Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék


SzerzőA szakdolgozat címeTémavezető
Baranyai Zsolt A Vodafone fiataloknak szóló díjcsomag portfóliója Tóvölgyi Sarolta
Dolgozatomban részletesen megvizsgáltam a Vodafone jelenlegi fiataloknak szóló tarifacsomagjait. A piac nagyon begyorsult az elmúlt években. Ez főként arra vezethető vissza, hogy folyamatosan nőnek a felhasználók elvárásai, amihez szükséges a technikai háttér folyamatos fejlesztése, amire az állam is kötelezi a szolgáltatókat, az esetleges negyedik szolgáltató pedig tovább növelheti ezt a versenyt.
Három empirikus kutatást végeztem el, hogy egy újabb díjcsomagokat tudjak meghatározni a Vodafone-nál, amely a jövőbeli piacon megállhatja a helyét. Elméleti síkon elősegítve, hogy növelje részesedést a szektorban, így a második legyen a fiatalok piacán. A vizsgálatok során nemcsak a felhasználókat vizsgáltam, hanem szolgáltatói oldalt is.
Felhasználói oldalról telefonos kérdőív segítségével megkérdeztem 300 ügyfelet, melynek során arra kerestem a választ, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatójukkal, valamint milyen pozitív és negatív tapasztalataik vannak a Vodafone-nal kapcsolatban.
Két interjút készítettem a Vodafone-nál, hogy megtudjam, miként működik egy díjcsomag bevezetése: Milyen háttérmunkákat igényel, kik vesznek részt a folyamatban és milyen számításokat igényel.
Harmadik vizsgálatomban szolgáltatókat és a díjcsomagjaikat értékeltettem, valamint a díjcsomagok között volt az én általam megalkotott három is. Végeredményként, azt kaptam, hogy a szolgáltatók sorrendje nagyságrendileg megfelel a jelenlegi piaci helyzetnek. A díjcsomagok között sem volt kiugró különbség. A saját díjcsomagjaim is a többi közé olvadtak, egyik irányba se mutattak nagy eltérést.
Javaslatomban bemutattam azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy díjcsomag bevezetésre kerülhessen. Ezek a következők:
• megbízhatóan működő hálózat;
• egyéb extra szolgáltatások;
• megbízható szervezet.
Ha mindezek rendelkezésre állnak, akkor az általam megalkotott díjcsomagok megállnák a helyüket a jelenlegi piacon.
Nagy Annamária Egy biomüzli újrapozicionálása az eladási volumen növelése érdekében Tóvölgyi Sarolta
Diplomamunkámban a Maci Biomüzli újrapozicionálásának várható sikerességét vizsgálom. A termék újrapozicionálása a csomagolás megváltoztatására irányult. A csomagolás-innováció a csomagoláson lévő címke áttervezésében nyilvánul meg.
A Maci Biomüzli a bioélelmiszerek kategóriájába tartozik. Bioterméknek nevezhető minden olyan növényi vagy állati eredetű élelmiszer, amelyet az ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelően állítottak elő. Európai Uniós és hazai jogszabályok vonatkoznak az előállításukra. A bioélelmiszerek előállítása során tilos a szintetikus vegyszerek, műtrágyák, növényvédő szerek használata, az ionizációs besugárzás, valamint a génmanipulált szervezetek alkalmazása. Továbbá a késztermékek nem tartalmazhatnak mesterséges adalékanyagokat. A szigorú előírásoknak köszönhetően a biotermékek egészségesebbek konvencionális társaiknál. Előállításuk pedig az ökológiai gazdálkodás révén környezetkímélő is amellett, hogy a termékek ízletesek és beltartalmilag értékesek.
A bioélelmiszer-fogyasztás jelenlegi magyarországi helyzetének felmérése érdekében kérdőíves megkérdezést végeztem. A kutatásból kiderült, hogy az emberek nyitottak a biotermékekre, az alacsony arányú bio-fogyasztás hátterében elsősorban a magas ár áll. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező anyukák és családjaik nagyobb arányban fogyasztják a biotermékeket. Valamint az is láthatóvá vált, hogy a bioélelmiszerek kiválasztásánál a márka nem játszik szerepet.
Az újrapozicionálás várható sikerességének megállapítása érdekében fókuszcsoportos interjút, projektív technikát és biopiacos felmérést végeztem. Ezeken a vizsgálatokon a résztvevők a Biorama Maci Biomüzlijének új csomagolását hasonlították össze a régi csomagolásával, valamint a konkurens termékek csomagolásával. A felmérésekből kiderült, hogy megoszlanak a vélemények a Maci müzli új csomagolását illetően. A megkérdezettek többségének jobban tetszik a Maci müzli csomagolásán lévő új grafika. Azonban kritikák is születtek vele kapcsolatban. Többen kritizálták például a grafikán szereplő „Mazsi” néni kinézetét, és a két lábon álló medvét.
A biopiacos felmérésen a résztvevőknek lehetőségük volt megkóstolni a termékeket, melyek közül a Biorama terméke bizonyult a legjobb ízűnek.
Dolgozatom utolsó részében javaslatokat fogalmazok meg a bioélelmiszerek szélesebb körben való elterjesztésére, valamint a Biorama Kft. müzlikkel kapcsolatos marketingtevékenységének fejlesztésére.
A Maci Biomüzli csomagolásánál érdemes lenne környezetbarát csomagolóanyagot alkalmazni, ennek további költség-vonzata lenne, de a cég környezettudatosságát tükrözné. Az empirikus felmérések alapján a grafikán lévő „Mazsi” néni karakterén is finomítani lehetne.
A Biorama termékeinek célszerű lenne a bioboltok kínálatában is megjelennie, melynek következtében több vásárló számára elérhetőek lennének. Ezen kívül a jövő generáció egészségének érdekében fontos lenne, hogy az óvodák-, iskolák étkeztetésében is megtalálhatóak legyenek a bioélelmiszerek. A müzlik például a reggeliként, vagy nassolnivalóként is kiválóak lennének.
Kampányok szervezésével a bioélelmiszerek szélesebb körben elterjeszthetővé válhatnának.
A boltokban, szuper- és hipermarketekben az eladóhelyi marketing tevékenységet szórólapokkal, kiadványokkal lehetne fejleszteni.
Szabó Bálint Online vásárlási szokások és vásárlási felületek vizsgálata fajátékokat értékesítő webáruház példáján keresztül Süle Margit
A mai világban tehát webáruház nélkül nem sok esélye van versenyben maradnia egy cégnek, de az internetes jelenlét önmagában kevés. Nagyon fontos szempont, hogy egy webes felületet felhasználóbarát módon legyen kialakítva, megfelelő tartalommal legyen feltöltve, ésszerűen és átlátható módon legyen kialakítva, hogy a világhálón keresztül vásárló emberek szívesen és magukat biztonságban érezve használják azt.
A felhasználóbarát kialakításhoz érdemes szakirodalmak alapján megismerkedni a főbb webergonómiai szempontokkal, hiszen ezen ismeretek megléte alapvető feltétele egy megfelelő online felületnek, de a weboldal állapotának részletes megismerése további felhasználói bevonással érhető csak el.
Az internetes felhasználók bevonás és elérése legkönnyebben egy online kérdőví segítségével lehetséges, de érdemes időt és energiát és pénzt áldozni szemkamerás vizsgálatra is, hiszen így válik számunkra láthatóvá, hogy mi is az, amit a felhasználó lát, mi okoz neki nehézséget vagy problémát.
A Fakopáncs’92 Kft. webáruházának fejlesztése is ezt az utat járta végig. A cég 2007-ben kialakult első webáruházával komoly webergonómiai problémák voltak és ugyan a felhasználók nem, de a cég elégedetlen volt annak a kezdetleges kinézetével és lehetőségeivel, ezért egy új online felület kialakítása mellett döntöttek. Ez a felület 2011-re készült el és laikus és nem laikus felhasználók segítségével lett tökéletesítve 2012 júniusára.
Ennek a komplex vizsgálatnak az elvégzése koránt sem jelenti azt, hogy nincs szükség a weboldal további fejlesztésére és karbantartására, hiszen az online lehetőségek és igények nagymértékben változnak, amikkel folyamatosan lépést kell tartani.
Rappant Ákos

