Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2020

 

 

A BME Pszichológia mesterképzés Munka- és szervezetpszichológia és Kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal specializációinak egységes a felvételi követelmény rendszere. A felvételi eljárás írásbeli (20 pont) dolgozat leadásából és on-line térben történő szóbeli (25 pont) vizsgából, elbeszélgetésből áll.

ÍRÁSBELI VIZSGA
A pályázónak egy előzetesen elkészített, empirikus vizsgálatot tartalmazó referencia munkát kell beküldenie, amely dolgozat készülhet bármilyen témából (például általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia). A pályázónak az írásbeli dolgozatban egy empirikus vizsgálatot kell bemutatnia, az eredményeket feldolgoznia, értelmeznie és ennek megfelelő szakirodalmi háttérbe rendeznie.

  • Az írásbeli referencia munka elkészítésének formai kritériumai:

A referencia munka maximum 10 oldal legyen + fedőlap + tartalomjegyzék + mellékletek + egy oldalas összefoglaló. A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12 betűnagysággal, 2,5 margókkal és 1,5 sortávolsággal kell elkészíteni.

A dolgozat leadási határideje: 2020. május 10. 23.55 óra

SZÓBELI VIZSGA (szakmai és motivációs on-line beszélgetés)
Az on-line térben történő szóbeli vizsga során a hallgatónak röviden be kell mutatnia az előzetesen feltöltött írásbeli dolgozatát (referencia munka), valamint a 2 tagú bizottsággal egy motivációs beszélgetést folytatnak a motivációs levél alapján.
A szóbeli vizsgára a pályázónak egy motivációs levelet kell elkészítenie Google Forms segítségével, amelyben kérdéseink mentén bemutathatja szakmai alkalmasságát, rátermettségét és azt, hogy miért az adott specializációra szeretne jelentkezni (a specializáció választásáról a beiratkozás napjáig kell döntést hozni). A kérdőívet június 10-ig kell kitölteni. Azok számára, akik határidőre feltöltötték a referenciamunkát, a kérdőív linkjét, valamint a szóbeli beszélgetés időbeosztását e-mailben küldjük ki. A kérdőívben az alábbi kérdésekre számíthat:

1) Személyes adatok (e-mail cím, alapképzés intézménye)
2) Motivációs levél
• Indokolja meg jelentkezését, vázolja a képzéssel kapcsolatos motivációját, célját, miért ezt a szakterületet választotta
• Főbb érdeklődési területei, mik inspirálták ezekre a területekre
• Jellemezze önmagát, milyen kompetenciákkal, erőforrásokkal rendelkezik, milyen szakmai gyakorlatok, önkéntes munkák, szabadidős tevékenységek segítettek ezek felismerésében, elmélyítésében
• Milyen jövőbe mutató, szakmai/karriercéljai vannak, hogyan tudja ebben segíteni a képzés, mit vár el önmagától
3) Írja le, milyen többletpontokra számít és ehhez milyen igazolásokat fog feltenni a felvi-hu-ra. A többletpontokat a szakmai gyakorlatról és a kutatás, publikációról a felvételi bizottság adja meg.
• Kutatási és publikációs tevékenységeknél többletpontot lehet szerezni az alábbiakban:
• TDK, OTDK részvétel, helyezés; konferencia előadás
• nyomtatott formában megjelent publikáció (folyóiratban, könyvben)
• elektronikusan megjelent publikáció
• részvétel kutató- vagy projekt munkában (min. 1 hónap)
• Szakmai gyakorlat néven pontként beszámítjuk:
• szakmai gyakorlat itthon, külföldön (min. 1 hónap, kötelező egyetemi szakmai gyakorlat nem ér pontot)
• demonstrátori tevékenység (szemeszterenként)
• főállás egyetemi tevékenység mellett (min. 1 hónap)
A szóbeli (on-line) felvételi vizsga ideje: 2020. június 15-16-17.
A beszélgetéshez szükséges technikai feltételekről (kamerával és mikrofonnal rendelkező eszköz) a jelentkezőnek kell gondoskodnia.

"FONTOS: Kérjük a felvételizőktől, hogy töltsenek fel igazolást az (összesített) súlyozott tanulmányi átlagról /6 félév kredit átlaga/ (Kérjük a Tanulmányi osztályról kérjenek egy erről szóló igazolást! Egyetlen értéket kell tartalmaznia.)
A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani:
TÁ = SUM (teljesített kredit x érdemjegy) / teljesített kreditek összege
Pontszámítás: súlyozott tanulmányi átlag x 9 = hozott pont.
Kérjük, az igazoláson szerepeljen a teljes képzésre vonatkozó, összesített súlyozott tanulmányi átlag (végső érték). Ha tanulmányi osztályuktól nem kapnak igazolást, akkor a fent leírt módon tudják kiszámolni vagy a Neptunból is ki tudják nyomtatni. Bizonyos indexekben az összesített oldalon található."

További információ:
Munka- és szervezetpszichológia specializáció:
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kognitív pszichológia specializáció:
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FELVÉTELI BIZOTTSÁG
Budapest, 2020. május 13.