Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék



Termék a fogyasztói piacon

Ez az első részletet ábrázolja

A további témakörök bár szorosan nem kötődnek a termékmenedzsment tárgyköréhez, azon-ban azon vállalkozások, amelyek felismerik ezek szerepét a termékfejlesztés során, sikeresebbek lehetnek a fogyasztók körében.

A jegyzet elsőként a dizájn gazdasági szerepét mutatja be a vállalatok életében és a fo-gyasztók körében egyaránt. A vállalatok esetében az állami támogatást és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, rendezvényeket és díjakat emeli ki, valamint a termékdizájn fogyasztói piacon a fogyasztási döntés befolyásolásában betöltött szerepére fókuszál. Arra a kérdésre keresi a szerző a választ, hogy létezik-e jó dizájn? Bemutatja a „dizájngondolkodás” kiterjesztését, mint menedzsment módszer hozzájárulását a termékfejlesztési folyamat sikerességéhez, vállalati szinten alkalmazható módszertan és jó gyakorlatok (best practice) által.

Az utolsó tananyagrész a termékek és környezet kapcsolatát vizsgálja, elsősorban (marketing)menedzsment szempontból, de nem elhanyagolva a tervezői oldalt sem. A témakör fontosságát mutatja, hogy a környezeti szempontok figyelembe vétele a termékfejlesztés/innováció során és „beépítése a termékbe” hozzáadott vevőértéket képvisel, amely része a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, igazodva a fenntartható fejlődés alapelveihez, mindezzel hozzájárulva a vállalat hosszú távú versenyképességéhez.