Tesztelés automatizálást támogató statisztikai portál ergonómiai vizsgálata

Laufer László
Diplomamunkámban az Ericsson Magyarország Kft. K+F részlegénél fejlesztett tesztelés automatizálást támogató statisztikai portál szoftver-ergonómiai szempontú elemzésével foglalkozom. Ez a termék lehetőséget nyújt a különböző telekommunikációs eszközök tesztelése során keletkező eredmények és logok figyelemmel kísérésére, rendszerezésére, és a menedzsment által elvárt riportok készítésére. Segítségével képet kaphatunk a vizsgált eszköz minőségéről, és ami talán még fontosabb, ezt bizonyítani is tudjuk objektív mérési értékekkel.

Kezdetben – a cég és a tesztelési környezet bemutatása után – ismertetem az olvasót a portál felépítésével, céljával, felhasználói körével, valamint a fejlesztés menetével. Ezt követően bemutatásra kerülnek a kutatáshoz felhasznált szakirodalmak, melyek középpontjában a webportálokkal és elemző eszközökkel kapcsolatos legfontosabb elvárások és aranyszabályok állnak. Amennyiben az általam vizsgált program (TestStatistics) nem felelt meg valamely követelménynek, fejlesztési javaslatot készítettem.

A következő két fejezetben részletesen kifejtésre kerülnek a felhasználók bevonásával végrehajtott vizsgálódások tervezési menetei, lebonyolításuk és eredményeik kiértékelése. Az igények felméréséhez interjúkat és fókuszcsoportos vizsgálatot végeztem, a használhatóságról pedig kérdőíves, csoportos felfedezés, valamint végrehajtásmérés módszerekkel gyűjtöttem visszajelzéseket. A vizsgálatokkal párhuzamosan, ahol indokoltnak láttuk, fejlesztési javaslatokat készítettem, valamint több alkalommal ezek gyakorlati – visszajelzéseken alapuló – megvalósításában is részt vettem. Ezen fejlesztések eredményeiről, valamint a visszajelzések alapján megvalósított főbb strukturális átalakításokról „Az alkalmazás evolúciója 2008-óta” című fejezetben számolok be részletesen.

Végezetül az utolsó részben összefoglalom a vizsgálatok során szerzett tapasztalataimat, észrevételeimet, és a továbbfejlesztésről szóló elképzeléseimet. A portál az elmúlt pár évben hatalmas fejlődésnek indult, és a felhasználók számának növekedési üteme arra utal, hogy ez a lendület egyre csak nőni fog.
Korompai Dániel Maritime Hajósbolt belső kialakításának felhasználó központú fejlesztése Dr. Németh Edit
Téma választásom ötletét egy általam kedvelt hajó alkatrész szakáruház tervezett átalakítása adta. Úgy gondoltam, hogy a tulajdonos segítségére lehetek a dolgozattal, ezért sok időt töltöttem az üzletben. Az elméleti háttér alapján feltártam a tény helyzetet és ebből próbáltam kiindulni a kutatási terv és a kérdőív összeállítása során. Az üzlet választéka a szakma számára a mai kor elvárásainak megfelelő termékek széles köre. A kézzel fogható kínálat, nagy árukészlet (egyes termékek esetében kizárólagos importőr) következménye az állandó helyhiány. További probléma, hogy nincs egységes design, a vásárlói tér kialakításakor nem jelent meg szempontként az ergonómia és a webes értékesítésben is hiányosságok tapasztalhatók. A gazdasági válság begyűrűzése a vevőkörbe jelentős bevétel kiesést jelent. A fejlődés lehetséges útja, piackutatási eszközök igénybevétele, a bolt átépítése ergonómiai szempontok, a vevők elvárásai alapján, a webes értékesítés mielőbbi beindítása. Ha az előzőek nem valósulnak meg gyorsan, akkor a versenytársak piaci térnyerése az internetes értékesítés révén jelentős kockázat az üzlet számára. Két módszert alkalmaztam, az egyik egy megfigyeléses vevőkövetési, a másik kérdőívek kitöltetetése, melyek elemzése, valamint a fizikai környezet, a vásárlói típusok döntéshozatala alapján arra a megállapításra jutottam, hogy az internetes fejlesztés haladéktalan megvalósításával egy időben a vásárlói tér korszerű kialakítása jelent megoldást a gazdasági válság, valamint a konkurenciával szemben a nyereség megőrzése és növelése érdekében. Dolgozatomban ábrákkal, táblázatokkal szemléltettem az eladótér átalakítását, egy teljesen új helyiség felépítését, a kihasználatlan hátsó részek raktárrá történő átalakítását, az új berendezésre tett javaslatomat. Időközben a webes áruház beindult, az eddigi eredmények a tulajdonos tájékoztatása szerint biztatóak, a többi fejlesztési javaslatom alapján intézkedések történtek az üzlet átalakítására.
