Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékTermék a fogyasztói piacon

Ez az első részletet ábrázolja

A következő fejezet a termékfejlesztéshez kapcsolódó – korábban bemutatott – termékmenedzsment feladatokon túlmutató témákkal foglalkozik, amelyek ismerete és figyelembe vétele a szerzők véleménye szerint elengedhetetlen és szükségszerű már a fejlesztési folyamat kezdeti szakaszában. Az alfejezetek fókuszpontjába a fogyasztó/vásárló, s az ő szükségletei, igényei és vágyai kerülnek, amelyek kielégítése a vállalatok és az általuk fejlesztett termékek feladata.

Elsőként összefoglalja a fogyasztói piacra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályozással – a fogyasztóvédelem szereplőivel, azok kötelezettségeivel és felelősségi körével – kapcsolatos legfontosabb ismerteket, amelyeknek nemcsak mint leendő menedzser, vagy terméktervező, hanem mint fogyasztó is birtokában kell lennie az olvasónak. Hiszen ezek mindkét fél (a keresleti és kínálati oldal) számára idő- és költségcsökkentő tudást jelentenek (pl. a fogyasztói jogok vagy a tájékoztatási kötelezettség, szavatosság, jótállás kérdésköre), amellyel elkerülhetőek a fogyasztóvédelmi problémák, bírságok/veszteségek, bosszúságok.

Ez előbbi kiterjesztése és kiegészítése a fogyasztói magatartás sajátosságaival foglalkozó fejezet azokra a kérésekre keresi a választ, hogy miért és hogyan kell védeni a fogyasztókat? Az alfejezet a vállalatok marketingtevékenységére vonatkozó szabályozás kérdéskörét járja körül, elsősorban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény (Fttv.) előírásai alapján, a vállalatok és a fogyasztók szempontjából egyaránt. A marketingszakemberek számára e szabályozási keretek ismerete azért is fontos, hogy etikus (tisztességes) úton, de eredményesen tudják elérni a fogyasztókat céljaik (az eladás) érdekében. A fogyasztók számára pedig ezen ismeretek hozzájárulnak a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához, ami sok kellemetlenségtől, veszteségtől kímélheti meg őket.

A fogyasztó-termék interakciók egy újabb/más szempontú megközelítése a termékélmény, amely számos tudományterületet kapcsol össze a termékkel történő interakció során kiváltott pszichés hatások elemzésére, felhasználására a termékek fejlesztése, marketingje és értékesítése során. A vállalatok számára fontos szempont az élmények „beépítésének” lehetősége a termékbe, hiszen még ha a fogyasztó racionálisan is próbál viselkedni, alapvetően élményeken és érzelmeken keresztül nyerhető meg és tehető lojálissá egy termékhez, márkához – igazolják a fejezet szerzői. A szintén e szerzők által dedikált „Termékélmény” című könyv (Becker–Izsó, 2011, Akadémiai Kiadó) a fenti kérdések behatóbb tanulmányozásával és szemléletes példák bemutatásával vezetik be az olvasót a termékpszichológia és termékélmény világába.