Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékA képzés tantárgyainak időbeosztása

Az 1. és 2. félév tantárgyai a szaktanácsadói képzéshez tartoznak, a 3. és 4. félév tantárgyai pedig az első kettővel együtt a szakmérnöki képzéshez tartoznak.

 

Tantárgyak MEGNEVEZÉSE

TÍPUS, óraszám

KREDIT

FÉLÉVEK

1

2

3

4

Bevezetés az ergonómiába 8 előadás

2

I

     
A megváltozott munkaképesség pszichológiai sajátosságai 8 előadás + 4 gyakorlat

3

 I

 

   
A foglalkozási rehabilitáció szervezetpszichológiai aspektusai 16 előadás

4

I

     
A foglalkozási rehabilitáció munkaerőpiac-politikai és humánerőforrás szervezési alapjai 20 előadás

5

 I

 

   
 

 

Fejlődéspszichológia Kötelező tárgy

4

I

     
Kognitív pszichológia Kötelező tárgy

4

 

II

   
Személyiségpszichológia Kötelező tárgy

4

I

     
Szociálpszichológia Kötelező tárgy

4

 

II

   
Szakmai törzsanyag (10)
Pályaszocializáció és pszichológus etika Kötelező tárgy

2

I

     
Módszertani készségfejlesztés I. (Kísérleti statisztika) Kötelező tárgy

3

I

     
Módszertani készségfejlesztés II. (Többváltozós statisztikai módszerek) Kötelező tárgy

3

 

II

   
Kommunikációs készségfejlesztés Kötelező tárgy

2

I

     

 

  Kötelező tárgy

3

     

IV