Páldi György Stop Motion Capture rendszer piaci bevezetése, és fejlesztési lehetőségek vizsgálata Mischinger Gábor
Diplomamunkám témájaként a Dolphio Consultig Kft. által fejlesztett terméknek, a Stop Motion Capture-nek, a piaci bevezetésének és fejlesztési lehetőségének vizsgálatát választottam. A cégnél három hónapos szakmai gyakorlatot is töltöttem, így nagyobb rálátást szereztem a munkával kapcsolatos termékmenedzseri feladatokra.
A munkám legfontosabb kérdése az volt, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján meghatározzam, hogy a termék piacra való bevezetése ajánlott-e a vállalat szempontjából. Az animációs ipar, valamint a hozzá tartozó elemek teljesen ismeretlenek voltak számomra, ezért első feladatom az volt, hogy megismerkedjek a filmkészítés területével. Miután egy komplex képet kaptam arról, hogy kik az animációs film elkészítésében legnagyobb szerepet vállaló személyek, és milyen technológiák segítik őket munkájuk elvégzésében, rátértem a konkurens termékek vizsgálatára. Célom az volt, hogy meghatározzam létezik-e már hasonló termék a piacon, és mely márkákat tekinthetjük a legnagyobb riválisának. A kutatást a programok részletes tesztelésével végeztem. Eredményként azt kaptam, hogy teljesen egyedi termékről van szó a piacon, de ennek ellenére, nem rendelkezik kizárólagos felhasználással, könnyen helyettesíthető. Munkámat folytatva az empirikus kutatások készítésével foglalkoztam. Mivel az animációs iparban a termékhez tartozó szegmenshez húsznál kevesebb ember tartozik, közülük is sokan külföldön tevékenykednek, ezért a félig strukturált interjút választottam. A vizsgálatot három személy segítségével végeztem, akik a fiatal generáció képviselői közé tartoznak az animációs iparban. A kutatás segítségével megismerhettem a termék előéletét, ami nagy befolyással bír a termék piacra vezetésének kérdésében. Megismerhettem az elsődleges célcsoportot. Az interjúalanyok véleménye alapján nagyon érdekes megoldásnak találták a terméket, de nem csinálnának vele filmet. Mivel egy összekötő hidat képez a Stop Motion és a Motion Capture technikák között, ezért egyik felhasználási területen sem előnyös az alkalmazása. Valamint kevés eltérést találtak a Motion Captue alkalmazásokhoz képest. A munkám ezen szakaszában már világossá vált, hogy a termék a piacon nem állja meg a helyét, ezért nem is tudtam készíteni további usability vizsgálatokat sem, mivel a vállalat teljesen befejezte a termékkel kapcsolatos fejlesztéseket.
Munkám eredményeként a termék értékesítési területének nem az animációs ipart kell tekinteni. Szemléletváltásra van szükség, felhasználási javaslatokat tettem a termék más területen való alkalmazására, ami főként az antropometriára alapuló munkafolyamatok vizsgálata, és rehabilitációs folyamatok számítógépes szimulálása lenne.
Kibédi-Varga Éva Edit Akadálymentes közösségi közlekedés információs rendszerének kidolgozása egy konkrét tömegközlekedési csomópont elemzésével Dr. Jókai Erika
Mindennapi étetünk megkönnyítése, akadálymentesítése manapság egyre inkább beszédtéma lett. Meghatározó számunkra a mobilitás kérdése az, hogy úti célunkat hogyan érhetjük el, milyen közlekedési eszközt vehetünk igénybe, mennyi ideig tart a közlekedés és mennyibe kerül, milyen ráfordításokat igényel részünkről. Magyarország fővárosában, Budapesten igen kifejlett a közösségi közlekedés hálózata, a városon belül nincs olyan nagyobb terület, amely ne lenne elérhető a BKV Zrt. szolgáltatásának köszönhetően. De vajon mennyire képesek kihasználni a BKV Zrt. szolgáltatásait a különböző jellemzőkkel bíró utazni vágyók?

