Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék


 

TDK 2018 – Dékáni különdíj

Büszkén jelenthetjük be, hogy a 2018-es őszi Tudományos Diákköri Konferencián a Termékmenedzsment és ergonómia szekció I. díjazást elért dolgozata nyerte el a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékáni különdíját.

A Paint termékcsalád felhasználóközpontú vizsgálata” című dolgozat a 23 éves múltra visszatekintő Paint és a termékcsalád új, háromdimenziós változatának a használatósági vizsgálatával foglalkozik kvalitatív és kvantitatív módon is.

A kutatás első (kvalitatív) része szemmozgás-követéssel támogatott technológia segítségével került megvalósításra használhatósági vizsgálat keretein belül. A használhatósági vizsgálat során a hallgatók számos olyan eszközt alkalmaztak, amelyekkel több dimenzió mentén (számszerűsíthetően is) jellemezhető a Paint 3D használata során keletkező felhasználói élmény (User eXperience). Az erre épülő, második (kvantitatív) rész pedig kérdőíves formában valósult meg, hogy igazolja, vagy cáfolja az előző rész eredményei alapján megfogalmazott hipotéziseket és további felhasználói véleményeket, attitűdöket gyűjtsön össze a vizsgált szoftvertermékekhez köthetően.

A kar elismerését - amely preferáltan az első helyezett dolgozatok között kerül kiosztásra minden évben - Zilahy Gyula, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes adta át a hallgatóknak.

Ezúton gratulálunk a témával foglalkozó kutatócsapatnak (Komlóssy Eszter Teklának, Megyeri Máriának és Paulics Lillának) az elért eredményért és köszönjük a lelkes munkát a témavezetőnek, Szabó Bálint kollégánknak is!

 

BME TDK díjátadó, 2018
Balról jobbra: Zilahy Gyula, Megyeri Mária, Komlóssy Eszter Tekla és Paulics Lilla