Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék


 

A Magyar Ergonómiai Társaság tisztújító taggyűlése

A Magyar Ergonómiai Társaság 2013. november 19-én tartotta tisztújító taggyűlését. A taggyűlésre az Óbudai Egyetem a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére rendezett Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpóziumát követően került sor a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar épületében, 16 órai kezdettel.

A leköszönő elnök, Dr. Kaucsek György helyére a megjelent tagok egyhangúlag Dr. Izsó Lajost választották meg. A társaság főtitkára ismét Dr. Szabó Gyula lett, az utóbbi években végzett eredményes szakmai és szervezési munkájának és a nemzetközi kapcsolatok jelentős fellendítésének elismeréseként. Az újraválasztott vezetőség Dr. Papp Éva indokolt visszalépés miatt a következő: Dr. Kudász Ferenc (NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály), Dr. Horváth Péter György (NyME), Mischinger Gábor (BME EPT).

A társaság régi-új Ellenőrző Bizottsága: Dr. Suplicz Sándor (OBE), Dr. Hegedűs Ferenc és Dr. Simon Péter.

A Biztonságtechnikai Szimpózium programjában két szekcióban is szerepeltek ergonómiát érintő előadások. A Kiemelt munkahelyi veszélyek szekcióban hangzott el Varga József (NMH MMI Foglalkozás-egészségügyi Főosztály / Fizioergo Bt): Fizio-ergonómia és a Munkavédelmi menedzsment szekcióban Gábor Edina (ELTE PPK ESI, egészségfejlesztő szakpszichológus): Pszichoszociális kockázatok, európai kitekintés címen.