A népességre vonatkozó adatokat figyelembe véve látható, hogy évről évre emelkedik hazánkban a fogyatékkal élők száma, ezen belül is kiemelten a mozgáskorlátozott személyeké. Talán emiatt fordulhat elő az, hogy amikor a közösségi közlekedés akadálymentesítésről beszélünk, akkor azt kizárólag a mozgáskorlátozottakra értjük, helytelenül.

Diplomamunkám célkitűzése az akadálymentesítés fogalmának tisztázása, elsődleges adatok gyűjtésével a jelenlegi, budapesti közösségi közlekedés helyzetének feltárása, az utazóközönség és a speciális felhasználók bevonásával fókuszcsoportos interjút követően terepbejárás mellett a kiválasztott csomópont vizsgálata. Végezetül a rehabilitációs szakmérnökökkel, a BKV Zrt. adott területtel foglalkozó munkatársaival és az akadálymentesítésben részt vevő kivitelezőkkel folytatott szakértői interjút követően jól használható javaslatokat fogalmaztam meg.

A vizsgálat formája kérdőíves megkérdezés volt, melyben az utazóközönséget szokásaikról, és preferenciáikról kérdeztem A fogyatékkal élő személyek egy csoportjával véghezvitt fókuszcsoportos felmérés, mely a kérdőíves megkérdezés kiegészítéseként fogható fel. A kérdőíves kutatást online megkérdezés formájában végeztem el, összesen 1035 kitöltő segítségével.

