001 óta foglalkozom felnőttképzéssel, szervezetek, csoportok, és egyének fejlesztésével. Éveken keresztül foglalkoztam halmozottan hátrányos helyzetű, munkanélküli, krízisben lévő emberek segítésével, munkaerő-piaci reintegrációjával. 8 évet töltöttem el HR területen nagyvállalati, multinacionális környezetben, szervezet- és személyzetfejlesztés, toborzás-kiválasztás területeken. Különösen kedvelem a kompetenciák témakörét, a kompetencia alapú HR rendszerek felépítésétől a kiválasztáson át az egyéni és csoportos kompetencia-fejlesztésig. Jelenleg leginkább szervezetfejlesztési projektekkel, HR rendszerek és eszközök fejlesztésével, tréningek, csoportok vezetésével foglalkozom. Amellett, hogy folyamatosan tanulok, egyre fontosabbnak érzem, hogy mindazt, amit eddig megtanultam átadhassam, megosszam másokkal is.
 
 
Szarvas Anikó
Szarvas Anikó
 
1998-ban szereztem pszichológusi és pszichológia tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 1994-ben klinikai szakpszichológus szakvizsgát tettem. 1996-tól a Békés Megyei Munkaügyi Központ Pszichológiai Szakszolgálatának vezetőjeként kezdtem el munka- és szervezetpszichológiával foglalkozni. 2005-ben szakvizsgáztam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munka- és szervezetpszichológus szakképzésén. Jelenleg a SZIE GAE Karán dolgozom. Oktatói tevékenységem mellett vezetési tanácsadóként, trénerként valamint szervezetfejlesztőként dolgozom. Kutatási területem: a kompetenciák és azok fejlesztése a tréning módszer alkalmazásával.
 
 
Szatmári Szilvia
Szatmári Szilvia
 
1983-ban végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán Oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos tanárként, majd mentálhigiénés szakember, pszichológus és munka- és szervezetpszichológus végzettséget is szereztem. 2008-tól a Vas Megyei Rendőr- főkapitányságon dolgozom pszichológusként, ahol tevékenységi körömbe tartoznak a készségfejlesztő tréningek, kiválasztás, autogén tréning, tanfolyam, kutatások, krízisintervenció, tanácsadás különböző területei. Részt vettem önismereti és autogén tréningeken, Rorschach tanfolyamon, valamint szexuálpszichológiai kurzuson.
 
 
Szatmáriné Balogh Mária
Szatmáriné Balogh Mária
 
Végzettségem okleveles pszichológus, okleveles mentálhigiénikus, pedagógiai tanácsadó, munka- és pályatanácsadó, valamint munka és szervezet szakpszichológus. Szervezet- és vezetésfejlesztést az Európai Tranzakcióanalitikus Egyesületnél (EATA) tanultam, valamint távoktatási tréner (Certificate of Learning About Open Learning, Hariot-Watt Univ.) végzettséggel is rendelkezem. Felsőoktatásban 27 éve dolgozom óraadóként, "Tréning-csoportvezető"-ként pedig régóta vezetek személyiség- és készségfejlesztő tréningeket. Saját tanácsadó cégemben 20. éve szervezetfejlesztéssel, tudásmenedzsment rendszer kidolgozásával, humánerőforrás-menedzsment rendszerek fejlesztésével, vezetőképzéssel, az oktatók kompetencia-alapú továbbképzésével, vezetői coachinggal és felnőtteknek szóló karrier-tanácsadással foglalkozom. Munkámban fontosnak tartom a tudományos színvonalú elméleti tájékozottságot és az átadás képességét ugyanúgy, mint a realitásérzéket követelő tanácsadói tapasztalatot tükröző gyakorlatorientációt. A kreativitást igénylő fejlesztő feladatok örömteli szellemi izgalommal töltenek el, tartozzanak azok akár a szervezetfejlesztéshez, akár a HRM rendszerekkel kapcsolatos módszertani fejlesztésekhez, akár tudásmenedzsment rendszer kidolgozásához, vagy egy ügyfél coaching folyamatához. Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaság, a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága, a Menedzserek Országos Szövetségének. Az Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületében az FB elnöke vagyok.
 
 
Szilágyi Tamás
Szilágyi Tamás
 
Pszichológusi diplomámat az ELTE-n szereztem, utána elvégeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gondozásában működő szervezetfejlesztő pszichológus szakképzést is. 2001 óta dolgozom a szervezetfejlesztés területén, ezen belül elsősorban szervezetfejlesztési tanácsadással, átfogó szervezeti kultúraváltó folyamatokkal (a szervezeti diagnózistól a jövőképig), vezetésfejlesztéssel, vezetői coaching-gal, készség- és együttműködésfejlesztő tréningekkel foglalkozom. Mindig is nagyon érdekeltek az emberek, az emberi közösségek, tágabb értelemben a különböző kultúrák és nyelvek, amelyekben, bár eltérő módon és változatos értékek mentén, alapvetően ugyanaz az emberi valóság fejeződik ki. Elhivatottan dolgozom az emberek jó közérzetéért, személyes fejlődéséért, a jól működő személyközi kapcsolatokért, valamint a kibontakozásra és önmegvalósításra lehetőséget nyújtó környezetért, tehát végső soron az egészséges, elégedett és jól teljesítő közösségekért, szervezetekért. Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaságnak, a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának, az Etalon Coaching Társaságnak, valamint az Európai Coaching Szövetségnek (ECA).
 
