Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékProjektfeladat 1.

Tantárgy kódja: BMEGT52A023
Kurzusfelelős: Dr. Lógó Emma / Tóvölgyi Sarolta
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

Projektfeladat 2.

Tantárgy kódja: BMEGT52A024
Kurzusfelelős: Dr. Lógó Emma / Tóvölgyi Sarolta
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A projektfeladat(ok) célja a szakdolgozat, illetve elsősorban az empirikus, céges terepen végzett munkának az előkészítése és elvégzése.

Oktatók és témavezetők: Dr. Antalovits Miklós, Berki-Süle Margit, Dr. Hercegfi Károly, Dr. Izsó Lajos, Dr. Jókai Erika, Koloszár Kata, Dr. Lógó Emma, Dr. Németh Edit, Tóvölgyi Sarolta, valamint az Ergonómia és Pszichológia Tanszék néhány további oktatója

Ergonómia

Tantárgy kódja: BMEGT52A021
Kurzusfelelős: Dr. Németh Edit / Tóvölgyi Sarolta
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A tárgy alapvető célkitűzése a felhasználó-központú tervezés szemléletének megismerése, és a hozzá kapcsolódó menedzsment feladatokat szolgáló módszereknek készség szintű elsajátítása.

  • Ergonómia a terméktervezés során: felhasználók bevonása (participáció); a terméktervezés lépései; tervezői szabadságfok.
  • A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek begyűjtése: az interjú-, és kérdőív alapú módszerek. Fókuszcsoportos vizsgálat.
  • Empirikus módszerek: felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing).
  • Kerekekesszékes gyakorlat: a Design for All szemlélet és a termékértékelés elsajátítása, csapatmunka kipróbálása.

Speciális termékmenedzsment ismeretek

Tantárgy kódja: BMEGT52A022
Kurzusfelelős: Dr. Jókai Erika / Tóvölgyi Sarolta
Nyílt kurzuslap: itt érhető el

A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termék-menedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése blended learning módszerrel (távoktatás + kontaktórák tutorokkal), mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása. A tárgy a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

  • Fogyasztóvédelem,
  • Szabadalom – versenyelőny,

továbbá támogatja a termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatását dokumentációkészítés és prezentációs gyakorlaton keresztül.

A két modultárgyat (Ergonómia és Speciális termékmenedzsment ismeretek) integráltan oktatjuk. A két kurzus során megjelelő témák és feladatok a projektfeladat témaköreinek kiválasztását és elmélyítését támogatják, amelyek később szerves részét képezhetik a szakdolgozatnak. A tárgyak alapvető célkitűzése a hallgató ismereteinek komplex bővítése mind a termékmenedzsment, mind az ergonómia tárgykörében.