A kapott eredmények és a már létező tervezési segédletek további elemzésével fejlesztési javaslatokat fogalmaztam meg a Moszkva tér információs akadálymentesítésére.
Baur Bence Döntéstámogató rendszerek bemutatása és piaci bevezetése különös tekintettel a "Dashboard" rendszerre Dr. Balogh Imre
Diplomamunkám során a Centurion Projektmenedzsment Kft. által fejlesztett vezetői műszerfal típusú döntéstámogató rendszer piaci bevezetésével foglalkoztam. A közel másféléves folyamat alatt betekintést nyertem az üzleti intelligencia rendszerek világába. Számos új fogalommal és látásmóddal bővítettem tudásomat. Elsődleges feladatomnak az általam választott termék piaci bevezetésének segítését tekintettem és ennek mentén építettem fel a diplomamunkámat Fontos szempontnak tartottam, hogy a rendszer informatikai oldalát is megismerjem. Feladatom során, lényeges szempont volt a termék minél pontosabb behatárolása ezért feltétlenül szükségesnek éreztem, a döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos fogalmak, csoportosítási szempontok ismertetését, melyekre gyakran hivatkoztam munkám során. A pontos behatárolás, és döntéstámogató rendszerek általános bemutatása képezi a diplomamunkám első harmadát A következőkben az általam választott termék a Controlling Compass döntéstámogató rendszer került részletes bemutatásra. Elindulva a technológia megvalósíthatóságtól a generikus terméken át végigkövethetjük a terméket egészen a piaci bevezetés utolsó fázisáig. A kész marketing koncepció kialakítása során fontos szerepet játszott az általam készített piac felmérés, illetve az empirikus vizsgálat, ezek képezik a dolgozatom további két harmadát A versenytársak felmérésénél igyekeztem szélesebb látókörben kitekinteni, mind a hazai illetve a külföldi piacon. Bár ez a műszerfal típusú megoldás technológiáját tekintve nem számít egyedinek, mégis arra következtetésre jutottam, hogy hazánkban ilyen termék tekintetében hiány van, tehát egy piaci rés alakult ki. Kérdőíves kutatásom során hazai vállalatokat kerestem meg és az általuk adott válaszokból képeztem egy piaci mintát, melyet külföldi tanulmányokkal vetettem össze és ezek alapján vontam le következtetéseket a piac állapotával és termék bevezetésével kapcsolatban. A folyamatban lévő értékesítések is bizonyítják, van igény a Controlling Compass-ra. A teljes munkám csúcspontjaként tekintem, hogy végig követhettem és aktívan részt vehettem egy egyedi fejlesztésű termék közel teljes piaci bevezetésén.
Király Gellért Dániel Hagyományos - Üzleti modell a kolostori termékek előállítására és forgalmazására külföldi példák alapján Dr. Németh Edit

Dolgozatomban témáját a kolostori termékek adják. Magyarországon néhány éve foglalkoznak szerzetesek újra termékek előállításával. Hipotézisem, hogy egy kolostori termék többféle üzleti modell szerint készülhet attól függően, hogy szerzetesek a termékinnovációs folyamat mely részeiben vesznek részt. Három magyarországi monasztikus szerzetesi közösség vállalkozásait és termék-előállító tevékenységeit vizsgáltam. Valamennyi vizsgált közösség más modellben állítja elő termékeit. Kitérek arra is, hogy egy szerzetesi termék különleges termékélményt tud okozni, amelyet olyan tényezők okozhatnak, mint a spiritualitás, a genius loci, illetve a kulturális hatás. A szerzetesi élet alappilléreiből kiindulva megfigyelhetjük a szerzetesek rendhagyó menedzsment szemléletét, amely sok esetben ellentmond a mai modern profitorientált vállalati menedzsmentfelfogásnak.