 
Szilágyi Zoltan
Szilágyi Zoltán
 
1997.-ben végeztem pszichológusként a KLTE-n, majd 2001.-ben szereztem meg a munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus végzettségemet. 2000.-ig a honvédség humánszolgálati vezetőpszichológusaként dolgoztam, majd ezt követően a vállalati HR területen töltöttem be HR vezetői, illetve szervezetfejlesztési vezetői pozíciókat multinacionális szervezeti környezetben (Suez, BAT, Elcoteq, MOL). Közép- és felsővezetőként, regionális és globális szervezeti szinten számos szervezetfejlesztési projektet vezettem, valamint értékes tapasztalatokat szereztem a vezetőfejlesztés, a szervezeti kultúraváltás, a tehetség menedzsment, a változás-menedzsment és a kompetencia fejlesztés területein. 2013.-től szervezetfejlesztési tanácsadóként dolgozom, ahol különböző szervezeti folyamatok felülvizsgálatát, a szükséges változások megtervezését és bevezetését, illetőleg ehhez kapcsolódó fejlesztési programokat végzek (tréning, work-shop, egyéni- és team coaching).
 
 
Szögi Zoltán
Szögi Zoltán
 
1997-ben szereztem pszichológus diplomát az ELTE-n, majd 2000-ben munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológusként végeztem a BME-n, illetve T-csoportos trénerképzést is végeztem. Jelenleg a Sanoma Budapest Zrt.-nél dolgozom emberi erőforrás menedzser és pályázati projektvezetőként. Feladataim közé tartozik többek között tréningek szervezése, szakmai kontrollja, employer branding kidolgozása, munkaügyi szabályzat kialakítása, szabályzatok készítése, vezetői támogatás, beillesztési tréningek szervezése, a karrierportál kidolgozása, bevezetése. 1996 és 2003 között több tanácsadó cégnél dolgoztam külső tanácsadóként, illetve trénerként a Rendőrtiszti Főiskola, Rendészeti Vezetőképző Intézetében. Szeretek kirándulni, fallabdázni és kosárlabdázni.
 
 
Tarnóczi Richárd
Tarnóczi Richárd
 
Kis hatótávolságú légvédelmi rakétaüzemeltető mérnökként végeztem 1991-ben a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen okleveles pszichológus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen munka- és szervezet szakpszichológus, végül 2007-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen PhD. fokozatot szereztem. 2007-2012 között a Magyar Honvédség főpszichológusaként dolgoztam, illetve a MH HEK Pszichológiai Intézet vezetője voltam. Számos képzésen vettem részt, így elsajátítottam a relaxációs pszichoterápiás módszert, elvégeztem egy személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző program alkalmazására felkészítő tanfolyamot, egy emocionális képzés,NLP Practitioner és Master, egy készségfejlesztő trénerképzést, stb.. 2012-ben kiléptem a Magyar Honvédség állományából és szervezetfejlesztő céget alapítottam Right Man Consulting néven. Jelenleg megszállottan foglalkozok a munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők feltárásának és kezelésének módszertani kérdéseivel.
 
 
Tóth Judit
Tóth Judit
 
A Pécsi Tudományegyetemen végeztem 2005-ben pszichológusként, majd 2008—ban megszereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Munka- és szervezetpszichológia szakképesítést. Tanulmányaim alatt összesen 2 évet töltöttem Linzben, a Johannes Kepler Egyetemen is. 2008 óta dolgozom a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél dolgozom korábban személyzetfejlesztési koordinátorként, egy átmeneti időszakban megbízott személyügyi vezetőként, jelenleg pedig szervezetfejlesztési koordinátorként. Feladataim közé tartozik: Szervezetfejlesztéssel, munkakultúrával kapcsolatos koncepciók, javaslatok kidolgozása, belső munkatársakra vonatkozó képzési igények felmérése, képzési programok összeállítása, új munkatársak toborzása, kiválasztása, valamint a képzési/fejlesztési piac, valamint a munkaerő-toborzási piac változásainak, újdonságainak figyelemmel kísérése.
 
 
Völgyi Zoltán
Völgyi Zoltán
 
Pszichológus diplomámat 1998-ban szereztem meg a Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd 2003-ban Munka és Szervezetpszichológiai szakpszichológusként diplomáztam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Ezen kívül biológia-kémia tanári végzettségem is van. Jelenleg, a Magyar Honvédség Honvédkórház Pszichológiai Intézet vezetője vagyok. Korábban az intézetben tréningek kidolgozásával és végrehajtásával, szervezeti kultúravizsgálattal, szervezeti diagnózissal foglalkoztam. 2005-ben NLP, majd 2007-2008-ban trénerképző tanfolyamot végeztem.