Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékModul projektfeladat

Tantárgy kódja: BMEGT52MN31
Kurzusfelelős:

A projektfeladat célja a diplomamunka előkészítése, leginkább a diplomamunka empirikus, céges terepen végzett munkájának előkészítése és pilot szintű elvégzése. A modulon nagyon különböző műszaki hátterű termékekkel és a termékéletciklus legkülönbözőbb szakaszaival foglalkozó projektfeladatok és diplomamunkák születnek/születtek.

Oktatók és témavezetők: Dr. Hercegfi Károly, Tóvölgyi Sarolta, valamint az Ergonómia és Pszichológia Tanszék néhány további oktatója

Ergonómiai módszerek (A felhasználó-központú termékmenedzsment módszerei)

Tantárgy kódja: BMEGT52MN28
Kurzusfelelős:

A tárgy alapvető célkitűzése a felhasználó-központú termék életciklus folyamatok menedzsment-feladatait szolgáló alábbi módszerek megismerése és elsajátítása:

 • Ergonómia a terméktervezés során: Felhasználók bevonása (participáció); a terméktervezés lépései; tervezői szabadságfok.
 • A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek begyűjtése: Az interjú-, és kérdőív alapú módszerek. Fókuszcsoportos vizsgálat. Q-módszertan.
 • A termékfejlesztést támogató módszerek: Design Space Analízis. Conjoint Analízis.
 • Szakértői módszerek: Csoportos szakértői vizsgálat. Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés (CAAA). Kockázatelemzés.
 • Empirikus módszerek: Felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing). Szemmozgás követés.
 • A termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatása: A dokumentációkészítés ergonómiája. Prezentációs gyakorlat.

A két modultárgyat integráltan oktatjuk, a két kurzus során megjelelő témák és feladatok a projektfeladat témaköreinek kiválasztását és elmélyítését támogatják, amelyek később szerves részét képezhetik a diplomamunkának.

Alkalmazott termékmenedzsment

Tantárgy kódja: BMEGT52MN29
Kurzusfelelős:

A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termékmenedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése a mesterszemináriumok során, mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása. A tárgy a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

 • Termékinnováció,
 • Fogyasztói tudatosság, fogyasztói magatartás,
 • Termékélmény, termékpszichológia,
 • Termékfejlesztés szervezeti keretei,
 • Támogató technológiák és akadálymentesítés,
 • Márkamenedzsment.

A két modultárgyat integráltan oktatjuk, a két kurzus során megjelelő témák és feladatok a projektfeladat témaköreinek kiválasztását és elmélyítését támogatják, amelyek később szerves részét képezhetik a diplomamunkának.

Diplomatervezés

Tantárgy kódja: BMEGT52MN30
Kurzusfelelős:

A diplomatervezés kurzus célja a diplomamunka empirikus, céges terepen végzett munkájának elvégzése és dokumentálása, valamint a saját kutatási eredmények, illetve a feldolgozott szakirodalmak alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása, a diplomamunka elkészítése.