Vincze István A Phylazonit baktériumtrágya értékesítési és marketing stratégiájának fejlesztése Koloszár Kata

A szakdolgozatom témája a Phylazonit baktériumtrágya értékesítési és marketing stratégiájának fejlesztése, mellyel az értékesítési volumen növelését próbálom elősegíteni. Ennek érdekében háromféle empírikus kutatást végeztem. Először kérdőívet készítettem, amelyből összesen 127 darabot töltöttem ki személyesen, mezőgazdasági rendezvényeken. Annak érdekében, hogy tovább informálódjak a felhasználók véleményéről, 9 fős fókuszcsoportos vizsgálatot szerveztem. Mindkét kutatás alátámasztotta, hogy a termék ismertsége megfelelő, viszont vele szemben bizalmatlanságot érez a célcsoport, mivel konkrétan nem tartalmaz olyan tápanyagot, amire a növényeknek szüksége lehet, ezért nem érzik kézzelfoghatónak a hatását. Az utóbbi vizsgálatom újabb kérdést vetett fel, miszerint a kijuttatás során is bizonytalanok a felhasználók, mert a folyadék napsugárzással való érintkezése csökkenti annak hatásfokát. Ez a probléma a kijuttatás technológiájában gyökeredzik, ezért usability teszt segítségével támasztottam alá, hogy nem megalapozott ez a félelem. Az eredményeket feldolgoztam, és ezek alapján a javaslataim a következők: a Phylazonit Kft-nek tesztelési mennyiségű baktérium trágyát kell adni az egyes térség kiemelt befolyású termelőinek úgy, hogy a hagyományos trágyázású területen leválasztott parcellában használják, így összevethető a módszerek hatékonysága. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Phylazonit hatásosabb, a többi termelő is használni fogja. A következő értékesítést növelő javaslatom, hogy a biotáplálkozás térhódítását kihasználva, a Phylazonit Kft. vegye fel a kapcsolatot az élelmiszeriparral és kössön egyezséget, arra vonatkozóan, hogy olcsóbban biztosítja a beszállítóinak a készítményt. Ellenszolgáltatásként azt kéri, hogy az élelmiszerek csomagolásán tüntessék fel az emblémáját, így a végfelhasználók igénye befolyásolhatja a célközönség döntését. További javaslatom, hogy a cég a fogyasztóit vonja be az értékesítésbe, úgy, hogy mind a termék ajánlója, azaz a jelenlegi fogyasztó, mind az új termelő, aki a jelenlegi által került kapcsolatba a Phiylazonit Kft-vel, kedvezményesen jussanak a termékhez. Emellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az élelmiszeripar végfelhasználóira, azaz a mindennapi emberekre akikkel roadshow szerűen lehetne felvenni a kapcsolatot vidéki városokban. Ezeken az eseményeken a térség gazdáinak nyújtott személyre szabott szaktanácsadást is tudok képzelni. Esetleg egy nagyszabású rendezvény keretein belül létrehozni valami egyedi alkotást amit „felkap” a média (pl. egy Guinness rekord kísérlet). Végül a usability teszt eredményére alapozva olyan összeszerelési technikát javasoltam, amellyel kizárható az eddig tapasztalt helytelen összeszerelés, és mindenki megbizonyosodhat arról, hogy a kijuttatás nem eredményez hatásfok csökkenést.

Szabó Tamás Kezdő vezetők számára ajánlott vezetéstechnikai tréning piaci bevezetésének támogatása Berki-Süle Margit
A közlekedésbiztonság és a környezettudatosság a XXI. század közúti közlekedésének nagy kérdése. Nemcsak hazánkban, hanem az Európai Unióban is hatalmas lépéseket tesznek, hogy kevesebb baleset legyen az utakon, valamint a káros anyag kibocsátás minimalizálása érdekében.
Hazánkban a vezetéstechnikai képzések nem képzik részét a közlekedési kultúrának, amelyet csak fokoz az információhiány. Fontos, hogy a társadalom felismerje a vezetéstechnikai tréningek fontosságát, létjogosultságát.
Az általam választott cég vezetéstechnikai oktatás keretében tesz lépést a korábban említett problémák kezelésére. Emellett egy olyan program kifejlesztésén fáradozik, amelyben megcélozza a kezdő vezetői engedéllyel rendelkező fiatalokat.

Egy ilyen program létjogosultságának, kialakításának és népszerűsítésének feltárására empirikus kutatásokat végeztem a különböző célcsoportok körében (kérdőívezés – fiatalok, fókuszcsoportos vizsgálat – szülők, interjúk – partnerek). A kutatásokból kapott eredmények bizonyították a továbbképzés igényét és rámutattak arra, mely területeken vannak a legnagyobb, képzésből adódó hiányosságok (baleset megelőzés, problémamegoldó készségek). Információt biztosított arról, mely helyeken és médiumokban lehetne a leghatékonyabb a program népszerűsítése (autósiskolák, bevásárlóközpontok, televíziós autósműsor, televíziós közérdekű közlemény, internet autós fórumok).

