Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékTermékinnováció a vállalati siker alapja

Ez az első részletet ábrázolja

Egy rövid innovációelméleti bevezetés, az innovációs modellek generációinak ismertetése és az innovációval kapcsolatos fogalmak tisztázása után a jegyzet vázát alkotó termékinnovációs alapmodell (Roozenburg, Eekels, 1995) bemutatása és interpretálása következik. Ez a modell számít a tananyag magjának, amelyre a további témakörök felfűzhetők és amely gondolati keretet biztosít valamennyi, bemutatásra kerülő termékmenedzsment feladat számára. A jegyzet és a hallgatói feladatok célja egyaránt a sikeres termékfejlesztés titkainak feltárása, megismerése, amelyhez a szerzők összegyűjtötték és csoportosították a vállalatok szempontjából sikeres termékfejlesztést meghatározó attribútumokat.