Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékTermékmenedzsment alap- és mesterképzés

A BME Műszaki menedzserképzés (BSc és MSc) Termékmenedzsment modulra, amely tanszékünk gondozásában áll, 1999 óta jelentkezhetnek a hallgatók. A modul olyan leendő termékmenedzserek képzését célozza meg, akik az alap- és mesterképzés során szerzett műszaki és gazdasági ismereteikre alapozva be tudnak kapcsolódni a termékfejlesztési folyamatok egyes szakaszaiba. A modulon a hallgatók a terméktervezéshez és piaci bevezetéshez kapcsolódó termékmenedzsment feladatokkal foglalkoznak, mindvégig szem előtt tartva a felhasználó-központú tervezést és piaci magatartást. A hallgatók piacképes elméleti és módszertani tudást sajátíthatnak el a termékmenedzsment és az ergonómia tárgykörében. Az oktatás gyakorlat orientált. A folyamatosan fejlesztett, sokszor gyakorlat keretein belül oktatott tárgyak alapvető célkitűzése a hallgató ismereteinek komplex bővítése mind a termékmenedzsment, mind az ergonómia tárgykörében.
A modul a műszaki menedzser alap-, és mesterszakon 2 félévből áll.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola (BME)

Az BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában évtizedek óta aktív részt vállalnak az Ergonómia és Pszichológia Tanszék kollégái témavezetőként. Jelenleg a műszaki menedzser programban hirdettek meg kutatási témákat.

Termékmenedzsment jegyzet

Ez a jegyzetet ábrázolja

A „Termékmenedzsment” című egyetemi jegyzet az azonos nevű tantárgy és a tanszék által gondozott „Termékmenedzsment Modul” oktatási segédanyaga. A jegyzet célja a termékinnovációs folyamat átfogó bemutatása, és e folyamat egyes fázisaihoz kapcsolódó menedzsment feladatok megoldásához nélkülözhetetlen elméleti, módszertani és gyakorlati alkalmazási ismeretek közreadása. A szerzők célja, hogy a termékinnováció folyamatáról elméletileg megalapozott és gyakorlati példákkal alátámasztott szemléleti keretet (gondolati modellt) biztosítva, továbbá a hallgatók számára az említett modellbe illeszkedő gyakorlatias tudást adva a termékfejlesztéssel, -forgalmazással összefüggő menedzsment feladatokról, a Termékmenedzsment tantárgy féléves hallgatói feladat, valamint a modul projektfeladat (majd szakdolgozat és diplomamunka) eredményes megvalósításához támogatást nyújtsanak.

A termékmenedzsment feladatok bemutatásánál a jegyzet szerzőit és szerkesztőit elsősorban az a törekvés vezérelte, hogy összekapcsolják – sőt ha lehet, egységbe foglalják – a vállalati fejlesztői oldalt a vevői/felhasználói oldallal. Nagy hangsúlyt kívántak adni annak az általuk követett szemléletnek, hogy a felhasználók/fogyasztók/vevők igényeinek, valamint termékhasználat tapasztalatainak ismerete és következetes figyelembe vétele a termékfejlesztési folyamat során a termék piaci sikerének egyik kulcskérdése. Ezért a jegyzetben elsősorban az ezzel összefüggő műszaki, ergonómiai, pszichológiai és jogi aspektusok kaptak nagyobb teret. Megkerülhetetlenek, de a jegyzetben csak utalás szintjén szerepelnek, illetve közvetetten jelennek meg a gazdasági és marketing szempontok, miután ezeket az ismereteket a hallgatók, más önálló tantárgyak keretében sajátíthatják el.

A jegyzet öt fő fejezetre tagozódik, és e törzsanyagot kiegészíti a tananyaghoz szervesen nem kapcsolódó Termékmenedzsment Példatár, amely az egyes fejezetekhez kapcsolódó járulékos információkat, gyakorlatias illusztrációkat stb. tartalmaz, és a valós életből vett példákkal illusztrálja, színesíti a tananyagot. Azonban azok a műszaki menedzser szakos hallgatók, akik erre a szakterületre specializálódnak, az Ergonómia és Pszichológia Tanszék által gondozott önálló tantárgyak keretében alaposabban sajátíthatják el e jegyzet némely fejezetében csupán az adott témakör bevezetésének tekinthető ismeret-anyagot.

A „Termékmenedzsment” jegyzet tananyagának struktúrája

Jegyzet struktúrája látható a képen
 

Termékinnováció a vállalati siker alapja

Termékötlettől a termék piaci bevezetéséig

Termék a fogyasztói piacon

A termékmenedzsment speciális témakörei