A statisztikai adatok és az empirikus kutatások is egyértelműen bizonyítják az ADA által kínált program létjogosultságát. A termék megvalósulását és a tényleges jövőbeni igényt azonban anyagi kérdések fogják meghatározni. A kutatásokból nyert legfőbb eredmény a finanszírozási problémák megléte. A Magyarországot is érintő gazdasági válság, és ezzel együtt járó anyagi nehézségek miatt válik megkérdőjelezhetővé a program magyarországi megvalósíthatósága.
Jól kialakított partneri és támogatói kapcsolatok (amelyekre javaslatokat is teszek dolgozatomban), valamint állami támogatás biztosíthatná azt, hogy a magyarországi anyagi helyzethez illeszkedő áron tudja, a globális érdeket érintő programját megvalósítani.
Klaumber Ágnes A szolgáltatásmenedzsment fejlődésének bemutatása az IBM Maximo keretrendszer verzióinak összehasonlítása alapján Dr. Hercegfi Károly
A Maximo 6-os és 7-es verzióinak összehasonlításából kiderül, hogy a 7. az első olyan verzió, melynek keretrendszere a szolgáltatás menedzsment modulok hatékonyabb támogatására lett kialakítva. Ez felhasználói szempontból sokkal hatékonyabb szolgáltatás menedzsmentet tesz lehetővé A felhasználói felületek változatlansága megkönnyíti a felhasználók számára az átállást, így kevesebb betanulási idő szükséges, mely idő és költséghatékony megoldás, azonban az előző verziónak nemcsak előnyeit, de hiányosságait is hordozzák a 7-es verziók.
A diplomamunka során végrehajtott vizsgálatok segítségével sikerült feltárni olyan pontjait a Maximo szolgáltatás támogatási rendszerének, amelyek felhasználói szempontból nem feleltek meg minden követelménynek. Ezek közül néhány hiányosság elenyésző fontosságú, azonban olyan hiányosságokra és nem megfelelőségekre is fény derült, ami jelentősen hátráltathatja a dolgozók teljesítményét. Esetleges javítási szempontok, és konkrét megoldások javaslatok alkalmazásával mind a felhasználói elégedettség, mind a szolgáltatás támogatás teljesítménye is javítható.
A vizsgálatok során a fejlesztők aktívan be lettek vonva mind a vizsgálati szempontok kialakításába, mind pedig a feladatok végrehajtásába. Ez nagymértékben növelte az érdekeltségüket a téma iránt, a vizsgálatok eredményeit közösen vitatták meg, valamint a javaslatok alkalmazásának helyességében is egyetértettek.
A vizsgálatok alapján az ergonómiai szempontoknak való megfelelés igen jó eredményt mutatott, ami kifejezetten nagy eredmény miután a szoftver még a bevezetés fázisában van csupán, amikor is a felhasználók még csak tanulják annak használatát.
A jelen diplomamunka azonban nem tekinthető a Maximo részletes és teljes ergonómiai vizsgálatának, csupán egy általános elemzést jelentett, ami több szinten is korlátozott lehetőségek mellett valósult meg. Egyrészről a nagyvállalati környezet, valamint a fejlesztési határidő szorossága miatt nem volt lehetőség a vizsgálatok integrálására a fejlesztési folyamatba. Másrészről pedig mindössze a Maximo szolgáltatás menedzsment moduljának vzsgálatára került sor, csupán a bemutatott vizsgálatok végrehajtásával, rendkívül alacsony számú mintára korlátozva.
Későbbi továbbfejlesztése lehet az elemzésnek az említett vizsgálatok kiterjesztése reprezentatív mintavétel érdekében, további vizsgálati szempontok bevonása, valamint több modul vizsgálata is. Mindezek mellett a Maximo által lekérdezhető statisztikai adatok elemzésével az egyes vizsgálatok nagyban leegyszerűsíthetőek lennének, valamint több vállalati projekt esetén ezek ergonómiai szempontú összehasonlítása is új vizsgálati távlatokat nyitna.
Nagy József A zeneszerkesztő eszközök piacbővítési lehetőségei Magyarországon Dr. Jókai Erika
A dolgozatomban a hordozható zenekészítő eszközökkel és az otthoni zenekészítéssel foglalkoztam. A dolgozatban kiemelten foglalkoztam a Korg nanoPad nevű termékével, mely egy otthoni zenekészítésre alkalmas MIDI-kontroller.
