Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékOrvosi modul

 • Funkcionális anatómia
 • Rehabilitációs élettani ismeretek

Közgazdaságtani modul

 • Egészségbiztosítási orvosi ismeretek
 • A foglalkozási rehabilitáció munkaerőpiac-politikai és humánerőforrás-szervezési alapjai
 • A foglalkozási rehabilitáció közgazdaságtani és pénzügyi alapjai

Pszichológiai modul

 • Megváltozott munkaképesség pszichológiai sajátosságai
 • A foglalkozási rehabilitáció szervezetpszichológiai aspektusai

Műszaki - ergonómiai modul

 • Bevezetés az ergonómiába
 • Akadálymentes épített munkakörnyezet

Tervezés, mérés, rendszerezés

 • Készségek mérése szimulátorokkal
 • Antropometriai tervezés és értékelés
 • Támogató technológiák
 • Szoftverek és honlapok akadálymentesítése

Technológiák

 • Látás- és hallássérültek támogatása hagyományos és informatikai eszközökkel
 • Beágyazott és ambiens rendszerek rehabilitációs alkalmazása
 • A beszédtechnológia rehabilitációs alkalmazásai

Az elméleti ismeretek elsajátítása a kontaktórákon való részvétel mellett e-learninges környezetben, a tananyag alapos megvitatásával, esettanulmányok közös feldolgozásával történik. Az eredményes tanulást személyes konzultációk is segítik. A gyakorlati órák keretében a képzés szakmai partnerei által biztosított helyszíneken teszünk látogatásokat (MEREK, OORI, NRSZH, rehabilitációs foglalkoztatási területen működő szervezetek, vállalatok).

A szakirányú továbbképzés formája távoktatási elemekkel kiegészített levelező képzés. A képzés szemeszterenkénti kontaktóra száma: 120 óra. Szemeszterenként 6 alkalommal kerül sor, alkalmanként 20 kontaktórát magába foglaló (vagyis tanári jelenléttel megtartott) foglalkozási blokkra. Ezeket a szorgalmi időben arányosan elosztva (átlagosan 3 hetenként), péntek reggeltől szombat délutánig tartó idősávban tartjuk.