Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék


 

TDK 2018 – Heller Farkas társadalomtudományi különdíj

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei Tudományos Diákköri Konferencián a Termékélmény és Pszichológia szekcióban Halmos Alexandra III. helyezést elért Pozitív oktatás: Hallgatói jóllét és pozitív pszichológiai intervenció című dolgozatát a Heller Farkas Alapítvány Kuratóriuma társadalomtudományi különdíjban részesítette.

A Heller Farkas Alapítvány különdíjai minden évben a legkiválóbb dolgozatokat díjazzák és a kari TDK konferencia alkalmából kerülnek átadásra négy (közgazdasági, menedzsmenttudományi, társadalomtudomány és pedagógiai) tudományterülethez köthetően. A Heller Farkas társadalomtudományi különdíjat az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, dr. Németh József c. egyetemi tanár adta át.

BME TDK díjátadó 2018: Heller Farkas társadalomtudományi különdíj átadása
 

A hallgató dolgozata jól tükrözi, hogy milyen fontos, hogy az egyetem még nagyobb figyelmet fordítson a hallgatók jóllétére, hiszen a pozitív pszichológiai intervenciók és a pozitív oktatás pozitívabb jóllét-faktorokkal, például magasabb rezilienciával, élettel való elégedettséggel és kisebb distressz-szinttel, valamint alacsonyabb számú depresszió-tünettel fonódik össze.

Szívből gratulálunk a hallgatónak az elnyert díjazásért és köszönjük témavezetőjének (a Pozitív pszichológia és önfejlesztés nevű kurzus tárgyfelelősének), dr. Kun Ágotának is a kitartó munkát a dolgozat megírása során!

BME TDK díjátadó 2018: Heller Farkas díjazott hallgatók
Balról jobbra: dr. Németh József (kuratóriumi elnök), dr. Zilahy Gyula (tudományos és nemzetközi dékánhelyettes), Lokodi Emőke, Halmos Alexandra, Kaszás Ádám, Zsíros Ádám