A dolgozat első felében elméleti áttekintést adok az elektronikus zene elméleti alapjairól és műszaki megvalósításairól. A hang fizikai megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük ezt a témát. A hang digitalizálása az alapja az elektronikus zenének és ez a digitalizálás különbözteti meg az analóg zenétől. Az elektronikus zenében nagy előrelépés volt az úgynevezett MIDI protokoll kifejlesztése. A Midi betűszó a Musical Instrument Digital Interface, azaz a "zenei hangaszer digitális interfésze" kifejezés rövidítése, és azt a nyelvet jelenti, amelyen az elektronikus és digitális zenei eszközök egymással kommunikálnak. A MIDI egyfelől egy zeneleíró nyelv, másfelől pedig egy szabványos vezérlőkészlet, amely közös az összes kompatibilis eszköz és zenekészítő szoftvercsomag számára. Dolgozatomban a MIDI-vel is hosszabban foglalkoztam, hiszen az általam vizsgált termék is egy MIDI eszköz.
Bemutatásra került még a Korg nanoPad és néhány szóban bemutattam a Korg márkát, mint az elektronikus zenekészítő eszközök egyik meghatározó gyártóját, valamint szót ejtettem a magyarországi forgalmazóról is. Bemutattam még a versenytársakat és a felhasználás lehetőségeit is.
A nanoPad elemzéshez egy fókuszcsoportos vizsgálatot és egy használhatósági vizsgálatot végeztem el. Ezen vizsgálatok célja az volt, hogy jobban megismerjem a felhasználói véleményeket és az eszköz használhatóságát. Sor került még egy antropometriai vizsgálatra is. A vizsgálatokból következtetni tudtam a felhasználói igényekre és megismertem az eszköz pozitív és negatív tulajdonságait. E vizsgálatok eredményeiből következtettem a piacbővítési lehetőségekre és marketing stratégiai javaslatokat is készítettem.
Szekeres Ágnes Smartvineyard TM - A szőlőőr szőlészeti döntéstámogató rendszer bevezetése a magyar piacra Mischinger Gábor
Diplomamunkám keretében a SmartVineyardTM - A Szőlőőr szőlészeti döntéstámogató rendszer piacra való bevezetésében elengedhetetlen másodlagos termékjellemzők fejlesztésében és létrehozásában vettem részt. Marketing tervet dolgoztam ki és összeállítottam a termék végfelhasználói dokumentációját.
termék és a vállalat piaci környezetének meghatározása során felkutattam a magyar szőlőföldek rendszerét, ez lévén a potenciális kiindulója, a szőlőföldek tagoltságát, tulajdoni helyzetét valamint a helyközségek rendszerét. Továbbá felkutattam, hogy Magyarországon meteorológiai előrejelző rendszert a szőlő növényvédelmében 1992 óta használnak. Megvizsgáltam a jogi szabályozás a szőlészetben kiemelten az integrált szőlőtermesztésben, valamint a SmartVineyardTM vásárlásához felhasználható állami pályázatokat.
A versenytársak elemzése során feltérképeztem a Magyarországon jelenlévő mini agrometeorológiai állomásokat, ezek felépítését, szolgálatrendszerét, piaci részesedésüket, előnyeit és hátrányait, hogy meghatározhassam, hogy a SmartVineyardTM rendszer ezekhez képest milyen előnyöket hordoz.
A felhasználói kör pontos ismerete mind a marketing terv egyik alapja, mind a végfelhasználói dokumentum kiindulási pontja, ezért az empirikus vizsgálatom is tartalmaz a felhasználói kör meghatározásához szükséges felmérést, mind demográfiai adatok, szőlészeti és borászati egyesületekhez, társaságokhoz való tartozást, mind a permetezéssel kapcsolatos kérdéseket. Megismerkedtem a magyar szőlész borász társadalom rendszerével, a szakma kiemelkedő és elismert szakembereivel. Egyrészről vizsgáltam a felhasználói kört, másrészt a terméket és annak használatát a szőlőföldeken.
A marketing terv elsődleges célja a belső információ áramlás és működés elősegítése és a vállalati stratégiai célok meghatározásához információ szolgáltatás, mivel gyakran változnak a munkatársak, általában szakmai gyakorlat keretében csak egy projekt vagy feladat erejéig vannak a vállalatnál ezért egy ilyen terv a vezérfonal. Másrészről a marketing terv biztosítja az egységes arculatot és a márkaépítés alapját képezi, hogy idővel a SmartVineyardTM ismert márkává váljon a szőlészek, borászok és növényvédelmi szakemberek körében.
A SmartVineyardTM rendszer használati utasításának összeállítása igazi műszaki menedzser feladat volt, hiszen meg kellett ismerkednem a rendszer műszaki hátterével, használatának és telepítésének módjával és ezt olyan formába helyezni, hogy a vizsgált és megismert felhasználói kör igényeit kielégítse, megfeleljen a jogi követelményeknek és a vállalat elvárásait is teljesítse.
Bárányos Dénes Márton A magyar szaniterpiac helyzete és jövőképe Dr. Antalovits Miklós