Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékModul projektfeladat

Tantárgy kódja: BMEGT52MN31
Kurzusfelelős: Berki-Süle Margit
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A projektfeladat célja a diplomamunka előkészítése, leginkább a diplomamunka empirikus, céges terepen végzett munkájának előkészítése és pilot szintű elvégzése. A modulon nagyon különböző műszaki hátterű termékekkel és a termékéletciklus legkülönbözőbb szakaszaival foglalkozó projektfeladatok és diplomamunkák születnek/születtek.

Oktatók és témavezetők: Dr. Izsó Lajos, Dr. Antalovits Miklós, Dr. Hercegfi Károly, Mischinger Gábor, Lógó Emma, Dr. Németh Edit, Jókai Erika, Tóvölgyi Sarolta, Koloszár Kata, Józsa Eszter, Süle Margit, valamint az Ergonómia és Pszichológia Tanszék néhány további oktatója

Ergonómiai módszerek (A felhasználó-központú termékmenedzsment módszerei)

Tantárgy kódja: BMEGT52MN28
Kurzusfelelős: Dr. Németh Edit / Berki-Süle Margit
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A tárgy alapvető célkitűzése a felhasználó-központú termék életciklus folyamatok menedzsment-feladatait szolgáló alábbi módszerek megismerése és elsajátítása:

 • Ergonómia a terméktervezés során: Felhasználók bevonása (participáció); a terméktervezés lépései; tervezői szabadságfok.
 • A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek begyűjtése: Az interjú-, és kérdőív alapú módszerek. Fókuszcsoportos vizsgálat. Q-módszertan.
 • A termékfejlesztést támogató módszerek: Design Space Analízis. Conjoint Analízis.
 • Szakértői módszerek: Csoportos szakértői vizsgálat. Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés (CAAA). Kockázatelemzés.
 • Empirikus módszerek: Felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing). Szemmozgás követés.
 • A termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatása: A dokumentációkészítés ergonómiája. Prezentációs gyakorlat.

A két modultárgyat integráltan oktatjuk, a két kurzus során megjelelő témák és feladatok a projektfeladat témaköreinek kiválasztását és elmélyítését támogatják, amelyek később szerves részét képezhetik a diplomamunkának.

Alkalmazott termékmenedzsment

Tantárgy kódja: BMEGT52MN29
Kurzusfelelős: Berki-Süle Margit
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termékmenedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése a mesterszemináriumok során, mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása. A tárgy a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

 • Termékinnováció,
 • Fogyasztói tudatosság, fogyasztói magatartás,
 • Termékélmény, termékpszichológia,
 • Termékfejlesztés szervezeti keretei,
 • Támogató technológiák és akadálymentesítés,
 • Márkamenedzsment.

A két modultárgyat integráltan oktatjuk, a két kurzus során megjelelő témák és feladatok a projektfeladat témaköreinek kiválasztását és elmélyítését támogatják, amelyek később szerves részét képezhetik a diplomamunkának.

Diplomatervezés

Tantárgy kódja: BMEGT52MN30
Kurzusfelelős: Berki-Süle Margit
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A diplomatervezés kurzus célja a diplomamunka empirikus, céges terepen végzett munkájának elvégzése és dokumentálása, valamint a saját kutatási eredmények, illetve a feldolgozott szakirodalmak alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása, a diplomamunka elkészítése.