Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékProjektfeladat 1.

Tantárgy kódja: BMEGT52A023
Kurzusfelelős: Dr. Lógó Emma / Tóvölgyi Sarolta

Projektfeladat 2.

Tantárgy kódja: BMEGT52A024
Kurzusfelelős: Dr. Lógó Emma / Tóvölgyi Sarolta

A projektfeladat(ok) célja a szakdolgozat, illetve elsősorban az empirikus, céges terepen végzett munkának az előkészítése és elvégzése.

Oktatók és témavezetők: Dr. Hercegfi Károly, Tóvölgyi Sarolta, valamint az Ergonómia és Pszichológia Tanszék néhány további oktatója

Ergonómia

Tantárgy kódja: BMEGT52A021
Kurzusfelelős: Tóvölgyi Sarolta

A tárgy alapvető célkitűzése a felhasználó-központú tervezés szemléletének megismerése, és a hozzá kapcsolódó menedzsment feladatokat szolgáló módszereknek készség szintű elsajátítása.

  • Ergonómia a terméktervezés során: felhasználók bevonása (participáció); a terméktervezés lépései; tervezői szabadságfok.
  • A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek begyűjtése: az interjú-, és kérdőív alapú módszerek. Fókuszcsoportos vizsgálat.
  • Empirikus módszerek: felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing).
  • Kerekekesszékes gyakorlat: a Design for All szemlélet és a termékértékelés elsajátítása, csapatmunka kipróbálása.

Speciális termékmenedzsment ismeretek

Tantárgy kódja: BMEGT52A022
Kurzusfelelős: Tóvölgyi Sarolta

A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termék-menedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése blended learning módszerrel (távoktatás + kontaktórák tutorokkal), mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása. A tárgy a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

  • Fogyasztóvédelem,
  • Szabadalom – versenyelőny,

továbbá támogatja a termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatását dokumentációkészítés és prezentációs gyakorlaton keresztül.

A két modultárgyat (Ergonómia és Speciális termékmenedzsment ismeretek) integráltan oktatjuk. A két kurzus során megjelelő témák és feladatok a projektfeladat témaköreinek kiválasztását és elmélyítését támogatják, amelyek később szerves részét képezhetik a szakdolgozatnak. A tárgyak alapvető célkitűzése a hallgató ismereteinek komplex bővítése mind a termékmenedzsment, mind az ergonómia tárgykörében.