Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékSzakmai gyakorlat

A 2010/11-es tanévben új tantervvel elindult munka- és szervezetpszichológus szakképzésben a korábbi tantervhez képest még nagyobb súlyt kap az önálló szakmai feladatvégzéshez nélkülözhetetlen kompetenciák – gyakorlatorientált – fejlesztése. Ezt egyrészt azzal segítjük elő, hogy az egyes tantárgyakban a korábbiaknál nagyobb súlyt helyezünk a gyakorlati példák bemutatására, valamint esettanulmányok feldolgozására (gyakorló szakemberek bevonásával). Másrészt a tanterv 2.-3.-4. szemesztere összesen 54 kreditpont értékben tartalmaz ún. „felügyelt szakmai gyakorlatot” akkreditált gyakorló helyeken, a tanszék által biztosított gyakorlati oktatók irányításával.

A szakmai gyakorlat 1 során a hallgatók széles áttekintést kaptak a szakmáról, munka- és szervezetpszichológiai feladatokról, az alkalmazható megoldási módszerekről, az eredmények szervezeti implementációjáról a gyakorló helyek portfoliója és tevékenysége tükrében. A hallgatók párban dolgoznak a gyakorlati oktató által kijelölt feladatokon, az esettanulmányok, a megvalósult projektmunkák, munka és szervezetpszichológiai módszerek, eszközök megismerését követően.
A szakmai gyakorlat 2 és ennek folytatása, a szakmai gyakorlat 3 egymásra épülnek, amelyek során egy adott téma alapos feldolgozására, egy adott feladat megoldására kerül sor. Ezekben a félévekben a hallgatók a feladatokat nem párban, hanem önállóan végezik, a gyakorlati oktató irányítása mellett.
A szakmai gyakorlat 2 és 3 során egy olyan átfogóbb témáról van szó, amely a gyakorlati oktató számára is fontos tevékenységi terület, és amelyben a hallgató – a konzulensi irányítás és szakmai felügyelet mellett – alkotó módon oldhat meg feladatokat. Ez lehet egy aktuálisan folyó projektmunkába való bekapcsolódás, pl. szervezeti diagnózis készítése, tréning, workshop meghatározott részeinek megtartása, vagy valamilyen módszer, eszköz kidolgozása (pl. AC feladatok, teszt, kérdőív) és kipróbálása.

Szakmai gyakorlat 1.

A kialakításra kerülő MH Csapatpszichológiai Szolgálat számára csapatpszichológusok toborzásával és kiválasztásával kapcsolatos tapasztalatok.
Projekt menedzserek képzése egy nagyvállalatnál
 
A rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja
A krízis indukálta szervezeti változtatási igények fölmerülése egy nagy pénzügyi szolgáltatónál.
 
Karrierportál átalakításának tapasztalatai és kapcsolata az employer brandinggel
Közúti gépjárművezetők előzetes pályaalkalmasság-vizsgálatának célja, módszerei.
 
Job-benchmark és talent book kialakítása
Szervezet diagnosztikai eszközfejlesztés
 
Egy nonprofit szervezet vezetőivel végzett kiscsoportos stratégiai tervező coaching folyamata, dinamikája és tanulságai
Pszichológiai állapotfelmérés módszertana egy nagyvállalatnál
 
A pszichológus szerepe és feladatai a gondoskodó típusú létszámleépítésben
Válságmenedzselés egy magyarországi pénzügyi intézetben 2009-ben
 
Jövőkép-alkotás egy magyarországi energiaipari vállalatnál
A kiválasztási rendszer kialakítása egy hitelintézetnél
 
Pszichológiai szempontú kiválasztás 24 órás terheléssel.
Számítógépes riportgenerálás összetételének áttekintése, új riport tervezése
 
Esélyegyenlőségi szempontú szervezeti átvilágítások tapasztalatai.
Kilépő interjúk féléves adatainak részletes értelmezése. Gyakorlati javaslatok megfogalmazása
 
Buszvezető-jelöltek pályaalkalmasság-vizsgálatának célja, módszerei
A forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázók pályaalkalmasság-vizsgálati módszerei
 
Marketing célú kiadványok véleményezése, tervezése
A munkakör-elemzés specifikumai fogyatékos munkavállalók esetében
 
A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés pályázat keretében megvalósult fogyatékosügyi fejlesztések elemzése
Teamépítés kríziskörnyezetben
 
Szervezeti viselkedésváltoztató program egy nemzetközi szervezetben
Munkakör harmonizáció egy 240 fős szervezeti részleg munkatársai számára egy távközlési szolgáltatónál
 
Potenciális vezető utánpótlás kiválasztása DC-vel
AD live - Az implicit tapasztalatok előhívásának és átadásának módszertana
 
Szervezet diagnosztikai eszközfejlesztés (validációs szakasz)
Duális főiskolai képzés gyakornokainak gyakorló munkahelyi kiválasztása
 
Kreativitást fejlesztő tréninganyag program akkreditációjának előkészítése
Pszichológiai egészségfejlesztés egy energiaipari nagyvállalatnál.
 
Karrierportál átalakításának tapasztalatai, illetve további fejlesztési lehetőségek
Katonák stressz szintjének tanulmányozása extrém feladatvégzést modellező szituációkban
 
Pszichoszociális kockázatok csökkentése - „Selye János Program”
Munkakörelemzésen alapuló Kompetenciarendszer kialakítása egy pénzintézetnél
 
A pszichológia szerepe a különleges műveletekben résztvevő katonák kiválasztásában
 
 

Szakmai gyakorlat 2.

A Büntetés-végrehajtás pszichológiai kiválasztási rendszerének fejlesztési tapasztalatai
Modulrendszerű nyílt csoportos talent menedzsment program koncepciójának és tartalmának kidolgozása kis-és középvállalkozások számára
 
Munkahelyi egészségmegőrző program kialakítása és megvalósítása
Development Center kidolgozás és megvalósítás team leaderek részére
 
Vállalkozók újrakezdését segítő komplex programra történő kiválasztás módszertanának kidolgozása
AC/DC módszertan előkészítése és bevezetése egy vállalatnál
 
A pszichológia szerepe a különleges műveleti katonák kiválasztásában
Vezetői AC gyakorlat kidolgozása
 
Fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő munkáltatói szolgáltatások fejlesztése
Kompetencia értékelő e-tray feladatok kidolgozása és gyakorlati próbája
 
Buszvezetők beválásvizsgálata – módszertan kidolgozása
Kiválasztási folyamat megtervezése, kiválasztási módszertan kialakítása, kipróbálása
 
Szervezeti kultúra felmérés egy pénzintézetnél
Teljesítmény és kompetencia menedzsment rendszer kialakítása egy állami nagyvállalatnál
 
Szövegértést mérő teszt fejlesztése
Megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő munkaerő-piaci szolgáltatás fejlesztése
 
Szervezeti készségfejlesztő tréningek módszertana és szervezeti implementációja
Készségfejlesztő tréningek kialakítása és megvalósítása – a pályázati forrás adta lehetőségek és akadályozó tényezők
 
Szervezetfejlesztés egy pályázati tanácsadó cégnél
Szervezet- és egészségfejlesztés
 
Tudásmenedzsment AD – Analogy Dialogue továbbfejlesztése
Pszichoszociális kockázatértékelés
 
Coaching folyamat megvalósításában való részvétel
Tehetségbank kialakítása és bevezetése egy pénzintézetnél